e-fakturor April-Juni 2019

Svar på denna begäran är mycket försenad. Enligt lag och under alla omständigheter så borde Malmö stad ha svarat vid det här laget (detaljer). Du kan överklaga genom begär en intern granskning.

Till [Authority name],

Hej,

Jag vill begära att få ut fakturor från er. Det gäller alla era fakturor från och med 1 april 2019.

Mer specifikt så skulle jag vilja få ta del av följande uppgifter:

1. Hela leverantörsreskontran från och med 1 april 2019

En komplett lista med alla transaktioner som gjorts från och med 1 april 2019 (dvs. hela leverantörsreskontran). För varje transaktion skulle jag vilja få med uppgifter om:

- Leverantörens namn
- Leverantörens organisationsnummer
- Datum
- Belopp
- Kontering

Om det är möjligt skulle jag vilja få sammanställningen i elektroniskt format gärna i Excelformat eller motsvarande.

Tror att det är er redovisnings/ekonomichef som lättast kan få fram dessa uppgifter

2. Alla era e-fakturor från och med 1 april 2019

För varje faktura, om möjligt, jag skulle vilja få hela fakturan på PEPPOL BIS Billing 3.0 format, som ni får dem från era leverantörer sedan 1 april 2019.

Om inte möjligt, jag skulle vilja få minst de följande fälten:

- Namn/titel på fakturan
- Er beteckning/klassificering av fakturan
- Datum för levererans
- Leverantörens namn
- Leverantörens organisationsnummer
- Artikel, namn och beskrivning för varje föremål/tjänst i fakturan

Tror att det är er upphandlingschef som lättast kan få fram dessa uppgifter.

Om ni har några frågor får ni gärna kontakta mig på den här epostadressen.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,

Alessandro Distaso och Pierre Mesure

Maria Kolak, Malmö stad

Hej,

Jag har tagit emot ert mail om tillgång till uppgifter från leverantörsreskontran och har påbörjat arbetet med att sammanställa uppgifterna. Återkommer när det är klart.

Hälsningar
Maria

-------------------------------------
Maria Kolak
Enhetschef för Systemutvecklingsenheten

MALMÖ STAD
Stadskontoret
Ekonomiavdelningen
August Palms Plats 1
205 80 Malmö
Tel: 040-34 10 88
Mobil: 0708-32 10 88
[email address]

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Alessandro [mailto:[FOI #361 email]]
Skickat: den 14 juni 2019 13:16
Till: Stadskontoret Kommunstyrelsen <[Malmö city request email]>
Ämne: Freedom of Information request - e-fakturor April-Juni 2019

Till [Authority name],

Hej,

Jag vill begära att få ut fakturor från er. Det gäller alla era fakturor från och med 1 april 2019.

Mer specifikt så skulle jag vilja få ta del av följande uppgifter:

1. Hela leverantörsreskontran från och med 1 april 2019

En komplett lista med alla transaktioner som gjorts från och med 1 april 2019 (dvs. hela leverantörsreskontran). För varje transaktion skulle jag vilja få med uppgifter om:

- Leverantörens namn
- Leverantörens organisationsnummer
- Datum
- Belopp
- Kontering

Om det är möjligt skulle jag vilja få sammanställningen i elektroniskt format gärna i Excelformat eller motsvarande.

Tror att det är er redovisnings/ekonomichef som lättast kan få fram dessa uppgifter

2. Alla era e-fakturor från och med 1 april 2019

För varje faktura, om möjligt, jag skulle vilja få hela fakturan på PEPPOL BIS Billing 3.0 format, som ni får dem från era leverantörer sedan 1 april 2019.

Om inte möjligt, jag skulle vilja få minst de följande fälten:

- Namn/titel på fakturan
- Er beteckning/klassificering av fakturan
- Datum för levererans
- Leverantörens namn
- Leverantörens organisationsnummer
- Artikel, namn och beskrivning för varje föremål/tjänst i fakturan

Tror att det är er upphandlingschef som lättast kan få fram dessa uppgifter.

Om ni har några frågor får ni gärna kontakta mig på den här epostadressen.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,

Alessandro Distaso och Pierre Mesure

-------------------------------------------------------------------

Please use this email address for all replies to this request:
[FOI #361 email]

Is [Malmö city request email] the wrong address for Freedom of Information requests to Malmö city? If so, please contact us using this form:
http://handlingar.se/en/change_request/n...

Disclaimer: This message and any reply that you make will be published on the internet. Our privacy and copyright policies:
http://handlingar.se/en/help/officers

If you find this service useful as an FOI officer, please ask your web manager to link to us from your organisation's FOI page.

-------------------------------------------------------------------

Maria Kolak, Malmö stad

Hej!

Här kommer filen med de begärda uppgifterna. Jag har valt att inte ha med några konto i balansräkningen med undantag av investeringskontona. Observera att en och samma faktura förekommer på flera rader om det finns flera konteringar på fakturan. Om du har behov av att titta på fakturorna så får du vända dig till förvaltningens ekonomiavdelning. I filen framgår förvaltning.

Hälsningar
Maria

-------------------------------------
Maria Kolak
Enhetschef för Systemutvecklingsenheten

MALMÖ STAD
Stadskontoret
Ekonomiavdelningen
August Palms Plats 1
205 80 Malmö
Tel: 040-34 10 88
Mobil: 0708-32 10 88
[email address]

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Maria Kolak
Skickat: den 26 juni 2019 08:24
Till: [FOI #361 email]
Ämne: VB: Freedom of Information request - e-fakturor April-Juni 2019

Hej,

Jag har tagit emot ert mail om tillgång till uppgifter från leverantörsreskontran och har påbörjat arbetet med att sammanställa uppgifterna. Återkommer när det är klart.

Hälsningar
Maria

-------------------------------------
Maria Kolak
Enhetschef för Systemutvecklingsenheten

MALMÖ STAD
Stadskontoret
Ekonomiavdelningen
August Palms Plats 1
205 80 Malmö
Tel: 040-34 10 88
Mobil: 0708-32 10 88
[email address]

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Alessandro [mailto:[FOI #361 email]]
Skickat: den 14 juni 2019 13:16
Till: Stadskontoret Kommunstyrelsen <[Malmö city request email]>
Ämne: Freedom of Information request - e-fakturor April-Juni 2019

Till [Authority name],

Hej,

Jag vill begära att få ut fakturor från er. Det gäller alla era fakturor från och med 1 april 2019.

Mer specifikt så skulle jag vilja få ta del av följande uppgifter:

1. Hela leverantörsreskontran från och med 1 april 2019

En komplett lista med alla transaktioner som gjorts från och med 1 april 2019 (dvs. hela leverantörsreskontran). För varje transaktion skulle jag vilja få med uppgifter om:

- Leverantörens namn
- Leverantörens organisationsnummer
- Datum
- Belopp
- Kontering

Om det är möjligt skulle jag vilja få sammanställningen i elektroniskt format gärna i Excelformat eller motsvarande.

Tror att det är er redovisnings/ekonomichef som lättast kan få fram dessa uppgifter

2. Alla era e-fakturor från och med 1 april 2019

För varje faktura, om möjligt, jag skulle vilja få hela fakturan på PEPPOL BIS Billing 3.0 format, som ni får dem från era leverantörer sedan 1 april 2019.

Om inte möjligt, jag skulle vilja få minst de följande fälten:

- Namn/titel på fakturan
- Er beteckning/klassificering av fakturan
- Datum för levererans
- Leverantörens namn
- Leverantörens organisationsnummer
- Artikel, namn och beskrivning för varje föremål/tjänst i fakturan

Tror att det är er upphandlingschef som lättast kan få fram dessa uppgifter.

Om ni har några frågor får ni gärna kontakta mig på den här epostadressen.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,

Alessandro Distaso och Pierre Mesure

-------------------------------------------------------------------

Please use this email address for all replies to this request:
[FOI #361 email]

Is [Malmö city request email] the wrong address for Freedom of Information requests to Malmö city? If so, please contact us using this form:
http://handlingar.se/en/change_request/n...

Disclaimer: This message and any reply that you make will be published on the internet. Our privacy and copyright policies:
http://handlingar.se/en/help/officers

If you find this service useful as an FOI officer, please ask your web manager to link to us from your organisation's FOI page.

-------------------------------------------------------------------

Till Maria Kolak:

Hej,

Tack för ditt vänliga svar! Tyvärr kan jag inte hitta filen du skickade som bilaga. Kan du skicka det igen? Tack så mycket!

Ha en bra dag!

Med vänliga hälsningar,

Alessandro Distaso