Förfrågan om IT/digitaliseringsstrategi och/eller policy

Vincent Vukovic gjorde denna begäran enligt Offentlighetsprincipen till Bergs kommun

Denna begäran har stängts för ny korrespondens från myndigheten. Kontakta ossom du tycker att den borde öppnas igen.

Bergs kommun hade inte den begärda informationen.

Hej,

Jag skulle vilja be om att få ta del av er kommuns IT/digitaliseringsstrategi och/eller policy om ni har en sådan.

Med vänliga hälsningar,
Vincent Vukovic

Bergs kommun

1 Bilaga

Översänder i bifogad fil Bergs kommuns bredbandsstrategi.

Med vänliga hälsningar

Ulla Thomasson
Nämndsadministratör
Stabsavdelning
Tel: 0687-161 10
Epost: [email address]

Bergs kommun
Box 73
845 21 Svenstavik
Vxl: 0687-161 00
[Berg's municipality request email]
www.berg.se

För att Bergs kommun ska kunna utföra sitt uppdrag och besvara ditt meddelande kommer kommunen att behandla dina personuppgifter. Följ länken och läs om hur vi behandlar personuppgifter och vilka rättigheter du har som registrerad. www.berg.se/gdpr

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Vincent Vukovic <[FOI #391 email]>
Skickat: den 17 oktober 2019 21:57
Till: Bergs kommun <[Berg&#39;s municipality request email]>
Ämne: Freedom of Information request - Förfrågan om IT/digitaliseringsstrategi och/eller policy

Hej,

Jag skulle vilja be om att få ta del av er kommuns IT/digitaliseringsstrategi och/eller policy om ni har en sådan.

Med vänliga hälsningar,
Vincent Vukovic

-------------------------------------------------------------------

Please use this email address for all replies to this request:
[FOI #391 email]

Is [Berg&#39;s municipality request email] the wrong address for Freedom of Information requests to Berg's municipality? If so, please contact us using this form:
http://handlingar.se/en/change_request/n...

Disclaimer: This message and any reply that you make will be published on the internet. Our privacy and copyright policies:
http://handlingar.se/en/help/officers

If you find this service useful as an FOI officer, please ask your web manager to link to us from your organisation's FOI page.

-------------------------------------------------------------------