Fakturakopior Het Luft i Jönköping AB

Begäran väntar på förtydligande. Om du är Christer Hugosson, vänligen logga in för att skicka ett uppföljningsmeddelande.

Christer Hugosson

Till Region Jönköpings län,

Önskar att ta del av samtliga leverantörsfakturor från Jet Luft i Jönköping AB (556231-3055) samt en kopia av det ramavtal som arbetena utförs efter under perioden 2022-01-01 till 2022-06-30

Med vänlig hälsning,
Christer Hugosson

Lundblad Morgan, Region Jönköpings län

1 Bilaga

Hej!

 

Ledsen för dröjsmålet då detta har snurrat runt mellan olika personer
under semesterperioden tyvärr.

Fakturakopiorna finns nu utskrivna och finns klara för hämtning om ni vill
det. Alternativt att vi skickar allihop via posten.

Vill ni att vi skickar dem via post så vänligen meddela till vilken
postadress de ska skickas till.

 

Vänliga hälsningar

-------------------------------------
Morgan Lundblad
Teamchef

010 – 24 245 52 / 073 – 842 62 63

[1][e-postadress]  

Område Ekonomi

Verksamhetsstöd och service

Region Jönköpings län
[2]www.rjl.se

Är ni leverantör och vill skicka E-fakturor till Region Jönköpings län?

Läs mer på:

[3]https://www.rjl.se/om-oss/upphandling-oc...

[4]https://www.pagero.se/project-pages/rjl/

[5]cid:image003.png@01D3A991.45D16820

 

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]
2. http://www.rjl.se/
3. https://www.rjl.se/om-oss/upphandling-oc...
4. https://www.pagero.se/project-pages/rjl/

Regionfastigheter, Region Jönköpings län

5 Bilagor

Hej  Christer

 

 

Gjorde en förfrågan till dig den 14/1 gällande våran policy och utskick av
kopior men fick inget svar. Nu gör jag denna förfrågan igen gällande vår
policy av utskick och hoppas får svar.

Den 24/1 Skickade Ramavtalet till dig via mail, och den 15/8 gjorde Morgan
Lundblad teamchef ekonomi förfrågan om adressuppgifter utan svar….

 

 

 

För att kunna fakturera dig för dina kopior måste vi få uppgifter på din
adress dit vi skall skicka kopiorna, samt personnummer eller
organisationsnummer för fakturering.

 

Regionen har rätt att ta ut avgift för att tillhandahålla (pappers)kopior
på allmänna handlingar, om kopiorna överstiger 10 sidor.

Avgiftens storlek beslutas av regionfullmäktige och är f.n. 50 kr för de
första 10 sidorna och därefter 2 kr/sida.

 

När vi erhållit uppgifterna kommer vi att skicka kopiorna till dig via
post.

 

 

 

 

Vänliga hälsningar

 

Brigitte Gustafsson

Adm.samordare, Regionfastigheter

 

( 010 242 51 74

*  [1][e-postadress]

 

 

P Tänk på miljön innan du skriver ut detta mail.

 

[2]facebookbild[3]instabild [4]linkedbild [5]twitterbild [6]youtubebild

 

 

 

 

-----Ursprungligt meddelande-----

Från: Christer Hugosson <[7][Registrators #1416 e-postadress]>

Skickat: den 8 juli 2022 07:34

Till: Region Jönköpings län <[8][Region Jönköpings län e-postadress för begäran om allmän handling]>

Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Fakturakopior Het Luft i
Jönköping AB

 

Till Region Jönköpings län,

 

 

 

Önskar att ta del av samtliga leverantörsfakturor från Jet Luft i
Jönköping AB (556231-3055) samt en kopia av det ramavtal som arbetena
utförs efter under perioden 2022-01-01 till 2022-06-30

 

 

 

Med vänlig hälsning,

 

Christer Hugosson

 

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

 

 

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer.
Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

 

[9][Registrators #1416 e-postadress]

 

 

 

Är [10][Region Jönköpings län e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen
till Region Jönköpings län? Om så är fallet, kontakta oss genom detta
formulär eller uppmärksamma det till [11][e-postadress]:

 

[12]https://handlingar.se/sv/change_request/...

 

 

 

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:

 

[13]https://handlingar.se/sv/help/officers

 

 

 

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

 

 

 

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]
2. https://www.facebook.com/regionjonkoping...
3. https://www.instagram.com/regionjkpg/
4. https://www.linkedin.com/company/landsti...
5. https://twitter.com/regionjkpg
6. https://www.youtube.com/c/RegionJ%C3%B6n...
7. mailto:[Registrators #1416 e-postadress]
8. mailto:[Region Jönköpings län e-postadress för begäran om allmän handling]
9. mailto:[Registrators #1416 e-postadress]
10. mailto:[Region Jönköpings län e-postadress för begäran om allmän handling]
11. mailto:[e-postadress]
12. https://handlingar.se/sv/change_request/...
13. https://handlingar.se/sv/help/officers