Caroline Gustafsson

Till Sollentuna kommun,

Jag vill ta del av Töjnaskolans budget för läsåren 20/21 och 22/23.

Med vänlig hälsning,
Caroline Gustafsson

Kontaktcenter, Sollentuna kommun

Hej!
 
Tack för ditt mejl, vi kommer att svara så snart vi kan.

 
Kontaktcenter har öppet måndag-torsdag kl. 8-17, fredag kl. 10-17. 

 

Med vänlig hälsning
Kontaktcenter
Sollentuna kommun
_________________________________________
Tfn vxl 08-579 210 00
Besök Aniaraplatsen 2 - Sollentuna bibliotek
Post 191 86 Sollentuna
E-post [e-postadress]
www.sollentuna.se

Ditt ärende
_______________________________________________________________________
Ärendenummer: [2022KCSK74065]
Ärendebeskrivning: Till Sollentuna kommun, Jag vill ta del av Töjnaskolans
budget för läsåren 20/21 och 22/23. Med vänlig hälsning, Caroline
Gustafsson
------------------------------------------------------------------- Lämna
gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen
använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #2246 e-postadress] Är [Sollentuna kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Sollentuna
kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller
uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://handlingar.se/sv/change_request/...
Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/sv/help/officers Publicering av förfrågningar och
svar kan vara fördröjd. Om du som tjänsteperson finner denna tjänst
användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din
organisations sida om allmänna handlingar.
-------------------------------------------------------------------

_______________________________________________________________________

Sollentuna kommun hanterar personuppgifter i enlighet med
dataskyddsförordningen (GDPR) 2016/679. Du kan läsa mer om hur vi
behandlar personuppgifter [1]här.

 

References

Visible links
1. https://www.sollentuna.se/kommun--politi...

Utbildningsnämnden, Sollentuna kommun

2 Bilagor

 

Hej,

 

Budgeten läggs per kalenderår.

Bifogar budgeten för Töjnaskolan för kalenderår 2021 + 2022.

 

 

 

Med vänliga hälsningar

 

 

Katarina Jupén Morell

Nämndsekreterare/registrator

Avdelningen för ekonomi och administration

Utbildningskontoret

Sollentuna kommun

[1]cid:image003.png@01D50647.8F4E5DA0

Tfn direkt: 08-579 222 19

Tfn vxl: 08-579 210 00

Besök: Norra Malmvägen 143

Post: Sollentuna kommun,  191 86 Sollentuna

[2][e-postadress]

[3]www.sollentuna.se

[4]www.facebook.com/sollentunakommun

[5]www.twitter.com/sollentunakom

 

 

 

 

 

 

Från: Caroline Gustafsson <[6][Registrators #2246 e-postadress]>
Skickat: den 28 september 2022 00:35
Till: Offentlighetsprincipen förfrågningar vid Sollentuna kommun
<[7][Sollentuna kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Budget Töjnaskolan

Till Sollentuna kommun,

Jag vill ta del av Töjnaskolans budget för läsåren 20/21 och 22/23.

Med vänlig hälsning,
Caroline Gustafsson

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer.
Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[8][Registrators #2246 e-postadress]

Är [9][Sollentuna kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt
Offentlighetsprincipen till Sollentuna kommun? Om så är fallet, kontakta
oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till
[10][e-postadress]:
[11]https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:
[12]https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
2. mailto:[e-postadress]
3. http://www.sollentuna.se/
4. http://www.facebook.com/sollentunakommun
5. http://www.twitter.com/sollentunakom
6. mailto:[Registrators #2246 e-postadress]
7. mailto:[Sollentuna kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
8. mailto:[Registrators #2246 e-postadress]
9. mailto:[Sollentuna kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
10. mailto:[e-postadress]
11. https://handlingar.se/sv/change_request/...
12. https://handlingar.se/sv/help/officers