Till [Authority name],

Hej,

Jag vill begära att få ut fakturor från er. Det gäller alla era fakturor från och med 1 april 2019.

Mer specifikt så skulle jag vilja få ta del av följande uppgifter:

1. Hela leverantörsreskontran från och med 1 april 2019

En komplett lista med alla transaktioner som gjorts från och med 1 april 2019 (dvs. hela leverantörsreskontran). För varje transaktion skulle jag vilja få med uppgifter om:

- Leverantörens namn
- Leverantörens organisationsnummer
- Datum
- Belopp
- Kontering

Om det är möjligt skulle jag vilja få sammanställningen i elektroniskt format gärna i Excelformat eller motsvarande.

Tror att det är er redovisnings/ekonomichef som lättast kan få fram dessa uppgifter

2. Alla era e-fakturor från och med 1 april 2019

För varje faktura, om möjligt, jag skulle vilja få hela fakturan på PEPPOL BIS Billing 3.0 format, som ni får dem från era leverantörer sedan 1 april 2019.

Om inte möjligt, jag skulle vilja få minst de följande fälten:

- Namn/titel på fakturan
- Er beteckning/klassificering av fakturan
- Datum för levererans
- Leverantörens namn
- Leverantörens organisationsnummer
- Artikel, namn och beskrivning för varje föremål/tjänst i fakturan

Tror att det är er upphandlingschef som lättast kan få fram dessa uppgifter.

Om ni har några frågor får ni gärna kontakta mig på den här epostadressen.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,

Alessandro Distaso och Pierre Mesure

Stadsledningskontoret Stadsledningskontoret,

Stadsledningskontoret har tagit emot ditt meddelande.
Vi läser inkommande e-post varje arbetsdag.

Om du har ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som
möjligt.

I princip blir all post till stadsledningskontoret allmän handling.

Det innebär att allmänheten och massmedier normalt har rätt att ta del av
innehållet i ditt meddelande.

Med vänliga hälsningar
Göteborgs Stad Stadsledningskontoret

Stadsledningskontoret Stadsledningskontoret,

Hej,
Er begäran har inkommit till Stadsledningskontoret. Är det för vår förvaltning ni önskar nedanstående handlingar, eller är det för hela staden?

Med vänliga hälsningar

Diariet
GÖTEBORGS STAD
Stadsledningskontoret, Ledningsstaben
Telefon: 031-365 00 00 (kontaktcenter)
E-post: [The City of Gothenburg request email]

Postadress: 404 82 Göteborg
Besök: Gustaf Adolfs Torg 4A
www.goteborg.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Alessandro <[FOI #356 email]>
Skickat: den 14 juni 2019 13:11
Till: Stadsledningskontoret Stadsledningskontoret <[The City of Gothenburg request email]>
Ämne: Freedom of Information request - e-fakturor April-Juni 2019

Till [Authority name],

Hej,

Jag vill begära att få ut fakturor från er. Det gäller alla era fakturor från och med 1 april 2019.

Mer specifikt så skulle jag vilja få ta del av följande uppgifter:

1. Hela leverantörsreskontran från och med 1 april 2019

En komplett lista med alla transaktioner som gjorts från och med 1 april 2019 (dvs. hela leverantörsreskontran). För varje transaktion skulle jag vilja få med uppgifter om:

- Leverantörens namn
- Leverantörens organisationsnummer
- Datum
- Belopp
- Kontering

Om det är möjligt skulle jag vilja få sammanställningen i elektroniskt format gärna i Excelformat eller motsvarande.

Tror att det är er redovisnings/ekonomichef som lättast kan få fram dessa uppgifter

2. Alla era e-fakturor från och med 1 april 2019

För varje faktura, om möjligt, jag skulle vilja få hela fakturan på PEPPOL BIS Billing 3.0 format, som ni får dem från era leverantörer sedan 1 april 2019.

Om inte möjligt, jag skulle vilja få minst de följande fälten:

- Namn/titel på fakturan
- Er beteckning/klassificering av fakturan
- Datum för levererans
- Leverantörens namn
- Leverantörens organisationsnummer
- Artikel, namn och beskrivning för varje föremål/tjänst i fakturan

Tror att det är er upphandlingschef som lättast kan få fram dessa uppgifter.

Om ni har några frågor får ni gärna kontakta mig på den här epostadressen.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,

Alessandro Distaso och Pierre Mesure

-------------------------------------------------------------------

Please use this email address for all replies to this request:
[FOI #356 email]

Is [The City of Gothenburg request email] the wrong address for Freedom of Information requests to The City of Gothenburg? If so, please contact us using this form:
http://handlingar.se/en/change_request/n...

Disclaimer: This message and any reply that you make will be published on the internet. Our privacy and copyright policies:
http://handlingar.se/en/help/officers

If you find this service useful as an FOI officer, please ask your web manager to link to us from your organisation's FOI page.

-------------------------------------------------------------------

Hej,

vi är intresserade av hela stadens handlingar. Tack så mycket!

Med vänliga hälsningar,

Alessandro Distaso och Pierre Mesure

Stadsledningskontoret Stadsledningskontoret,

Stadsledningskontoret har tagit emot ditt meddelande.
Vi läser inkommande e-post varje arbetsdag.

Om du har ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som
möjligt.

I princip blir all post till stadsledningskontoret allmän handling.

Det innebär att allmänheten och massmedier normalt har rätt att ta del av
innehållet i ditt meddelande.

Med vänliga hälsningar
Göteborgs Stad Stadsledningskontoret

Sara Setterberg Björk,

1 Bilaga

Hej,

Här kommer underlag enligt önskemål från Förskolenämnden i Göteborgs Stad.

Uppgifter om leverantörens organisationsnummer saknas då dessa uppgifter inte ingår i rapporten från våra ekonomisystem.

Med vänlig hälsning

Sara Setterberg Björk
Ekonom

GÖTEBORGS STAD
Förskoleförvaltningen
Ekonomiavdelningen
Tel: 031-367 63 00 Mobil: 0739- 83 92 34
E-post: [email address]

Postadress:
Göteborgs Stad Förskoleförvaltningen
Box 1116
405 23 Göteborg

Besöksadress:
Gamlestads Torg 5

www.goteborg.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Förskoleförvaltningen Forskola
Skickat: den 20 juni 2019 14:36
Till: Sara Setterberg Björk <[email address]>
Ämne: VB: SV: Freedom of Information request - e-fakturor April-Juni 2019

Hej Sara!

Vidarebefordras till dig för hantering.

Med vänlig hälsning 

Larisa Safonova
Registrator

GÖTEBORGS STAD 
Förskoleförvaltningen, Myndighetsavdelningen
E-post: [email address]
 
Postadress: Box 1116,  Göteborg
Besök: Gamlestads Torg 5
405 23 Göteborg
www.goteborg.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Stadsledningskontoret Stadsledningskontoret <[The City of Gothenburg request email]>
Skickat: den 20 juni 2019 14:17
Till: DL-Förvaltningsbrevlådor-SDF <[email address]>; DL-Förvaltningsbrevlådor-ÖVRIGA FÖRV <[email address]>
Ämne: VB: SV: Freedom of Information request - e-fakturor April-Juni 2019

Hej!
Se nedanstående begäran för direkt besvarande till frågeställaren.

Diariet, Ledningsstaben
Telefon: 031-365 00 00 (kontaktcenter) 
E-post: [The City of Gothenburg request email]
Postadress: 404 82 Göteborg
Besök: Gustaf Adolfs Torg 4A
www.goteborg.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Alessandro <[FOI #356 email]>
Skickat: den 20 juni 2019 14:04
Till: Stadsledningskontoret Stadsledningskontoret <[The City of Gothenburg request email]>
Ämne: Re: SV: Freedom of Information request - e-fakturor April-Juni 2019

Hej,
vi är intresserade av hela stadens handlingar. Tack så mycket!

Med vänliga hälsningar,
Alessandro Distaso och Pierre Mesure

visa citerade sektioner

Utbildningsförvaltningen Educ,

Hej!

Begäran har inkommit till utbildningsförvaltningen i Göteborg (gymnasieskolan),
besvaras så fort det är möjligt.

Med vänlig hälsning

Anette Johannesson
Registrator
GÖTEBORGS STAD
Utbildningsförvaltningen,
Utbildningskansliet, avd.Adm/Ek
Telefon 031-367 00 25 
E-post: [email address]
Postadress: Box 5428, 402 29 Göteborg
Besök: Skånegatan 20, plan 4

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Stadsledningskontoret Stadsledningskontoret <[The City of Gothenburg request email]>
Skickat: den 20 juni 2019 14:17
Till: DL-Förvaltningsbrevlådor-SDF <[email address]>; DL-Förvaltningsbrevlådor-ÖVRIGA FÖRV <[email address]>
Ämne: VB: SV: Freedom of Information request - e-fakturor April-Juni 2019

Hej!
Se nedanstående begäran för direkt besvarande till frågeställaren.

Diariet, Ledningsstaben
Telefon: 031-365 00 00 (kontaktcenter) 
E-post: [The City of Gothenburg request email]

Postadress: 404 82 Göteborg
Besök: Gustaf Adolfs Torg 4A
www.goteborg.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Alessandro <[FOI #356 email]>
Skickat: den 20 juni 2019 14:04
Till: Stadsledningskontoret Stadsledningskontoret <[The City of Gothenburg request email]>
Ämne: Re: SV: Freedom of Information request - e-fakturor April-Juni 2019

Hej,

vi är intresserade av hela stadens handlingar. Tack så mycket!

Med vänliga hälsningar,

Alessandro Distaso och Pierre Mesure

visa citerade sektioner

Ingela Håman,

Hej, jag/Mattias/Åsa tar hand om frågan
// Ingela
Hämta [1]Outlook för iOS

--------------------------------------------------------------------------

Från: Utbildningsförvaltningen Educ
Skickat: Thursday, June 20, 2019 2:59:15 PM
Till: [FOI #356 email]
Ämne: Begäran har inkommit till utbildnikngsförvaltningen i Göteborg
(gymnasieskolan) SV: Freedom of Information request - e-fakturor
April-Juni 2019
 
Hej!

Begäran har inkommit till utbildningsförvaltningen i Göteborg
(gymnasieskolan),
besvaras så fort det är möjligt.

Med vänlig hälsning

Anette Johannesson
Registrator
GÖTEBORGS STAD
Utbildningsförvaltningen,
Utbildningskansliet, avd.Adm/Ek
Telefon 031-367 00 25 
E-post: [email address]
Postadress: Box 5428, 402 29 Göteborg
Besök: Skånegatan 20, plan 4

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Stadsledningskontoret Stadsledningskontoret
<[The City of Gothenburg request email]>
Skickat: den 20 juni 2019 14:17
Till: DL-Förvaltningsbrevlådor-SDF
<[email address]>;
DL-Förvaltningsbrevlådor-ÖVRIGA FÖRV
<[email address]>
Ämne: VB: SV: Freedom of Information request - e-fakturor April-Juni 2019

Hej!
Se nedanstående begäran för direkt besvarande till frågeställaren.

Diariet, Ledningsstaben
Telefon: 031-365 00 00 (kontaktcenter) 
E-post: [The City of Gothenburg request email]

Postadress: 404 82 Göteborg
Besök:  Gustaf Adolfs Torg 4A
[2]www.goteborg.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Alessandro <[FOI #356 email]>
Skickat: den 20 juni 2019 14:04
Till: Stadsledningskontoret Stadsledningskontoret
<[The City of Gothenburg request email]>
Ämne: Re: SV: Freedom of Information request - e-fakturor April-Juni 2019

Hej,

vi är intresserade av hela stadens handlingar. Tack så mycket!

Med vänliga hälsningar,

Alessandro Distaso och Pierre Mesure

visa citerade sektioner

Lokalförvaltningen Lokalforvaltningen,

Hej!

Lokalförvaltningen har tagit emot din begäran,
Den kommer att hanteras inom kort.

Tack för ni kontaktade oss.

Med vänlig hälsning
 

LOKALFÖRVALTNINGEN

Telefon: 031-365 05 00
E-post: [email address]
Postadress: Box 5163, 402 26 GÖTEBORG
Besöksadress: Lillhagsparken 13
www.goteborg.se/lokalförvaltningen

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Stadsledningskontoret Stadsledningskontoret <[The City of Gothenburg request email]>
Skickat: den 20 juni 2019 14:17
Till: DL-Förvaltningsbrevlådor-SDF <[email address]>; DL-Förvaltningsbrevlådor-ÖVRIGA FÖRV <[email address]>
Ämne: VB: SV: Freedom of Information request - e-fakturor April-Juni 2019

Hej!
Se nedanstående begäran för direkt besvarande till frågeställaren.

Diariet, Ledningsstaben
Telefon: 031-365 00 00 (kontaktcenter) 
E-post: [The City of Gothenburg request email]

Postadress: 404 82 Göteborg
Besök: Gustaf Adolfs Torg 4A
www.goteborg.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Alessandro <[FOI #356 email]>
Skickat: den 20 juni 2019 14:04
Till: Stadsledningskontoret Stadsledningskontoret <[The City of Gothenburg request email]>
Ämne: Re: SV: Freedom of Information request - e-fakturor April-Juni 2019

Hej,

vi är intresserade av hela stadens handlingar. Tack så mycket!

Med vänliga hälsningar,

Alessandro Distaso och Pierre Mesure

visa citerade sektioner

Florence Lithvall,

1 Bilaga

Hej,

 

Här kommer uppgifter från vår förvaltning.

 

 

Med vänliga hälsningar

 

Florence Lithvall

Ekonom/Inköpssamordnare

 

GÖTEBORGS STAD

Kulturförvaltningen

Telefon: 031-368 32 09 Mobil: + 46 728 55 36 29

 

E-post: [1][email address]

Post- och besöksadress: Norra Hamngatan 8, 411 14 Göteborg
[2]www.goteborg.se

Memo : VB: SV: Freedom of Information request - e-fakturor April-Juni 2019

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Stadsledningskontoret Stadsledningskontoret
<[The City of Gothenburg request email]>
Skickat: den 20 juni 2019 14:17
Till: DL-Förvaltningsbrevlådor-SDF
<[email address]>;
DL-Förvaltningsbrevlådor-ÖVRIGA FÖRV
<[email address]>
Ämne: VB: SV: Freedom of Information request - e-fakturor April-Juni 2019
Hej!
Se nedanstående begäran för direkt besvarande till frågeställaren.
Diariet, Ledningsstaben
Telefon: 031-365 00 00 (kontaktcenter)
E-post: [The City of Gothenburg request email]
Postadress: 404 82 Göteborg
Besök:  Gustaf Adolfs Torg 4A
www.goteborg.se
-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Alessandro <[FOI #356 email]>
Skickat: den 20 juni 2019 14:04
Till: Stadsledningskontoret Stadsledningskontoret
<[The City of Gothenburg request email]>
Ämne: Re: SV: Freedom of Information request - e-fakturor April-Juni 2019
Hej,
vi är intresserade av hela stadens handlingar. Tack så mycket!
Med vänliga hälsningar,
Alessandro Distaso och Pierre Mesure

visa citerade sektioner

Maja Grahm,

Hej vi arbetar på att få fram de begärda uppgifterna så skyndsamt som
möjligt men kommer dessvärre inte kunna besvara Er fråga förrän i nästa
vecka.

 

 

Med vänliga hälsningar

 

Maja Grahm

Praktikant Ekonomiavdelning

SDF Lundby

031-3667061

 

 

Simon Andrén Cederholm,

1 Bilaga

Hej!

På begäran kommer här bilagd lista. Detta är den information som vi kan få ut av vårt beställnings- och faktureringssystem för stadsdelsförvaltningen Majorna-Linné.

Med vänliga hälsningar
Simon Cederholm
tf. Ekonomichef
GÖTEBORGS STAD
Stadsdelsförvaltningen Majorna-Linné
Telefon: 031-365 90 12| Mobil: 0707-85 12 13
E-post: [email address]
Postadress: Box 120 13, 402 41 Göteborg
Besök: Första långgatan 28A, vån 1
Webbadress: goteborg.se/majornalinne

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Majornalinne Majornalinne
Skickat: den 20 juni 2019 14:24
Till: Simon Andrén Cederholm <[email address]>
Ämne: VB: SV: Freedom of Information request - e-fakturor April-Juni 2019

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Stadsledningskontoret Stadsledningskontoret <[The City of Gothenburg request email]>
Skickat: den 20 juni 2019 14:17
Till: DL-Förvaltningsbrevlådor-SDF <[email address]>; DL-Förvaltningsbrevlådor-ÖVRIGA FÖRV <[email address]>
Ämne: VB: SV: Freedom of Information request - e-fakturor April-Juni 2019

Hej!
Se nedanstående begäran för direkt besvarande till frågeställaren.

Diariet, Ledningsstaben
Telefon: 031-365 00 00 (kontaktcenter) 
E-post: [The City of Gothenburg request email]

Postadress: 404 82 Göteborg
Besök: Gustaf Adolfs Torg 4A
www.goteborg.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Alessandro <[FOI #356 email]>
Skickat: den 20 juni 2019 14:04
Till: Stadsledningskontoret Stadsledningskontoret <[The City of Gothenburg request email]>
Ämne: Re: SV: Freedom of Information request - e-fakturor April-Juni 2019

Hej,

vi är intresserade av hela stadens handlingar. Tack så mycket!

Med vänliga hälsningar,

Alessandro Distaso och Pierre Mesure

visa citerade sektioner

Anette Wenzel Karlsson,

Hej

Innan vi börjar lägga ner massa arbete på denna förfrågan så vill jag bara höra
om ni verkligen vill ha alla fakturabilderna, för vår förvaltning N060 Intraservice
rör det sig om drygt 5800 fakturor.

Med vänliga hälsningar

Anette Wenzel Karlsson
Ekonom

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Göteborgs Stad
Intraservice
Telefon: 031-367 82 49 Mobil 073-0720258
E-post: [email address]
Postadress: 403 31 GÖTEBORG
Besöksadress: Rosenlundsgatan 4
Webbplats: http://www.goteborg.se/intraservice

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Intraservice Intraservice
Skickat: den 24 juni 2019 08:51
Till: Anette Wenzel Karlsson <[email address]>; Maria Ghzarian <[email address]>
Ämne: Begäran om allmän handling

Det verkar som om de vill ha hela leverantörsreskontrat från 2019-04-01 och alla e-fakturor från 2019-04-01. Läs längst ner.

Med vänlig hälsning
 
Daniel Klaminder
Registrator och nämndsekreterare
 
GÖTEBORGS STAD
Intraservice, stab & administration
Telefon: 031-368 65 08 | Mobil: 072-855 48 08
E-post: [email address]
 
Adress: Rosenlundsgatan 4
403 31 Göteborg
www.goteborg.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Stadsledningskontoret Stadsledningskontoret <[The City of Gothenburg request email]>
Skickat: den 20 juni 2019 14:17
Till: DL-Förvaltningsbrevlådor-SDF <[email address]>; DL-Förvaltningsbrevlådor-ÖVRIGA FÖRV <[email address]>
Ämne: VB: SV: Freedom of Information request - e-fakturor April-Juni 2019

Hej!
Se nedanstående begäran för direkt besvarande till frågeställaren.

Diariet, Ledningsstaben
Telefon: 031-365 00 00 (kontaktcenter) 
E-post: [The City of Gothenburg request email]

Postadress: 404 82 Göteborg
Besök: Gustaf Adolfs Torg 4A
www.goteborg.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Alessandro <[FOI #356 email]>
Skickat: den 20 juni 2019 14:04
Till: Stadsledningskontoret Stadsledningskontoret <[The City of Gothenburg request email]>
Ämne: Re: SV: Freedom of Information request - e-fakturor April-Juni 2019

Hej,

vi är intresserade av hela stadens handlingar. Tack så mycket!

Med vänliga hälsningar,

Alessandro Distaso och Pierre Mesure

visa citerade sektioner

Ingrid Lindgren,

1 Bilaga

Hej

Här kommer Miljöförvaltningens svar:

Fråga 1 gå in på öppen data:
[1]https://catalog.goteborg.se/portal/#view...

 

Fråga 2 se bifogad lista

 

Vänliga hälsningar

Ingrid Lindgren

Ekonom

 

GÖTEBORGS STAD

Miljöförvaltningen

Telefon: +46 31 368 39 01 , mobil  076 142 09 93

E-post: [2][email address]

Postadress: Box 7012, 402 31 Göteborg

Besök: Karl Johansgatan 23

[3]www.goteborg.se

Så här behandlar Göteborgs stad dina personuppgifter
goteborg.se/dinapersonuppgifter

 

References

Visible links
1. https://catalog.goteborg.se/portal/#view...
2. mailto:[email address]
3. http://www.goteborg.se/

Anette Källgren,

3 Bilagor

Hej !

 

Som svar på fråga 1, hänvisar vi till denna sida [1]Öppna data

 

2. Se bifogad bilaga

 

 

Anette Källgren

Inköpssamordnare

GÖTEBORGS STAD

Utbildningsförvaltningen, avdelningen för Administration och Ekonomi

Telefon: 031-367 01 38

E-post: [email address]

 

Postadress: Box 5428, 402 29 Göteborg

Besök: Skånegatan 20

[2]www.goteborg.se

 

 

Från: Utbildningsförvaltningen Educ
Skickat: Thursday, June 20, 2019 2:59:15 PM
Till: [3][FOI #356 email]

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Stadsledningskontoret Stadsledningskontoret
<[4][The City of Gothenburg request email]>
Skickat: den 20 juni 2019 14:17
Till: DL-Förvaltningsbrevlådor-SDF
<[5][email address]>;
DL-Förvaltningsbrevlådor-ÖVRIGA FÖRV
<[6][email address]>
Ämne: VB: SV: Freedom of Information request - e-fakturor April-Juni 2019

Hej!
Se nedanstående begäran för direkt besvarande till frågeställaren.

Diariet, Ledningsstaben
Telefon: 031-365 00 00 (kontaktcenter) 
E-post: [7][The City of Gothenburg request email]

Postadress: 404 82 Göteborg
Besök:  Gustaf Adolfs Torg 4A
[8]www.goteborg.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Alessandro <[9][FOI #356 email]>
Skickat: den 20 juni 2019 14:04
Till: Stadsledningskontoret Stadsledningskontoret
<[10][The City of Gothenburg request email]>
Ämne: Re: SV: Freedom of Information request - e-fakturor April-Juni 2019

Hej,

vi är intresserade av hela stadens handlingar. Tack så mycket!

Med vänliga hälsningar,

Alessandro Distaso och Pierre Mesure

visa citerade sektioner

Mikael Ekstrand,

Hej!

Vi har diskuterat era frågeställningar på Intraservice Göteborgs stad.

1. Angående första frågan kring hela leverantörsreskontran från och med 1 april 2019. Det finns på goteborg.se en webbsida med öppen data, i excelformat, som är tillgänglig att hämta.

Länk till öppen data:
https://goteborg.se/wps/myportal/start/k...

Är det denna information du eftersöker?

2. Angående andra frågan kring alla era e-fakturor från och med 1 april 2019.

Är det enbart externa fakturor ni efterfrågar, dvs från externa leverantörer?
Eller är det även interna fakturor i staden, dvs när förvaltningarna gör internhandel?

Är det enbart elektroniska fakturor som gått via PEPPOL-portalens som du efterfrågar?

Med vänliga hälsningar
Mikael Ekstrand
Enhetschef ekonomi

GÖTEBORGS STAD
Intraservice
Telefon: 031-367 83 84 Mobil: 070- 314 87 41
E-post: [email address]

Postadress: 403 31 Göteborg
Besök: Rosenlundsgatan 4
www.goteborg.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Alessandro <[FOI #356 email]>
Skickat: den 20 juni 2019 14:04
Till: Stadsledningskontoret Stadsledningskontoret <[The City of Gothenburg request email]>
Ämne: Re: SV: Freedom of Information request - e-fakturor April-Juni 2019

Hej,

vi är intresserade av hela stadens handlingar. Tack så mycket!

Med vänliga hälsningar,

Alessandro Distaso och Pierre Mesure

visa citerade sektioner

Helena Svensson,

1 Bilaga

Hej Alessandro och  Pierre!

 

Jag har bifogat en Excel fil som ni efterfrågade med samtliga våra
fakturor från och med 1 april 2019. Där ni får svar på följande uppgifter
som ni efterfrågade i punkt 1.

 

- Leverantörens namn

- Leverantörens organisationsnummer

- Datum

- Belopp

- Kontering

Filen rymmer även delar av svaren ni ville få angående punkt 2.

Exempelvis kan ni i filen se via kolumnen;  Import typ, se hur fakturan
har kommit in i systemet och ni kan filtrera i filen efter behag.

Det vi inte kan ta fram/förstår vad ni menar är; Er
beteckning/klassificering av fakturan, Datum för levereras, Artikel, namn
och beskrivning för varje föremål/tjänst i fakturan.

Ni kan filtrerar på konto för att se vad som är inköpt, då vi följer
Göteborgsstads kontoplan.

Vidare så finns all denna information att tillgå och enkelt hämta hem via
nedanstående länken till det offentliga leverantörsregistret

 

[1]https://catalog.goteborg.se/search

 

Hoppas det här svarar på de frågor ni har och återkom gärna om ni har
ytterligare funderingar.

Allt gott

Stadsledningskontoret Göteborgs stad

 

 

Helena Svensson

Ekonom

 

GÖTEBORGS STAD

Stadsledningskontoret, förvaltningsstaben

Telefon: 031-3680323

E-post: [2][email address]

 

Postadress: 404 82 Göteborg

Besök: Gustav Adolfs Torg 4 A

[3]www.goteborg.se

 

 

References

Visible links
1. https://catalog.goteborg.se/search
2. mailto:[email address]
3. http://www.goteborg.se/

Mari Klaesson,

2 Bilagor

Hej Alessandro och Pierre

Översänder här en excelfil med hela leverantörsreskontran från 1 april
2019 fram till 24 juni 2019 enligt er första frågeställning.

Arbete med att få ut fakturor enligt format PEPPOL BIS Billing 3.0 pågår.
Frågan är vidaresänd till Intraservice och vi återkommer till er så snart
vi kan.

Med vänliga hälsningar

Mari Klaesson

GÖTEBORGS STAD
Trafikkontoret
Post- och besöksadress:
Postadress: Box 2403, 403 16 Göteborg
Besök: Köpmansgatan 20
[1]www.goteborg.se

Läs om hur trafikkontoret behandlar dina personuppgifter:
[2]www.goteborg.se/dinapersonuppgiftertrafikkontoret

- - - - - - - - Bifogade filer - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Excellista leverantörsreskontra från april.xlsx (1560 KB) (See attached
file: MKLNBDHJZU.xlsx)- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - -
Excellista leverantörsreskontra från april.xlsx (1561 KB) (See attached
file: MKLNBDHK2V.xlsx)- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - -

References

Visible links
1. file:///tmp/www.goteborg.se
2. http://www.goteborg.se/dinapersonuppgift...

Anders Nilsson,

Hej!

Vi har varit i kontakt med Intraservice i Göteborgs Stad med anledning av
er begäran om att få kopior av samtliga fakturor från och med 1 april
2019. Vi har fått besked om att fakturorna är tillgängliga via Göteborgs
Stads hemsida, se nedan.

När man får förfrågan om fakturor hänvisar man till denna adressen;

[1]https://goteborg.se/wps/portal/start/kom...

 

Med vänliga hälsningar

Anders Nilsson

 

REGIONARKIVET

Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad

 

Telefon: 031-701 50 59

E-post: [2][email address]

Postadress: Box 2154, 403 13 Göteborg

Besöksadress: Otterhällegatan 5

[3]www.regionarkivet.se

 

References

Visible links
1. https://goteborg.se/wps/portal/start/kom...
2. mailto:[email address]
3. http://www.regionarkivet.se/

Ekonomiavd Vastragoteborg,

Hej,

Tack för din fråga.

Genom att gå via nedan länk kommer du till Göteborgs stad öppna data.

Här hittar du Fakturor som har kommit till Göteborgs Stad under respektive
månad under ett år.

 

[1]https://goteborg.se/wps/portal/start/kom...

 

 

 

Med vänliga hälsningar/Best regards

Susanne Dahlin
Ekonom Internservice
Inköp- och Leasingsamordnare
SDF Västra Göteborg
Box 334, 421 23 Västra Frölunda
Torgny Segerstedtsgatan 90

031-366 10 36

[2][email address]
[3]www.goteborg.se

 

Hej!
Se nedanstående begäran för direkt besvarande till frågeställaren.

Diariet, Ledningsstaben
Telefon: 031-365 00 00 (kontaktcenter)
E-post:
[4][The City of Gothenburg request email]<mailto:[The City of Gothenburg request email]>

Postadress: 404 82 Göteborg
Besök: Gustaf Adolfs Torg 4A
[5]www.goteborg.se<http://www.goteborg.se>

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Alessandro
<[6][FOI #356 email]<mailto:[FOI #356 email]>>
Skickat: den 20 juni 2019 14:04
Till: Stadsledningskontoret Stadsledningskontoret
<[7][The City of Gothenburg request email]<mailto:[The City of Gothenburg request email]>>
Ämne: Re: SV: Freedom of Information request - e-fakturor April-Juni 2019

Hej,

vi är intresserade av hela stadens handlingar. Tack så mycket!

Med vänliga hälsningar,

Alessandro Distaso och Pierre Mesure

visa citerade sektioner

Sabina Seleskovic,

Hej,

 

Tack för din fråga.

Genom att gå via nedan länk kommer du till Göteborgs stad öppna data.

Här hittar du Fakturor som har kommit till Göteborgs Stad under respektive
månad under ett år.

 

[1]https://goteborg.se/wps/portal/start/kom...

 

Via länken kommer ni åt alla fakturor i excel, och ni kan gå vidare och
välja verifikationer och skicka in en beställning för vilka fakturabilder
som ni vill ha ut.

 

Med vänlig hälsning

 

 

Sabina Seleskovic

Inköpare

 

Göteborgs Stad

SDF Angered
E-post: [2][email address]

Postadress: 424 21 Angered
Besök: Angereds Torg 14

[3]www.goteborg.se

 

 

-----Ursprungligt meddelande-----

Från: Alessandro <[FOI #356 email]>

Skickat: den 14 juni 2019 13:11

Till: Stadsledningskontoret Stadsledningskontoret <[The City of Gothenburg
request email]>

Ämne: Freedom of Information request - e-fakturor April-Juni 2019

 

Till [Authority name],

 

Hej,

 

Jag vill begära att få ut fakturor från er. Det gäller alla era fakturor
från och med 1 april 2019.

 

Mer specifikt så skulle jag vilja få ta del av följande uppgifter:

 

1. Hela leverantörsreskontran från och med 1 april 2019

 

En komplett lista med alla transaktioner som gjorts från och med 1 april
2019 (dvs. hela leverantörsreskontran). För varje transaktion skulle jag
vilja få med uppgifter om:

 

- Leverantörens namn

- Leverantörens organisationsnummer

- Datum

- Belopp

- Kontering

 

Om det är möjligt skulle jag vilja få sammanställningen i elektroniskt
format gärna i Excelformat eller motsvarande.

 

Tror att det är er redovisnings/ekonomichef som lättast kan få fram dessa
uppgifter

 

2. Alla era e-fakturor från och med 1 april 2019

 

För varje faktura, om möjligt, jag skulle vilja få hela fakturan på PEPPOL
BIS Billing 3.0 format, som ni får dem från era leverantörer sedan 1 april
2019.

 

Om inte möjligt, jag skulle vilja få minst de följande fälten:

 

- Namn/titel på fakturan

- Er beteckning/klassificering av fakturan

- Datum för levererans

- Leverantörens namn

- Leverantörens organisationsnummer

- Artikel, namn och beskrivning för varje föremål/tjänst i fakturan

 

Tror att det är er upphandlingschef som lättast kan få fram dessa
uppgifter.

 

Om ni har några frågor får ni gärna kontakta mig på den här epostadressen.

 

Tack på förhand!

 

Med vänlig hälsning,

 

Alessandro Distaso och Pierre Mesure

 

-------------------------------------------------------------------

 

Please use this email address for all replies to this request:

[FOI #356 email]

 

Is [The City of Gothenburg request email] the wrong address for Freedom of
Information requests to The City of Gothenburg? If so, please contact us
using this form:

[4]http://handlingar.se/en/change_request/n...

 

Disclaimer: This message and any reply that you make will be published on
the internet. Our privacy and copyright policies:

[5]http://handlingar.se/en/help/officers

 

 

If you find this service useful as an FOI officer, please ask your web
manager to link to us from your organisation's FOI page.

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

-------------------------------------------------------------------

Please use this email address for all replies to this request:

[6][FOI #356 email]

 

Disclaimer: This message and any reply that you make will be published on
the internet. Our privacy and copyright policies:

[7]http://handlingar.se/en/help/officers

 

 

If you find this service useful as an FOI officer, please ask your web
manager to link to us from your organisation's FOI page.

 

-------------------------------------------------------------------

 

 

References

Visible links
1. https://goteborg.se/wps/portal/start/kom...
2. mailto:[email address]
3. http://www.goteborg.se/
4. http://handlingar.se/en/change_request/n...
5. http://handlingar.se/en/help/officers
6. mailto:[FOI #356 email]
7. http://handlingar.se/en/help/officers

Norrahisingen Norrahisingen,

Hej!
Tack för din fråga.
Genom att gå via nedan länk kommer du till Göteborgs stad öppna data.
Här hittar du Fakturor som har kommit till Göteborgs Stad under respektive månad under ett år.

https://goteborg.se/wps/portal/start/kom...

Med vänlig hälsning

Karolina Natt och Dag
Nämndsekreterare med ansvar för krisberedskap

GÖTEBORGS STAD
Stadsdelsförvaltningen Norra Hisingen, Stabsenheten
Telefon: 031-366 90 03 
E-post: [email address]
Postadress: 422 04 Hisings Backa
Besök: Importgatan 12 A

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Stadsledningskontoret Stadsledningskontoret <[The City of Gothenburg request email]>
Skickat: den 20 juni 2019 14:17
Till: DL-Förvaltningsbrevlådor-SDF <[email address]>; DL-Förvaltningsbrevlådor-ÖVRIGA FÖRV <[email address]>
Ämne: VB: SV: Freedom of Information request - e-fakturor April-Juni 2019

Hej!
Se nedanstående begäran för direkt besvarande till frågeställaren.

Diariet, Ledningsstaben
Telefon: 031-365 00 00 (kontaktcenter) 
E-post: [The City of Gothenburg request email]

Postadress: 404 82 Göteborg
Besök: Gustaf Adolfs Torg 4A
www.goteborg.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Alessandro <[FOI #356 email]>
Skickat: den 20 juni 2019 14:04
Till: Stadsledningskontoret Stadsledningskontoret <[The City of Gothenburg request email]>
Ämne: Re: SV: Freedom of Information request - e-fakturor April-Juni 2019

Hej,

vi är intresserade av hela stadens handlingar. Tack så mycket!

Med vänliga hälsningar,

Alessandro Distaso och Pierre Mesure

visa citerade sektioner

Fredrik Nilsson,

Hej,

Tack för din fråga.

Genom att gå via nedan länk kommer du till Göteborgs stad öppna data.

Här hittar du Fakturor som har kommit till Göteborgs Stad under respektive
månad under ett år.

 

[1]https://goteborg.se/wps/portal/start/kom...

 

 

Med vänliga hälsningar

Fredrik Nilsson
Redovisningssamordnare

GÖTEBORGS STAD
Social resursförvaltning

Telefon: 031-3679017 I Mobil: 073-9413471
E-post: [2][email address]

Postadress: Box 6131, 400 60 Göteborg
Besök: Gårdavägen 2
[3]www.goteborg.se/socialresurs

 

-----Ursprungligt meddelande-----

Från: Social resurs Socialresursforvaltning

Skickat: den 24 juni 2019 08:26

Till: Ekonomiavdelningen Socialresursforvaltning
<[4][email address]>

Ämne: VB: SV: Freedom of Information request - e-fakturor April-Juni 2019

 

 

 

Med vänlig hälsning

 

Britt Rydén

Registrator

 

GÖTEBORGS STAD

Social resursförvaltning, Verksamhetsstöd

Telefon: 031-367 90 01

E-postadress: [5][email address]

Postadress: Box 6131, 400 60 GÖTEBORG

Besök: Gårdavägen 2

[6]http://www.goteborg.se/socialresurs

 

-----Ursprungligt meddelande-----

Från: Stadsledningskontoret Stadsledningskontoret
<[7][The City of Gothenburg request email]>

Skickat: den 20 juni 2019 14:17

Till: DL-Förvaltningsbrevlådor-SDF
<[8][email address]>;
DL-Förvaltningsbrevlådor-ÖVRIGA FÖRV
<[9][email address]>

Ämne: VB: SV: Freedom of Information request - e-fakturor April-Juni 2019

 

Hej!

Se nedanstående begäran för direkt besvarande till frågeställaren.

 

Diariet, Ledningsstaben

Telefon: 031-365 00 00 (kontaktcenter) 

E-post: [10][The City of Gothenburg request email]

 

Postadress: 404 82 Göteborg

Besök:  Gustaf Adolfs Torg 4A

[11]www.goteborg.se

 

-----Ursprungligt meddelande-----

Från: Alessandro <[12][FOI #356 email]>

Skickat: den 20 juni 2019 14:04

Till: Stadsledningskontoret Stadsledningskontoret
<[13][The City of Gothenburg request email]>

Ämne: Re: SV: Freedom of Information request - e-fakturor April-Juni 2019

 

Hej,

 

vi är intresserade av hela stadens handlingar. Tack så mycket!

 

Med vänliga hälsningar,

 

Alessandro Distaso och Pierre Mesure

 

visa citerade sektioner

Kommentarer omfattas inte av vårt utgivningsbevis. Du ansvarar själv för dina artikelkommentarer. Linda Andreasson lämnade en anteckning ()

Hej!
Svar från Göteborgs Stad Fastighetskontoret

Angående Er förfrågan om kopior på fakturor skickade till Göteborg Stad.

Hänvisar Er till nedan länk där ni själva kan ta fram uppgifter avseende fråga nr. 1 under förutsättning att fakturan inte är spärrad på grund av sekretess.
Här kan Ni också ta ut fakturastatistik i Excel-format om Ni vill få en sammanställning:

https://goteborg.se/wps/portal/start/kom...

Om ni önskar få fakturakopior så måste vi få en lista med fakturanummer till mailadressen: ekonomi.fk@fastighet.goteborg.se

Fråga nr 2 kan inte vi som förvaltning svara på utan jag har skickat frågan vidare till Göteborgs Stad Intraservice och bett att de besvarar frågan.

Med vänliga hälsningar
Linda Andreasson
Ekonomihandläggare/Inkassohantering
GÖTEBORGS STAD
Fastighetskontoret / Ekonomienheten
Telefon: 031-368 11 55
E-post: fornamn.efternamn@fastighet.goteborg.se
Postadress: Box 2258, 403 14 Göteborg
Besök: Postgatan 10
www.goteborg.se/fastighetskontoret

Kretsloppochvatten Kretsloppochvatten,

Hej Alessandro och Pierre! Ursäkta att vi har dröjt med vårt svar.

För att hitta de uppgifter som ni efterfrågar kan ni följa länken och hitta dem där.
https://goteborg.se/wps/portal/start/kom...

På den sidan hittar ni tex Hämta information om de fakturor som du är intresserad av, där ni själva kan ta fram uppgifter för de månader ni är intresserade av.

Med vänliga hälsningar
 
Karolina Engman
Registrator

GÖTEBORGS STAD
Kretslopp och vatten
Kanslistaben

Telefon: 031-368 27 12  
E-post: [email address]
Postadress: Box 123, 424 23 Angered
Besök: Hjällbo Lillgata 1
www.goteborg.se/kretsloppochvatten

Från: Alessandro <[FOI #356 email]>
Skickat: den 20 juni 2019 14:04
Till: Stadsledningskontoret Stadsledningskontoret <[The City of Gothenburg request email]>
Ämne: Re: SV: Freedom of Information request - e-fakturor April-Juni 2019

Hej,

vi är intresserade av hela stadens handlingar. Tack så mycket!

Med vänliga hälsningar,

Alessandro Distaso och Pierre Mesure

visa citerade sektioner

Ekonomi Stadsbyggnad Stadsbyggnadskontoret,

Hej,

För att ta del av leverantörsfakturor inkomna till Göteborgs stad och Stadsbyggnadskontoret kan ni gå via nedan länk till goteborg.se. Här finns instruktioner om hur ni kan söka fram den informationen ni eftersöker.

https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbgln...

Med vänlig hälsning

Caroline Andersson
Ekonomiadministratör
Ekonomienheten

GÖTEBORGS STAD
Stadsbyggnadskontoret

Telefon: 031-368 19 57
E-post: [email address]
E-post: [email address]

Besöksadress: Köpmansgatan 20
Postadress: Box 2554, 403 17 Göteborg
www.goteborg.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: sbk Stadsbyggnadskontoret
Skickat: den 20 juni 2019 14:22
Till: Ekonomi Stadsbyggnad Stadsbyggnadskontoret <[email address]>
Ämne: VB: SV: Freedom of Information request - e-fakturor April-Juni 2019

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Stadsledningskontoret Stadsledningskontoret <[The City of Gothenburg request email]>
Skickat: den 20 juni 2019 14:17
Till: DL-Förvaltningsbrevlådor-SDF <[email address]>; DL-Förvaltningsbrevlådor-ÖVRIGA FÖRV <[email address]>
Ämne: VB: SV: Freedom of Information request - e-fakturor April-Juni 2019

Hej!
Se nedanstående begäran för direkt besvarande till frågeställaren.

Diariet, Ledningsstaben
Telefon: 031-365 00 00 (kontaktcenter) 
E-post: [The City of Gothenburg request email]

Postadress: 404 82 Göteborg
Besök: Gustaf Adolfs Torg 4A
www.goteborg.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Alessandro <[FOI #356 email]>
Skickat: den 20 juni 2019 14:04
Till: Stadsledningskontoret Stadsledningskontoret <[The City of Gothenburg request email]>
Ämne: Re: SV: Freedom of Information request - e-fakturor April-Juni 2019

Hej,

vi är intresserade av hela stadens handlingar. Tack så mycket!

Med vänliga hälsningar,

Alessandro Distaso och Pierre Mesure

visa citerade sektioner

Ekonomi Ostragoteborg,

Hej!

 

Tack för er fråga.

 

Göteborgs Stad och Stadsdelsförvaltningen Östra Göteborg använder sig av
så kallade öppna data, så att ekonomisk information och fakturor kan du
söka fram via nedan sida:

”[1]Öppen data”

 

Du får först fram information om fakturorna listade månadsvis, i
Excelformat.

När du har hittat en faktura du vill få mer information om kan du beställa
en så kallad fakturabild. Det gör du lite längre ner på samma sida. För
att beställa en fakturabild behöver du ange fakturans verifikationsnummer
som du hittar i Exceldokumentet.

 

Med vänliga hälsningar

 

Göteborgs Stad

Stadsdelsförvaltningen Östra Göteborg

 

GÖTEBORGS STAD

Stadsdelsförvaltningen Östra Göteborg

Telefon: 031-365 00 00 | Fax: 031-365 30 07

E-post: [2][email address]

 

Postadress: Box 47 107, 402 58  GÖTEBORG

Besök: Förstamajgatan 2B

[3]www.goteborg.se

 

 

-----Ursprungligt meddelande-----

Från: Alessandro <[FOI #356 email]>

Skickat: den 14 juni 2019 13:11

Till: Stadsledningskontoret Stadsledningskontoret <[The City of Gothenburg
request email]>

Ämne: Freedom of Information request - e-fakturor April-Juni 2019

 

Till [Authority name],

 

Hej,

 

Jag vill begära att få ut fakturor från er. Det gäller alla era fakturor
från och med 1 april 2019.

 

Mer specifikt så skulle jag vilja få ta del av följande uppgifter:

 

1. Hela leverantörsreskontran från och med 1 april 2019

 

En komplett lista med alla transaktioner som gjorts från och med 1 april
2019 (dvs. hela leverantörsreskontran). För varje transaktion skulle jag
vilja få med uppgifter om:

 

- Leverantörens namn

- Leverantörens organisationsnummer

- Datum

- Belopp

- Kontering

 

Om det är möjligt skulle jag vilja få sammanställningen i elektroniskt
format gärna i Excelformat eller motsvarande.

 

Tror att det är er redovisnings/ekonomichef som lättast kan få fram dessa
uppgifter

 

2. Alla era e-fakturor från och med 1 april 2019

 

För varje faktura, om möjligt, jag skulle vilja få hela fakturan på PEPPOL
BIS Billing 3.0 format, som ni får dem från era leverantörer sedan 1 april
2019.

 

Om inte möjligt, jag skulle vilja få minst de följande fälten:

 

- Namn/titel på fakturan

- Er beteckning/klassificering av fakturan

- Datum för levererans

- Leverantörens namn

- Leverantörens organisationsnummer

- Artikel, namn och beskrivning för varje föremål/tjänst i fakturan

 

Tror att det är er upphandlingschef som lättast kan få fram dessa
uppgifter.

 

Om ni har några frågor får ni gärna kontakta mig på den här epostadressen.

 

Tack på förhand!

 

Med vänlig hälsning,

 

Alessandro Distaso och Pierre Mesure

 

-------------------------------------------------------------------

 

Please use this email address for all replies to this request:

[FOI #356 email]

 

Is [The City of Gothenburg request email] the wrong address for Freedom of
Information requests to The City of Gothenburg? If so, please contact us
using this form:

[4]http://handlingar.se/en/change_request/n...

 

Disclaimer: This message and any reply that you make will be published on
the internet. Our privacy and copyright policies:

[5]http://handlingar.se/en/help/officers

 

 

If you find this service useful as an FOI officer, please ask your web
manager to link to us from your organisation's FOI page.

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

-------------------------------------------------------------------

Please use this email address for all replies to this request:

[6][FOI #356 email]

 

Disclaimer: This message and any reply that you make will be published on
the internet. Our privacy and copyright policies:

[7]http://handlingar.se/en/help/officers

 

 

If you find this service useful as an FOI officer, please ask your web
manager to link to us from your organisation's FOI page.

 

-------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

References

Visible links
1. https://goteborg.se/wps/myportal/start/k...
2. mailto:[email address]
3. http://www.goteborg.se/
4. http://handlingar.se/en/change_request/n...
5. http://handlingar.se/en/help/officers
6. mailto:[FOI #356 email]
7. http://handlingar.se/en/help/officers

Ghaleb Oda Muhssen,

Hej,

 

Tack för din fråga.

Genom att gå via nedan länk kommer du till Göteborgs stad öppna data.

Här hittar du Fakturor som har kommit till Göteborgs Stad under respektive
månad under ett år.

 

[1]https://goteborg.se/wps/portal/start/kom...

 

 

Hälsning

 

Ghaleb Muhssen

Ekonom

Inköp -och leasingsamordnare

Ekonomiavdelning

Lundby Stadsdelsförvaltning

031-366 70 81

 

References

Visible links
1. https://goteborg.se/wps/portal/start/kom...

Mikael Bjelkemyr,

Hej,
Tack för din fråga.
Genom att gå via länken nedan kommer du till Göteborgs Stad öppna data.
Här hittar du fakturor som har kommit till Göteborgs Stad under respektive månad under ett år.

https://goteborg.se/wps/portal/start/kom...

Med vänliga hälsningar
Mikael Bjelkemyr
Ekonomichef
GÖTEBORGS STAD
SDF Centrum
Avdelningen för Ekonomi, Utveckling och Intern service
Telefon: 031-365 70 37 I Mobil: 072-511 63 10
E-post: [email address]
Postadress: 402 25 Göteborg
Besök: Skånegatan 9A
www.goteborg.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Ekonomiavdelningen Centrum
Skickat: den 4 juli 2019 09:25
Till: Mikael Bjelkemyr <[email address]>
Ämne: VB: SV: Freedom of Information request - e-fakturor April-Juni 2019

Med vänliga hälsningar
Mikael Bjelkemyr
Ekonomichef
GÖTEBORGS STAD
SDF Centrum
Avdelningen för Ekonomi, Utveckling och Intern service
Telefon: 031-365 70 37 I Mobil: 072-511 63 10
E-post: [email address]
Postadress: 402 25 Göteborg
Besök: Skånegatan 9A
www.goteborg.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Centrum Centrum
Skickat: den 20 juni 2019 15:16
Till: Ekonomiavdelningen Centrum <[email address]>
Ämne: VB: SV: Freedom of Information request - e-fakturor April-Juni 2019

Vidarebefordrar nedanstående som inkommit till förvaltningsbrevlådan.

Med vänliga hälsningar
Andrés Lagunas
----------------------------------------------------
Andrés Lagunas
Registrator
Stadsdelsförvaltningen Centrum
Box 5293
402 25 Göteborg
Telefon: 031-365 70 16
E-post: [email address]

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Stadsledningskontoret Stadsledningskontoret <[The City of Gothenburg request email]>
Skickat: den 20 juni 2019 14:17
Till: DL-Förvaltningsbrevlådor-SDF <[email address]>; DL-Förvaltningsbrevlådor-ÖVRIGA FÖRV <[email address]>
Ämne: VB: SV: Freedom of Information request - e-fakturor April-Juni 2019

Hej!
Se nedanstående begäran för direkt besvarande till frågeställaren.

Diariet, Ledningsstaben
Telefon: 031-365 00 00 (kontaktcenter) 
E-post: [The City of Gothenburg request email]

Postadress: 404 82 Göteborg
Besök: Gustaf Adolfs Torg 4A
www.goteborg.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Alessandro <[FOI #356 email]>
Skickat: den 20 juni 2019 14:04
Till: Stadsledningskontoret Stadsledningskontoret <[The City of Gothenburg request email]>
Ämne: Re: SV: Freedom of Information request - e-fakturor April-Juni 2019

Hej,

vi är intresserade av hela stadens handlingar. Tack så mycket!

Med vänliga hälsningar,

Alessandro Distaso och Pierre Mesure

visa citerade sektioner

Ingela Bogeryd,

Hej,

Tack för er fråga.

Genom att gå via nedan länk kommer ni till Göteborgs stad öppna data.

Här hittar ni fakturor som har kommit till Göteborgs Stad under respektive
månad under ett år.

 

[1]https://goteborg.se/wps/portal/start/kom...

 

 

Med vänliga hälsningar,

 

Ingela Bogeryd

Controller

 

GÖTEBORGS STAD

Västra Hisingen
Telefon: 031-366 49 56 Mobil: 076-829 20 65
E-post: [2][email address]
Postadress: Box 480 63   418 22 Göteborg

Besöksadress: Höstvädersgatan 1  
[3]www.goteborg.se

 

 

-----Ursprungligt meddelande-----

 

Från: Alessandro <[FOI #356 email]>

Skickat: den 14 juni 2019 13:11

Till: Stadsledningskontoret Stadsledningskontoret <[The City of Gothenburg
request email]>

Ämne: Freedom of Information request - e-fakturor April-Juni 2019

 

Till [Authority name],

 

Hej,

 

Jag vill begära att få ut fakturor från er. Det gäller alla era fakturor
från och med 1 april 2019.

 

Mer specifikt så skulle jag vilja få ta del av följande uppgifter:

 

1. Hela leverantörsreskontran från och med 1 april 2019

 

En komplett lista med alla transaktioner som gjorts från och med 1 april
2019 (dvs. hela leverantörsreskontran). För varje transaktion skulle jag
vilja få med uppgifter om:

 

- Leverantörens namn

- Leverantörens organisationsnummer

- Datum

- Belopp

- Kontering

 

Om det är möjligt skulle jag vilja få sammanställningen i elektroniskt
format gärna i Excelformat eller motsvarande.

 

Tror att det är er redovisnings/ekonomichef som lättast kan få fram dessa
uppgifter

 

2. Alla era e-fakturor från och med 1 april 2019

 

För varje faktura, om möjligt, jag skulle vilja få hela fakturan på PEPPOL
BIS Billing 3.0 format, som ni får dem från era leverantörer sedan 1 april
2019.

 

Om inte möjligt, jag skulle vilja få minst de följande fälten:

 

- Namn/titel på fakturan

- Er beteckning/klassificering av fakturan

- Datum för levererans

- Leverantörens namn

- Leverantörens organisationsnummer

- Artikel, namn och beskrivning för varje föremål/tjänst i fakturan

 

Tror att det är er upphandlingschef som lättast kan få fram dessa
uppgifter.

 

Om ni har några frågor får ni gärna kontakta mig på den här epostadressen.

 

Tack på förhand!

 

Med vänlig hälsning,

 

Alessandro Distaso och Pierre Mesure

 

-------------------------------------------------------------------

 

 

 

References

Visible links
1. https://goteborg.se/wps/portal/start/kom...
2. mailto:[email address]
3. http://www.goteborg.se/

Linda Andreasson,

Hej!

 

Angående Er förfrågan om kopior på fakturor skickade till Göteborg Stad.

Hänvisar Er till nedan länk där ni själva kan ta fram uppgifter avseende
fråga nr. 1 under förutsättning att fakturan inte är spärrad på grund av
sekretess.

Här kan Ni också ta ut fakturastatistik i Excel-format om Ni vill få en
sammanställning:

[1]https://goteborg.se/wps/portal/start/kom...

Om ni önskar få fakturakopior så måste vi få en lista med fakturanummer
till mailadressen: [2][email address]

 

 

 

Fråga nr 2 kan inte vi som förvaltning svara på utan jag har skickat
frågan vidare till Göteborgs Stad Intraservice och bett att de besvarar
frågan.

 

 

Med vänliga hälsningar

Linda Andreasson
Ekonomihandläggare/Inkassohantering

GÖTEBORGS STAD
Fastighetskontoret / Ekonomienheten
Telefon: 031-368 11 55
E-post: [3][email address]

Postadress: Box 2258, 403 14 Göteborg
Besök: Postgatan 10
[4]www.goteborg.se/fastighetskontoret

 

References

Visible links
1. https://goteborg.se/wps/portal/start/kom...
2. mailto:[email address]
3. mailto:[email address]
4. http://www.goteborg.se/fastighetskontoret

Erika Nilsson,

1 Bilaga

Hej!

 

Angående Er förfrågan om kopior på fakturor skickade till Göteborg Stad.

Hänvisar Er till nedan länk där ni själva kan ta fram uppgifter avseende
fråga nr. 1 under förutsättning att fakturan inte är spärrad på grund av
sekretess.

Här kan Ni också ta ut fakturastatistik i Excel-format om Ni vill få en
sammanställning:

[1]https://goteborg.se/wps/portal/start/kom...

Om ni önskar få fakturakopior skickade så fyller ni i formuläret på
hemsidan.

 

Fråga nr 2 kan inte vi som förvaltning svara på utan jag har skickat
frågan vidare till Göteborgs Stad Intraservice och bett att de besvarar
frågan.

Trevlig sommar!

 

Med vänlig hälsning,

Erika Nilsson

Ekonomiassistent

 

GÖTEBORGS STAD
        [2]GbgStad_1000x1000px
Lokalförvaltningen, Ekonomienheten
Telefon: 031-365 06 80 SMS: 070-485 19 83
E-post : [3][email address]

Postadress: Box 5163, 402 26 GÖTEBORG
Besöksadress: Lillhagsparken 18
[4]www.goteborg.se/lokalfovaltningen

 

References

Visible links
1. https://goteborg.se/wps/portal/start/kom...
3. mailto:[email address]
4. http://www.goteborg.se/lokalfovaltningen

Ulrika Törn Lausten-Thomsen,

Hej,
Tack för din fråga.
Genom att gå via nedan länk kommer du till Göteborgs stad öppna data.
Här hittar du Fakturor som har kommit till Göteborgs Stad under respektive månad under ett år.

https://goteborg.se/wps/portal/start/kom...

Med Vänliga Hälsningar
Ulrika Törn Lausten-Thomsen

Processansvarig Inköp och
Leasingsamordnare
GÖTEBORGS STAD
Stadsdelsförvaltningen Norra Hisingen, Ekonomiavdelningen

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Norrahisingen Norrahisingen
Skickat: den 20 juni 2019 14:48
Till: Anette Johansson Östergaard <[email address]>; Ulrika Törn Lausten-Thomsen <[email address]>
Ämne: VB: SV: Freedom of Information request - e-fakturor April-Juni 2019
Prioritet: Hög

Hej!
Notera att detta är en begäran om allmän handling och ska hanteras skyndsamt.

Med vänlig hälsning

Karolina Natt och Dag
Nämndsekreterare med ansvar för krisberedskap

GÖTEBORGS STAD
Stadsdelsförvaltningen Norra Hisingen, Stabsenheten
Telefon: 031-366 90 03  Mobil: 076-145 59 03
E-post: [email address]
Postadress: 422 04 Hisings Backa
Besök: Importgatan 12 A

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Stadsledningskontoret Stadsledningskontoret <[The City of Gothenburg request email]>
Skickat: den 20 juni 2019 14:17
Till: DL-Förvaltningsbrevlådor-SDF <[email address]>; DL-Förvaltningsbrevlådor-ÖVRIGA FÖRV <[email address]>
Ämne: VB: SV: Freedom of Information request - e-fakturor April-Juni 2019

Hej!
Se nedanstående begäran för direkt besvarande till frågeställaren.

Diariet, Ledningsstaben
Telefon: 031-365 00 00 (kontaktcenter) 
E-post: [The City of Gothenburg request email]

Postadress: 404 82 Göteborg
Besök: Gustaf Adolfs Torg 4A
www.goteborg.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Alessandro <[FOI #356 email]>
Skickat: den 20 juni 2019 14:04
Till: Stadsledningskontoret Stadsledningskontoret <[The City of Gothenburg request email]>
Ämne: Re: SV: Freedom of Information request - e-fakturor April-Juni 2019

Hej,

vi är intresserade av hela stadens handlingar. Tack så mycket!

Med vänliga hälsningar,

Alessandro Distaso och Pierre Mesure

visa citerade sektioner

Rolf Eckermark,

1 Bilaga

Hej, bifogar förteckning över samtliga fakturor fr o m ¼ enligt er
förfrågan

 

Med vänliga hälsningar

 

Rolf Eckermark

 

Göteborgs Stad

Stadsrevisionen

Telefon: 031-368 07 01

E-post: [e-postadress]

 

Postadress: Stadsrevisionen, Box 2141, 403 13  Göteborg

Besöksadress: Stora Badhusgatan 6