Förfrågan om IT/digitaliseringsstrategi och/eller policy

Vincent Vukovic gjorde denna begäran enligt Offentlighetsprincipen till Gävle kommun

Denna begäran har stängts för ny korrespondens från myndigheten. Kontakta ossom du tycker att den borde öppnas igen.

Gävle kommun hade inte den begärda informationen.

Hej,

Jag skulle vilja be om att få ta del av er kommuns IT/digitaliseringsstrategi och/eller policy.

Med vänliga hälsningar,
Vincent Vukovic

Kundtjänst, Gävle kommun

Hej!

Tack för ditt mail gällande "Freedom of Information request - Förfrågan om
IT/digitaliseringsstrategi och/eller policy". Ditt ärende har fått
ärendenummer: 2019KC114405
Vi kommer att kontakta dig så snart som möjligt.

Våra öppettider:

Måndag-Fredag 8-17

Med vänlig hälsning
Gävle kommuns kundtjänst
Telefon 026-17 80 00

Kommunstyrelsen (e-post), Gävle kommun

Som du ser i nedanstående e-mail växling har jag inget att ge dig angående
din fråga.

Men om du har ytterligare frågor har Anders Olsson nedan lovat att du kan
kontakta honom.

 

Med vänlig hälsning

 

Veronica Silén

Assistent

Gävle kommun

Styrning och stöd Gävle

Administrativa avdelningen, kanslienheten

801 84  GÄVLE

Besöksadress: Drottninggatan 22

Telefon: 026-17 81 01

 

 

 

Från: Olsson, Anders <[email address]>
Skickat: den 21 oktober 2019 17:23
Till: Kommunstyrelsen (e-post) <[email address]>
Kopia: Silén, Veronica <[email address]>
Ämne: Sv: Freedom of Information request - Förfrågan om
IT/digitaliseringsstrategi och/eller policy [2019KC114405]

 

Hej Veronica

 

Att du inte hittar något beror på att vi i nuläget inte har några sådana
dokument formulerade och beslutade. Så svaret får bli att vi inte har
några sådana dokument att lämna ut. Sen betyder ju inte det att vi inte
har några strategier för hur vi bedriver vår verksamhet men vi har dem
inte i den formen.

 

Du kan ju om du vill hänvisa till mig i svaret till den som efterfrågade
informationen.

 

Hälsningar

Anders

 

Från: Kommunstyrelsen (e-post) <[1][email address]>
Skickat: den 21 oktober 2019 16:19
Till: Olsson, Anders <[2][email address]>
Ämne: VB: Freedom of Information request - Förfrågan om
IT/digitaliseringsstrategi och/eller policy [2019KC114405]

 

Hej behöver lite hjälp från dig angående denna fråga.

Har hittat följande på Ankaret men är inte säker på att dessa är gällande

 

[3]http://ankaret/Kommunen/Gemensamt/Styrdo...

IT-infrastrukturprogram för Gävle kommun

IT-Policy för Gävle kommunkoncernen

It -Strategi KF 2005-10-31 § 159

 

Känns ju inte så aktuella. Får inga bra träffar i Platina heller när jag
söker på digitalisering +policy

 

Med vänlig hälsning

 

Veronica Silén

Assistent

Gävle kommun

Styrning och stöd Gävle

Administrativa avdelningen, kanslienheten

801 84  GÄVLE

Besöksadress: Drottninggatan 22

Telefon: 026-17 81 01

 

 

 

 

Från: Kundtjänst <[4][email address]>
Skickat: den 18 oktober 2019 16:30
Till: Kommunstyrelsen (e-post) <[5][email address]>
Ämne: VB: Freedom of Information request - Förfrågan om
IT/digitaliseringsstrategi och/eller policy [2019KC114405]

 

Hej,

Följande mail har inkommit till Gävle kommuns officiella e-postlåda.

 Trevlig helg!

Med vänlig hälsning

Malin Lundblad

Kundkommunikatör Kundtjänst
Gävle kommun

 

Denna mejlväxling kan innehålla personuppgifter som Gävle kommun behandlar
enligt Eu:s dataskyddsförordning.Läs mer på [6]www.gavle.se/dataskydd

 

 

Från: Vincent Vukovic <[7][FOI #433 email]>
Skickat: den 18 oktober 2019 16:21
Till: FOI requests at Gävle Municipality <[8][Gävle municipality request email]>
Ämne: Freedom of Information request - Förfrågan om
IT/digitaliseringsstrategi och/eller policy

Hej,

Jag skulle vilja be om att få ta del av er kommuns
IT/digitaliseringsstrategi och/eller policy.

Med vänliga hälsningar,
Vincent Vukovic

-------------------------------------------------------------------

Please use this email address for all replies to this request:
[9][FOI #433 email]

Is [10][Gävle municipality request email] the wrong address for Freedom of Information
requests to Gävle municipality? If so, please contact us using this form:
[11]http://handlingar.se/en/change_request/n...

Disclaimer: This message and any reply that you make will be published on
the internet. Our privacy and copyright policies:
[12]http://handlingar.se/en/help/officers

If you find this service useful as an FOI officer, please ask your web
manager to link to us from your organisation's FOI page.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. mailto:[email address]
3. http://ankaret/Kommunen/Gemensamt/Styrdo...
4. mailto:[email address]
5. mailto:[email address]
6. http://www.gavle.se/dataskydd
7. mailto:[FOI #433 email]
8. mailto:[Gävle municipality request email]
9. mailto:[FOI #433 email]
10. mailto:[Gävle municipality request email]
11. http://handlingar.se/en/change_request/n...
12. http://handlingar.se/en/help/officers

Hej Veronica,

Tack så mycket för informationen!

Med vänliga hälsningar,
Vincent

Kommunstyrelsen (e-post), Gävle kommun

Tack för ditt e-postmeddelande!

Det är nu mottaget och behandlas av kommunstyrelsens registrator.

Med vänlig hälsning
Gävle kommun
Styrning och stöd
Administrativa avdelningen, Kanslienheten