Folkhälsomyndigheten arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Elenor Weijmar gjorde denna begäran enligt Offentlighetsprincipen till Folkhälsomyndigheten

Denna begäran har stängts för ny korrespondens från myndigheten. Kontakta ossom du tycker att den borde öppnas igen.

Begäran blev framgångsrik.

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

Info Folkhälsomyndigheten, Folkhälsomyndigheten

Hej!

Vi har tagit emot din begäran om allmän handling och ber att få återkomma så snart som möjligt.

Folkhälsomyndigheten tar ut avgifter för utlämnande av handling i enlighet med Avgiftsförordningen (1992:191).
Avgiften för en beställning av 1-9 sidor: ingen kostnad, tio sidor: 50 kronor. För varje sida därutöver är avgiften 2 kronor. Avgift tillkommer för porto om brevet väger mer än 50 gram.

Med vänlig hälsning,

Folkhälsomyndigheten Folkhälsomyndigheten
171 82 Solna Box 505
Telefon 010-205 20 00 831 26 Östersund

Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling.
Läs mer på vår webbplats: www.folkhalsomyndigheten.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Elenor Weijmar [mailto:[FOI #47 email]]
Skickat: den 27 maj 2019 11:03
Till: Info Folkhälsomyndigheten <[The Public Health Agency of Sweden request email]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Folkhälsomyndigheten arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

-------------------------------------------------------------------

Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[FOI #47 email]

Är [The Public Health Agency of Sweden request email] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Folkhälsomyndigheten? Om så är fallet, vänligen kontakta oss genom detta formulär:
http://handlingar.se/sv/change_request/n...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:
http://handlingar.se/sv/help/officers

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Arkiv, Folkhälsomyndigheten

2 Bilagor

Hej!

Här kommer efterfrågat material.

Med vänlig hälsning
Kristina Pannel
Arkivarie

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Elenor Weijmar [mailto:[FOI #47 email]]
Skickat: den 27 maj 2019 11:03
Till: Info Folkhälsomyndigheten <[The Public Health Agency of Sweden request email]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Folkhälsomyndigheten arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

-------------------------------------------------------------------

Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[FOI #47 email]

Är [The Public Health Agency of Sweden request email] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Folkhälsomyndigheten? Om så är fallet, vänligen kontakta oss genom detta formulär:
http://handlingar.se/sv/change_request/n...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:
http://handlingar.se/sv/help/officers

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------