Enhetschefers löner på Arbetsförmedlingens IT-avdeling för åren 2016 - 2019

Annika Larsson gjorde denna begäran enligt Offentlighetsprincipen till Arbetsförmedlingen

Denna begäran har stängts för ny korrespondens från myndigheten. Kontakta ossom du tycker att den borde öppnas igen.

Begäran blev framgångsrik.

Till Arbetsförmedlingen,

Jag skulle höra om det är möjligt att få reda på alla enhetschefers löner på Arbetsförmedlingens IT-avdeling för åren 2016 - 2019.

Med vänlig hälsning,

Annika Larsson

Registrator, Arbetsförmedlingen

Tack,

 

Vi har mottagit din e-post.

 

Vänliga hälsningar,

 

Registraturen

Arbetsförmedlingen

Postadress: Elektrogatan 4, 113 99 Stockholm

Webbsida: [1]www.arbetsformedlingen.se

 

 

Thank you,

 

We have received your e-mail.

 

Kind regards,

 

The Registry 

The Swedish Public Employment Service

Address: Elektrogatan 4, 113 99 Stockholm

Webbsite: [2]www.arbetsformedlingen.se

References

Visible links
1. http://www.arbetsformedlingen.se/
2. http://www.arbetsformedlingen.se/

Registrator, Arbetsförmedlingen

Hej Annika!

Vi har mottagit din begäran om löner för åren 2016-2019 och vi hanterar det skyndsamt!

Med vänlig hälsning
Therése Winqvist

Huvudregistraturen
Arbetsförmedlingen
[AF e-postadress för begäran om allmän handling]
0771-10 05 66
Telefontid: 9–12 helgfria vardagar

Anna Törnquist, Arbetsförmedlingen

1 Bilaga

Hej,

Handläggningen är nu klar. Enligt begäran kommer här lönelista på enhetschefer IT avd. 2016-2019.

Se bilaga.

Med vänlig hälsning

HR-avdelningen | Arbetsförmedlingen
E-post: [e-postadress]
www.arbetsformedlingen.se | www.facebook.com/arbetsformedlingen

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Annika Larsson <[Registrators #485 e-postadress]>
Skickat: den 8 juli 2020 02:44
Till: Registrator <[AF e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Enhetschefers löner på Arbetsförmedlingens IT-avdeling för åren 2016 - 2019

Till Arbetsförmedlingen,

Jag skulle höra om det är möjligt att få reda på alla enhetschefers löner på Arbetsförmedlingens IT-avdeling för åren 2016 - 2019.

Med vänlig hälsning,

Annika Larsson

-------------------------------------------------------------------

Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #485 e-postadress]

Är [AF e-postadress för begäran om allmän handling] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Arbetsförmedlingen? Om så är fallet, vänligen kontakta oss genom detta formulär:
http://handlingar.se/sv/change_request/n...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:
http://handlingar.se/sv/help/officers

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------