Hej!

Jag skulle vilja be om att få ta del av er IT/digitaliseringsstrategi och/eller policy.

Med vänlig hälsning,

Elenor

Halmstad direkt, Halmstads kommun

1 Bilaga

Hej Elenor!

Jag skickar till dig den digitaliseringsplan som är antagen av
kommunfullmäktige och som gäller för åren 2020-2023.

 

Med vänlig hälsning

Helena Post Mårtensson

tf digitaliseringschef