Diarieakten AF-2015/254256 - Upphandlade Industritekniska Utbildningar

Mikael Blasiak gjorde denna begäran enligt Offentlighetsprincipen till Arbetsförmedlingen

Automatiska åtgärder mot skräppost finns på plats för denna äldre begäran. Vänligen kontakta oss om ett ytterligare svar förväntas eller om du har svårt att svara.

Begäran blev delvis framgångsrik.

Till Arbetsförmedlingen,
Hej.

Jag skulle vilja ta del av den sparade dokumentationen som finns bevarad i Diarieakten AF-2015/254256

Med vänlig hälsning,
Mikael Blasiak

Registrator, Arbetsförmedlingen

Tack,

 

Vi har mottagit din e-post.

 

Vänliga hälsningar,

 

Registraturen

Arbetsförmedlingen

Postadress: Elektrogatan 4, 113 99 Stockholm

Webbsida: [1]www.arbetsformedlingen.se

 

 

Thank you,

 

We have received your e-mail.

 

Kind regards,

 

The Registry 

The Swedish Public Employment Service

Address: Elektrogatan 4, 113 99 Stockholm

Webbsite: [2]www.arbetsformedlingen.se

References

Visible links
1. http://www.arbetsformedlingen.se/
2. http://www.arbetsformedlingen.se/

Registrator, Arbetsförmedlingen

Hej Mikael,

Vi har mottagit din begäran om att ta del av diarieakt Af-2015/254256 och vi hanterar det skyndsamt!

Med vänlig hälsning
Therése Winqvist

Huvudregistraturen
Arbetsförmedlingen
[AF e-postadress för begäran om allmän handling]

Registrator, Arbetsförmedlingen

Hej Mikael,

Här kommer svar på din begäran som inkom 23 november 2020 kl 03:03 om att ta del av dokumentation som finns i diarieakt Af-2015/254256.

Det finns 18 arkivboxar och vi uppskattar att det är ca 5000-6000 sidor totalt.

Vi tillämpar avgiftsförordningen för kopior av handlingar.
Det innebär att sida 1-9 är kostnadsfritt, sidan 10 kostar 50 kr och varje sida därutöver kostar 2kr/st.

För fakturering krävs ett organisationsnummer alternativt personnummer.

Vänligen bekräfta att du accepterar kostnaden så påbörjar vi arbetet när vi har fått ditt svar.

Med vänlig hälsning
Therése Winqvist

Huvudregistraturen
Arbetsförmedlingen
[AF e-postadress för begäran om allmän handling]