Fakturakopior Jet Luft i Jönköping AB

Christer Hugosson gjorde denna begäran enligt Offentlighetsprincipen till Jönköpings kommun

Automatiska åtgärder mot skräppost finns på plats för denna äldre begäran. Vänligen kontakta oss om ett ytterligare svar förväntas eller om du har svårt att svara.

Begäran blev framgångsrik.

Christer Hugosson

Till Jönköpings kommun,
Önskar att ta del av samtliga leverantörsfakturor från Jet Luft i Jönköping AB (556231-3055) samt en kopia av det ramavtal som arbetena utförs efter under perioden 2021-01-01 till 2021-12-31

Med vänlig hälsning,
Christer Hugosson

Andrea Renblad, Jönköpings kommun

37 Bilagor

Hej,

Översänder efterfrågade dokument.

Vänliga hälsningar,

Andrea Renblad
Redovisningschef
 
Jönköpings kommun
Stadskontoret
551 89 JÖNKÖPING
Tel: 036-10 57 42
[e-postadress]

-------

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Christer Hugosson <[Registrators #1260 e-postadress]>
Skickat: den 10 januari 2022 18:11
Till: STK-Diariet <[Jönköpings kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Fakturakopior Jet Luft i Jönköping AB

Till Jönköpings kommun,

Önskar att ta del av samtliga leverantörsfakturor från Jet Luft i Jönköping AB (556231-3055) samt en kopia av det ramavtal som arbetena utförs efter under perioden 2021-01-01 till 2021-12-31

Med vänlig hälsning,

Christer Hugosson

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #1260 e-postadress]

Är [Jönköpings kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Jönköpings kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Christer Hugosson

Till Andrea Renblad,

Fakturorna saknar bilagor/specifikationer.
Finns dessa?

Med vänliga hälsningar,

Christer Hugosson

Andrea Renblad, Jönköpings kommun

30 Bilagor

Hej,

Ursäkta, vi missade att skicka med bilagorna.
De kommer här.

Fakturanr 4083, 4087, 4090, 4092 och 4094 har inte några bilagor.

Vänliga hälsningar,

Andrea Renblad
Redovisningschef
 
Jönköpings kommun
Stadskontoret
551 89 JÖNKÖPING
Tel: 036-10 57 42
[e-postadress]

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Christer Hugosson <[Registrators #1260 e-postadress]>
Skickat: den 21 januari 2022 13:47
Till: Andrea Renblad <[e-postadress]>
Ämne: Re: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Fakturakopior Jet Luft i Jönköping AB

Till Andrea Renblad,

Fakturorna saknar bilagor/specifikationer.

Finns dessa?

Med vänliga hälsningar,

Christer Hugosson

visa citerade sektioner