Till Exploateringskontoret,

Hej,

Önskar en ungefärlig driftkostnad per år för Lillsjönäs herrgård i befintligt skick.

Med vänlig hälsning,
David

Funktion EXPL Exploateringskontoret, Exploateringskontoret

Härmed bekräftas att vi har tagit emot din epost.

 

Med vänlig hälsning

 

Exploateringskontoret, Stockholms stad

Registraturet
Box 8189, 104 20 Stockholm
Besöksadress: Fleminggatan 4
Telefon växel: 08-508 27 600
Telefon registraturet: 08-508 27 112
E-post: [1][Exploateringskontoret e-postadress för begäran om allmän handling]
[2]www.stockholm.se

Information om behandling av personuppgifter

Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag
som hanterar personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig. På
[3]stockholm.se/dataskydd hittar du information om stadens behandling av
personuppgifter.

 

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[Exploateringskontoret e-postadress för begäran om allmän handling]
2. file:///tmp/%20%20
3. http://www.stockholm.se/dataskydd

Till Exploateringskontoret,

Jag saknar svar från er.

Med vänlig hälsning,

david andersson

Jesper Skiöld, Exploateringskontoret

1 Bilaga

Hej David,

 

Tack för din fråga. Ursäkta att svaret dröjt något. Jag undersöker vem som
har möjlighet att besvara den och återkommer så snart jag kan.

 

Hälsningar 

Jesper Skiöld

Enhetshef Västra innerstaden & Inre västerort

 

Exploateringskontoret

Projektutveckling Västerort, Innerstaden och Stora projekt

Fleminggatan 4, Box 8189, 104 20 Stockholm
Telefon: 08-508 264 54
E-post: [1][e-postadress
[2]start.stockholm
[3]cid:image001.png@01D2B3B4.56CD0E50

 

Information om behandling av personuppgifter
Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag
som hanterar personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig. På
start.stockholm/dataskydd hittar du information om stadens behandling av
personuppgifter.

 

 

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]
2. http://stockholm.se/

Jesper Skiöld, Exploateringskontoret

3 Bilagor

Hej David,

 

Det är något svårt att svara på din fråga då byggnaden har ju stått tom
under många år. Jag vb uppgifter som jag fått från Fastighetskontoret, som
förvaltar byggnaden. Vid kontroll i ekonomisystemet finns det kostnader på
själva kostnadsstället och där inkluderar både byggnad och det arrendet
som finns på fastigheten. Jag bifogar ett utdrag från utfall för
fastigheten 2019-2020 samt 2021 – 2022. Kostnaderna är fördelade på de
olika posterna. Jag hoppas svaret på din fråga finns i bifogat material.

 

Hälsningar 

Jesper

 

Exploateringskontoret

Projektutveckling Västerort, Innerstaden och Stora projekt

 

Från: Jesper Skiöld
Skickat: den 6 oktober 2022 14:16
Till: 'david andersson' <[Registrators #2254 e-postadress]>
Ämne: E2022-04334-1 - Lillsjönäs Herrgård, fråga angående driftkostnad

 

Hej David,

 

Tack för din fråga. Ursäkta att svaret dröjt något. Jag undersöker vem som
har möjlighet att besvara den och återkommer så snart jag kan.

 

Hälsningar 

Jesper Skiöld

Enhetshef Västra innerstaden & Inre västerort

 

Exploateringskontoret

Projektutveckling Västerort, Innerstaden och Stora projekt

Fleminggatan 4, Box 8189, 104 20 Stockholm
Telefon: 08-508 264 54
E-post: [1][e-postadress
[2]start.stockholm
[3]cid:image001.png@01D2B3B4.56CD0E50

 

Information om behandling av personuppgifter
Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag
som hanterar personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig. På
start.stockholm/dataskydd hittar du information om stadens behandling av
personuppgifter.

 

 

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]
2. http://stockholm.se/