Till Flens kommun,

Jag vill begära ut verksamhetens planerade utgifter, investerings- och driftbudgeten.

Finns handlingen upprättad i något kalkylarksformat t.ex. CSV-tabell (.CSV), Excel-fil (.XLSX), OpenDocumentSpreadsheet (.ODS) eller annat tabellformat som ligger till grund för budgetdokument publicerad i PDF eller presentationsbilder (.PPTX) begär jag ut budget i kalkylarksformat i första hand.

Om utlämnadet är förknippat med en kostnad, så vill jag gärna ta del av villkoren innan utlämnadet sker.

Finns budgeten publicerad i kalkylarksformat på er webbsida tar jag gärna emot länken. Jag har inte hittat budgeten publicerad som öppna data på nationella plattformen dataportal.se. Jag önskar ta del av handlingen i kalkylarksformat om det finns i PDF.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,

Mattias Axell

Flens Kommun, Flens kommun

Tack för ditt mail.
Det du skriver till oss blir en allmän handling och kan komma att läsas av
allmänheten. 
För Flens kommun är det viktigt att du ska känna dig trygg med att vi
behandlar dina personuppgifter på ett säkert och lagligt sätt, vi
behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). 
Du kan läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter
på [1]https://flen.se/om-flen/kommunikation-pr...
Med vänlig hälsning
Flens kommun
642 81 Flen
Tel 0157-43 00 00
[2][Flens kommun e-postadress för begäran om allmän handling]

--
--

Med vänliga hälsningar

Kontaktcenter

IT & Service

Flens kommun

642 81 Flen

0157 – 43 00 00

[3][e-postadress]

[4]www.flen.se

References

Visible links
1. https://flen.se/om-flen/kommunikation-pr...
2. mailto:[Flens kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
3. mailto:[e-postadress]
4. http://www.flen.se/

Maria Hernodh, Flens kommun

Hej Mattias,
Flen har ett samlat dokument som heter Färdplan Flen, vilket är kommunens
strategiska plan med budget 2022. Där framgår all information om kommunens
budget, ekonomi och mål. den finns på vår hemsida, jag har kopierat länken
till dig nedan.
[1]https://flen.se/nedladdning/ekonomi/budg...
--
Med vänlig hälsning
Maria Hernodh
Ekonom
Kommunledningsförvaltningen
Flens Kommun
642 81 Flen
Telefon 0157-43 0123
[2][e-postadress]
[3]www.flen.se

References

Visible links
1. https://flen.se/nedladdning/ekonomi/budg...
2. mailto:[e-postadress]
3. http://www.flen.se/