Till Göteborgs stad,

Jag vill begära ut verksamhetens planerade utgifter, investerings- och driftbudgeten.

Finns handlingen upprättad i något kalkylarksformat t.ex. CSV-tabell (.CSV), Excel-fil (.XLSX), OpenDocumentSpreadsheet (.ODS) eller annat tabellformat som ligger till grund för budgetdokument publicerad i PDF eller presentationsbilder (.PPTX) begär jag ut budget i kalkylarksformat i första hand.

Om utlämnadet är förknippat med en kostnad, så vill jag gärna ta del av villkoren innan utlämnadet sker.

Finns budgeten publicerad i kalkylarksformat på er webbsida tar jag gärna emot länken. Jag har inte hittat budgeten publicerad som öppna data på nationella plattformen dataportal.se. Jag önskar ta del av handlingen i kalkylarksformat om det finns i PDF.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,

Mattias Axell

Göteborgs stad

Hej Mattias!

Tack för ditt mejl till Göteborgs Stad

Vilken förvaltning gäller din förfrågan?

Med vänlig hälsning

Maja
Servicevägledare

Göteborgs Stads kontaktcenter
www.goteborg.se
telefon:  031-365 00 00
e-post: [Göteborgs stad e-postadress för begäran om allmän handling]
besök: Ekelundsgatan 1, våning 1
facebook.com/goteborgsstad
Vid kontakt med oss, vänligen uppge ärendenummer: KC-51952-22

Ursprunglig synpunktstext / bilagor:

begäran enligt Offentlighetsprincipen - Budget och planerade utgifter 2022
i kalkylarksformat
Till Göteborgs stad,
Jag vill begära ut verksamhetens planerade utgifter, investerings- och
driftbudgeten.
Finns handlingen upprättad i något kalkylarksformat t.ex. CSV-tabell
(.CSV), Excel-fil (.XLSX), OpenDocumentSpreadsheet (.ODS) eller annat
tabellformat som ligger till grund för budgetdokument publicerad i PDF
eller presentationsbilder (.PPTX) begär jag ut budget i kalkylarksformat i
första hand.
Om utlämnadet är förknippat med en kostnad, så vill jag gärna ta del av
villkoren innan utlämnadet sker.
Finns budgeten publicerad i kalkylarksformat på er webbsida tar jag gärna
emot länken. Jag har inte hittat budgeten publicerad som öppna data på
nationella plattformen dataportal.se. Jag önskar ta del av handlingen i
kalkylarksformat om det finns i PDF.
Tack på förhand!
Med vänlig hälsning,
Mattias Axell
-------------------------------------------------------------------
Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer.
Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #1731 e-postadress]
Är [Göteborgs stad e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt
Offentlighetsprincipen till Göteborgs stad? Om så är fallet, kontakta oss
genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
[1]https://urldefense.com/v3/__https://hand...
 [handlingar[.]se]
Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:
[2]https://urldefense.com/v3/__https://hand...
 [handlingar[.]se]
Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.
Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. https://urldefense.com/v3/__https://hand...
2. https://urldefense.com/v3/__https://hand...

Till Göteborgs stad,

Det gäller den översiktliga budgeten för hela kommunen. Annars kan jag gärna ta del av det för alla förvaltningar om det är kostnadsfritt och går att ta del av elektroniskt (digitalt).

Med vänlig hälsning,

Mattias Axell

Göteborgs stad

Hej!

Jag har skickat ditt ärende vidare till stadsledningskontoret och de
kommer att svara direkt till dig.

Önskar dig en trevlig dag!

Med vänliga hälsningar
Christina
Servicevägledare

Göteborgs Stads kontaktcenter
www.goteborg.se
telefon:  031-365 00 00
e-post: [Göteborgs stad e-postadress för begäran om allmän handling]
besök: Ekelundsgatan 1, våning 1
facebook.com/goteborgsstad

Vid kontakt med oss, vänligen uppge ärendenummer: KC-52765-22

Ursprunglig synpunktstext / bilagor:

Re: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Budget och planerade utgifter
2022 i kalkylarksformat
Till Göteborgs stad,
Det gäller den översiktliga budgeten för hela kommunen. Annars kan jag
gärna ta del av det för alla förvaltningar om det är kostnadsfritt och går
att ta del av elektroniskt (digitalt).
Med vänlig hälsning,
Mattias Axell

visa citerade sektioner

Göteborgs stad

Hej Mattias,

Då vi inte mottagit något svar ifrån dig på vårt tidigare mejl, vill vi
bara höra om du fortfarande behöver hjälp i ärendet?

Med vänlig hälsning

Veronica
Servicevägledare

Göteborgs Stads kontaktcenter
www.goteborg.se
telefon:  031-365 00 00
e-post: [Göteborgs stad e-postadress för begäran om allmän handling]
besök: Ekelundsgatan 1, våning 1
facebook.com/goteborgsstad

Vid kontakt med oss, vänligen uppge ärendenummer: KC-51952-22

Hej Mattias!

Tack för ditt mejl till Göteborgs Stad

Vilken förvaltning gäller din förfrågan?

Med vänlig hälsning

Maja
Servicevägledare

Göteborgs Stads kontaktcenter
www.goteborg.se 
telefon:  031-365 00 00
e-post: [Göteborgs stad e-postadress för begäran om allmän handling]
besök: Ekelundsgatan 1, våning 1
facebook.com/goteborgsstad
Vid kontakt med oss, vänligen uppge ärendenummer: KC-51952-22

Ursprunglig synpunktstext / bilagor:

begäran enligt Offentlighetsprincipen - Budget och planerade utgifter 2022
i kalkylarksformat
Till Göteborgs stad,
Jag vill begära ut verksamhetens planerade utgifter, investerings- och
driftbudgeten.
Finns handlingen upprättad i något kalkylarksformat t.ex. CSV-tabell
(.CSV), Excel-fil (.XLSX), OpenDocumentSpreadsheet (.ODS) eller annat
tabellformat som ligger till grund för budgetdokument publicerad i PDF
eller presentationsbilder (.PPTX) begär jag ut budget i kalkylarksformat i
första hand.
Om utlämnadet är förknippat med en kostnad, så vill jag gärna ta del av
villkoren innan utlämnadet sker.
Finns budgeten publicerad i kalkylarksformat på er webbsida tar jag gärna
emot länken. Jag har inte hittat budgeten publicerad som öppna data på
nationella plattformen dataportal.se. Jag önskar ta del av handlingen i
kalkylarksformat om det finns i PDF.
Tack på förhand!
Med vänlig hälsning,
Mattias Axell
-------------------------------------------------------------------
Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer.
Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #1731 e-postadress]
Är [Göteborgs stad e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt
Offentlighetsprincipen till Göteborgs stad? Om så är fallet, kontakta oss
genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
[1]https://urldefense.com/v3/__https://hand...
[handlingar[.]se]
Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:
[2]https://urldefense.com/v3/__https://hand...
[handlingar[.]se]
Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.
Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. https://urldefense.com/v3/__https://hand...
2. https://urldefense.com/v3/__https://hand...

Till Göteborgs stad,

Jag har fortfarande inte fått svar från Statsledningskontoret med budget i kalkylarksformat. Jag fick meddelandet att jag skulle få ett svar men har fortfarande inte fått det. Kan ni kanske fråga Statsledningskontoret igen?

Med vänlig hälsning,

Mattias Axell

Göteborgs stad

Hej Mattias,
Som du kan se i ärendet nedan har vi ställt frågor till dig för att få mer
information men då vi inte fick svar ifrån dig kunde vi inte ta ditt
ärende vidare.

Jag har nu skickat din begäran till Stadsledningskontoret och de kommer
att svara direkt till dig.

Önskar dig en fin dag!

Med vänliga hälsningar
Veronica
Servicevägledare

Göteborgs Stads kontaktcenter
www.goteborg.se
telefon:  031-365 00 00
e-post: [Göteborgs stad e-postadress för begäran om allmän handling]
besök: Ekelundsgatan 1, våning 1
facebook.com/goteborgsstad

Vid kontakt med oss, vänligen uppge ärendenummer: KC-51952-22

Inkommet svar:
2022-10-13 Re: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Budget och
planerade utgifter 2022 i kalkylarksformat
Till Göteborgs stad,
Jag har fortfarande inte fått svar från Statsledningskontoret med budget i
kalkylarksformat. Jag fick meddelandet att jag skulle få ett svar men har
fortfarande inte fått det. Kan ni kanske fråga Statsledningskontoret igen?
Med vänlig hälsning,
Mattias Axell

visa citerade sektioner

Stadsledningskontoret Stadsledningskontoret,

Hej Mattias,

Vi ber om ursäkt för uteblivet svar. Vi har påmint berörd tjänsteperson
här på kontoret, som nu meddelat att vi inte har det du efterfrågar.

 

Med vänliga hälsningar

 

Diariet

GÖTEBORGS STAD

Stadsledningskontoret

Telefon: 031-365 00 00 (kontaktcenter)
E-post: [1][e-postadress]

Postadress: 404 82 Göteborg

Besök: Gustaf Adolfs Torg 4A

[2]www.goteborg.se

 

Från: Veronica Olsson
<[3][e-postadress]> För
[4][Göteborgs stad e-postadress för begäran om allmän handling]
Skickat: den 13 oktober 2022 11:52
Till: Stadsledningskontoret Stadsledningskontoret
<[5][e-postadress]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Budget och planerade
utgifter 2022 i kalkylarksformat

 

Detta mejl har kommit till kontaktcenter via e-postadressen
[6][Göteborgs stad e-postadress för begäran om allmän handling] eller via synpunkt- och kontaktformuläret på
goteborg.se.

Vi på kontaktcenter har inte möjlighet att ta fram begärda handlingar och
ber er att svara för er förvaltning direkt till frågeställaren.

Svar ska skickas till: [7][Registrators #1731 e-postadress]

Med vänlig hälsning
Veronica
Servicevägledare

Göteborgs Stads kontaktcenter
telefon:  031-365 00 00
e-post: [8][Göteborgs stad e-postadress för begäran om allmän handling]

Inkommet svar
Till Göteborgs stad,
Jag har fortfarande inte fått svar från Statsledningskontoret med budget i
kalkylarksformat. Jag fick meddelandet att jag skulle få ett svar men har
fortfarande inte fått det. Kan ni kanske fråga Statsledningskontoret igen?
Med vänlig hälsning,
Mattias Axell

visa citerade sektioner