Förfrågan om IT/digitaliseringsstrategi och/eller policy

Väntar på en intern granskning från Bergs kommun om deras hantering av denna begäran.

Hej!

Jag skulle vilja be om att få ta del av er IT/digitaliseringsstrategi och/eller policy.

Med vänlig hälsning,

Elenor

Bergs kommun

Vi har tagit emot ditt meddelande. Vi läser inkommande e-post varje
arbetsdag.

Om du har ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som
möjligt.
I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland
annat att allmänheten och massmedier normalt har rätt att ta del av
innehållet i ditt meddelande.

Observera att detta automatiska meddelande går inte att svara på.

Till Bergs kommun,

Har ni fått min begäran?

Med vänlig hälsning,

Elenor