Fakturakopior Jet Luft i Jönköping AB

Christer Hugosson gjorde denna begäran enligt Offentlighetsprincipen till Region Jönköpings län

Automatiska åtgärder mot skräppost finns på plats för denna äldre begäran. Vänligen kontakta oss om ett ytterligare svar förväntas eller om du har svårt att svara.

Begäran blev framgångsrik.

Christer Hugosson

Till Region Jönköpings län,

Önskar att ta del av samtliga leverantörsfakturor från Jet Luft i Jönköping AB (556231-3055) samt en kopia av det ramavtal som arbetena utförs efter under perioden 2021-01-01 till 2021-12-31

Med vänlig hälsning,
Christer Hugosson

Sahlsten Anders, Region Jönköpings län

1 Bilaga

Hej!

Det är Regionfastigheter som genomfört denna upphandling. Jag har lagt
kopia
till dem i detta mail att Ni eftersöker avtal samt fakturakopior.

Regionfastigheter får göra sedvanlig sekretessprövning och därefter
återkomma
med vilka handlingar som kan lämnas ut.

//Anders Sahlsten

 

 

-----Ursprungligt meddelande-----

Från: Christer Hugosson <[1][Registrators #1261 e-postadress]>

Skickat: den 10 januari 2022 18:54

Till: Region Jönköpings län <[2][Region Jönköpings län e-postadress för begäran om allmän handling]>

Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Fakturakopior Jet Luft i
Jönköping AB

 

Till Region Jönköpings län,

 

 

 

Önskar att ta del av samtliga leverantörsfakturor från Jet Luft i
Jönköping AB (556231-3055) samt en kopia av det ramavtal som arbetena
utförs efter under perioden 2021-01-01 till 2021-12-31

 

 

 

Med vänlig hälsning,

 

Christer Hugosson

 

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

 

 

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer.
Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

 

[3][Registrators #1261 e-postadress]

 

 

 

Är [4][Region Jönköpings län e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen
till Region Jönköpings län? Om så är fallet, kontakta oss genom detta
formulär eller uppmärksamma det till [5][e-postadress]:

 

[6]https://handlingar.se/sv/change_request/...

 

 

 

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:

 

[7]https://handlingar.se/sv/help/officers

 

 

 

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

 

 

 

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

 

 

Anders Sahlsten
Upphandlare
010-242 41 65 | 0767-243 997
[8][e-postadress]
Box 1024
551 11 Jönköping
Besöksadress : Östra Storgatan 67, Jönköping

Område Inköp

Verksamhetsstöd och service

Region Jönköpings län
[9]www.rjl.se

[10]cid:image001.png@01D3C026.CA740E10

 

 

References

Visible links
1. mailto:[Registrators #1261 e-postadress]
2. mailto:[Region Jönköpings län e-postadress för begäran om allmän handling]
3. mailto:[Registrators #1261 e-postadress]
4. mailto:[Region Jönköpings län e-postadress för begäran om allmän handling]
5. mailto:[e-postadress]
6. https://handlingar.se/sv/change_request/...
7. https://handlingar.se/sv/help/officers
8. mailto:[e-postadress]
9. http://www.rjl.se/

Regionfastigheter, Region Jönköpings län

2 Bilagor

Hej Christer!

 

 

 

Vi har mottagit er begäran om utlämnande av dokument och kommer att skicka
dessa så snart vi kan.

 

Om vi inte kan skicka dessa digitalt kommer vi att skicka detta med post.
I sådana fall vänligen uppge adress och för fakturering behöver vi
personnummer eller organisationsnummer.

Regionen har rätt att ta ut avgift för att tillhandahålla (pappers)kopior
på allmänna handlingar, om kopiorna överstiger 10 sidor.

Avgiftens storlek beslutas av regionfullmäktige och är f.n. 50 kr för de
första 10 sidorna och därefter 2 kr/sida.

 

 

 

Vänliga hälsningar

 

 

Brigitte Gustafsson
Adm.Samordnare

( 010 242 51 74

*  [1][e-postadress]

 

 

Regionfastigheter, Hus A7 Ryhov

Box 704

551 20 Jönköping
Länssjukhuset Ryhov

[2]www.rjl.se/regionfastigheter

 

[3]cid:image001.png@01D17EC0.34100220

 

 

 

-----Ursprungligt meddelande-----

Från: Christer Hugosson <[4][Registrators #1261 e-postadress]>

Skickat: den 10 januari 2022 18:54

Till: Region Jönköpings län <[5][Region Jönköpings län e-postadress för begäran om allmän handling]>

Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Fakturakopior Jet Luft i
Jönköping AB

 

Till Region Jönköpings län,

 

 

 

Önskar att ta del av samtliga leverantörsfakturor från Jet Luft i
Jönköping AB (556231-3055) samt en kopia av det ramavtal som arbetena
utförs efter under perioden 2021-01-01 till 2021-12-31

 

 

 

Med vänlig hälsning,

 

Christer Hugosson

 

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

 

 

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer.
Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

 

[6][Registrators #1261 e-postadress]

 

 

 

Är [7][Region Jönköpings län e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen
till Region Jönköpings län? Om så är fallet, kontakta oss genom detta
formulär eller uppmärksamma det till [8][e-postadress]:

 

[9]https://handlingar.se/sv/change_request/...

 

 

 

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:

 

[10]https://handlingar.se/sv/help/officers

 

 

 

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

 

 

 

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

 

 

Anders Sahlsten
Upphandlare
010-242 41 65 | 0767-243 997
[11][e-postadress]
Box 1024
551 11 Jönköping
Besöksadress : Östra Storgatan 67, Jönköping

Område Inköp

Verksamhetsstöd och service

Region Jönköpings län
[12]www.rjl.se

[13]cid:image001.png@01D3C026.CA740E10

 

 

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]
2. http://www.rjl.se/regionfastigheter
4. mailto:[Registrators #1261 e-postadress]
5. mailto:[Region Jönköpings län e-postadress för begäran om allmän handling]
6. mailto:[Registrators #1261 e-postadress]
7. mailto:[Region Jönköpings län e-postadress för begäran om allmän handling]
8. mailto:[e-postadress]
9. https://handlingar.se/sv/change_request/...
10. https://handlingar.se/sv/help/officers
11. mailto:[e-postadress]
12. http://www.rjl.se/

Lundblad Morgan, Region Jönköpings län

2 Bilagor

Hej,

Efterfrågade fakturakopior gällande org-nr 556231-3055 bifogade.

 

Vänliga hälsningar

-------------------------------------
Morgan Lundblad
Teamchef

010 – 24 245 52 / 073 – 842 62 63

[1][e-postadress]  

Område Ekonomi

Verksamhetsstöd och service

Region Jönköpings län
[2]www.rjl.se

Är ni leverantör och vill skicka E-fakturor till Region Jönköpings län?

Läs mer på:

[3]https://www.rjl.se/om-oss/upphandling-oc...

[4]https://www.pagero.se/project-pages/rjl/

[5]cid:image003.png@01D3A991.45D16820

 

Från: Lundblad Morgan <[e-postadress]>
Skickat: den 13 januari 2022 08:27
Till: Lundblad Morgan <[e-postadress]>
Ämne:

 

 

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]
2. http://www.rjl.se/
3. https://www.rjl.se/om-oss/upphandling-oc...
4. https://www.pagero.se/project-pages/rjl/

Region Jönköpings län

2 Bilagor

Hej Morgan,

 

Har även Regionens pressavdelning fått info om att dessa fakturor är
skickade?

 

Med vänlig hälsning

 

Nina Granström
Registrator
010-242 40 62

Område Kansli

Regionledningskontoret
Region Jönköpings län
[1]www.rjl.se

 

Information och e-tjänster för
din hälsa och vård

[2]www.1177.se/Jonkopings-lan

[3]cid:image001.png@01D0FAC2.F144ED10

 

 

Från: Lundblad Morgan <[e-postadress]>
Skickat: den 13 januari 2022 09:00
Till: [Registrators #1261 e-postadress]
Kopia: Diariet <[e-postadress]>; Gustafsson Brigitte
<[e-postadress]>
Ämne: VB: Fakturakopior

 

Hej,

Efterfrågade fakturakopior gällande org-nr 556231-3055 bifogade.

 

Vänliga hälsningar

-------------------------------------
Morgan Lundblad
Teamchef

010 – 24 245 52 / 073 – 842 62 63

[4][e-postadress]  

Område Ekonomi

Verksamhetsstöd och service

Region Jönköpings län
[5]www.rjl.se

Är ni leverantör och vill skicka E-fakturor till Region Jönköpings län?

Läs mer på:

[6]https://www.rjl.se/om-oss/upphandling-oc...

[7]https://www.pagero.se/project-pages/rjl/

[8]cid:image003.png@01D3A991.45D16820

 

Från: Lundblad Morgan <[9][e-postadress]>
Skickat: den 13 januari 2022 08:27
Till: Lundblad Morgan <[10][e-postadress]>
Ämne:

 

 

References

Visible links
1. http://www.rjl.se/
2. http://www.1177.se/Jonkopings-lan
4. mailto:[e-postadress]
5. http://www.rjl.se/
6. https://www.rjl.se/om-oss/upphandling-oc...
7. https://www.pagero.se/project-pages/rjl/
9. mailto:[e-postadress]
10. mailto:[e-postadress]

Christer Hugosson

Till Regionfastigheter,

Tack så mycket, går det att komplettera med gällande avtal samt fakturor från 2020-01-01 till 2020-12-31?

Med vänliga hälsningar,

Christer Hugosson

Regionfastigheter, Region Jönköpings län

1 Bilaga

Hej Christer!

 

 

Eftersom det blev fel distribuerat förra omgången för fakturorna 2021
kommer vi att skicka fakturorna för 2020 postvägen och följa våran policy.

För att kunna fakturera dig för dina kopior denna gången måste vi få
uppgifter på din adress dit vi skall skicka kopiorna, samt personnummer
eller organisationsnummer för fakturering.

 

Regionen har rätt att ta ut avgift för att tillhandahålla (pappers)kopior
på allmänna handlingar, om kopiorna överstiger 10 sidor.

Avgiftens storlek beslutas av regionfullmäktige och är f.n. 50 kr för de
första 10 sidorna och därefter 2 kr/sida.

 

När vi erhållit uppgifterna kommer vi att skicka kopiorna till dig via
post.

 

 

 

Vänliga hälsningar

 

 

Brigitte Gustafsson
Adm.Samordnare

( 010 242 51 74

*  [1][e-postadress]

 

 

Regionfastigheter, Hus A7 Ryhov

Box 704

551 20 Jönköping
Länssjukhuset Ryhov

[2]www.rjl.se/regionfastigheter

 

[3]cid:image001.png@01D17EC0.34100220

 

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Christer Hugosson <[Registrators #1261 e-postadress]>
Skickat: den 13 januari 2022 15:54
Till: Regionfastigheter <[e-postadress]>
Ämne: Re: SV: Ang Er förfrågan om offentliga handlingar

 

Till Regionfastigheter,

 

 

Tack så mycket, går det att komplettera med gällande avtal samt fakturor
från 2020-01-01 till 2020-12-31?

 

 

Med vänliga hälsningar,

 

 

Christer Hugosson

 

 

visa citerade sektioner

Christer Hugosson

Till Regionfastigheter,

Tack för svar, jag kan ta del av dessa hos er på plats. Har inget behov av papperskopior.
Var förvaras dessa och vem är kontaktperson för att boka upp en tid?

Med vänliga hälsningar,

Christer Hugosson

Regionfastigheter, Region Jönköpings län

Hej !

På grund av Covid-restriktioner kan det ta något längre tid att gå igenom begärda handling för sekretessbedömning. Vi återkommer när handlingar är klara för utlämning

Dessa handlingar kommer då att finnas på Husargatan4 i Jönköping ( öppet 08:00 - 16:00 )

Vänliga hälsningar

Brigitte Gustafsson
Adm.samordare, Regionfastigheter

AA010 242 51 74
0  [e-postadress]

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Christer Hugosson <[Registrators #1261 e-postadress]>
Skickat: den 14 januari 2022 10:36
Till: Regionfastigheter <[e-postadress]>
Ämne: Re: SV: SV: Ang Er förfrågan om offentliga handlingar

Till Regionfastigheter,

Tack för svar, jag kan ta del av dessa hos er på plats. Har inget behov av papperskopior.

Var förvaras dessa och vem är kontaktperson för att boka upp en tid?

Med vänliga hälsningar,

Christer Hugosson

visa citerade sektioner

Gustafsson Brigitte, Region Jönköpings län

Hej Christer!

 

 

Nu har vi gått igenom dokumenten och det går bra att komma och ta del av
dessa från imorgon den 19/1

 

Handlingarna finns tillgängliga på Husargatan 4 i Jönköping ( öppet 08:00
- 16:00 )

 

 

 

 

 

Vänliga hälsningar

 

Brigitte Gustafsson

Adm.samordare, Regionfastigheter

 

( 010 242 51 74

*  [1][e-postadress]

 

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]