Förfrågan om IT/digitaliseringsstrategi och/eller policy

Vincent Vukovic gjorde denna begäran enligt Offentlighetsprincipen till Ale kommun

Denna begäran har stängts för ny korrespondens från myndigheten. Kontakta ossom du tycker att den borde öppnas igen.

Svar på denna begäran är mycket försenad. Enligt lag och under alla omständigheter så borde Ale kommun ha svarat vid det här laget (detaljer). Du kan överklaga genom begär en intern granskning.

Hej,

Jag skulle vilja be om att få ta del av er kommuns IT/digitaliseringsstrategi och/eller policy om ni har en sådan.

Med vänliga hälsningar,
Vincent Vukovic