Till Bergs kommun,

Jag vill begära ut verksamhetens planerade utgifter, investerings- och driftbudgeten.

Finns handlingen upprättad i något kalkylarksformat t.ex. CSV-tabell (.CSV), Excel-fil (.XLSX), OpenDocumentSpreadsheet (.ODS) eller annat tabellformat som ligger till grund för budgetdokument publicerad i PDF eller presentationsbilder (.PPTX) begär jag ut budget i kalkylarksformat i första hand.

Om utlämnadet är förknippat med en kostnad, så vill jag gärna ta del av villkoren innan utlämnadet sker.

Finns budgeten publicerad i kalkylarksformat på er webbsida tar jag gärna emot länken. Jag har inte hittat budgeten publicerad som öppna data på nationella plattformen dataportal.se.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,
Mattias Axell

Bergs kommun

Vi har tagit emot ditt meddelande. Vi läser inkommande e-post varje
arbetsdag.

Om du har ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som
möjligt.
I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland
annat att allmänheten och massmedier normalt har rätt att ta del av
innehållet i ditt meddelande.

Observera att detta automatiska meddelande går inte att svara på.

Lina Östman, Bergs kommun

1 Bilaga

Hej!
Här kommer en länk till Bergs Kommuns budgetdokument.
https://www.berg.se/download/18.5ede9f8c...
Mvh Lina

Lina Östman
Controller
Stabsavdelning
Tel: 0687-161 11

Epost: [e-postadress]
Bergs kommun
Box 73
845 21 Svenstavik
Vxl: 0687-161 00
[Bergs kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
www.berg.se

Ditt meddelande kan komma att bli en allmän handling.
För att Bergs kommun ska kunna utföra sitt uppdrag och besvara ditt meddelande kommer kommunen att behandla dina personuppgifter. Följ länken och läs om hur vi behandlar personuppgifter och vilka rättigheter du har som registrerad. www.berg.se/gdpr

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Erika Löfgren <[e-postadress]>
Skickat: den 17 maj 2022 15:42
Till: Ekonomistöd <[e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Budget och planerade utgifter 2022 i kalkylarksformat

Hej alla.
Dags igen.
Vem tar denna?

Mvh Erika Löfgren

Erika Löfgren
Ekonomihandläggare
Stabsavdelning
Tel: 0687-161 67

Epost: [e-postadress]
Bergs kommun
Box 73
845 21 Svenstavik
Vxl: 0687-161 00
[Bergs kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
www.berg.se

Ditt meddelande kan komma att bli en allmän handling.
För att Bergs kommun ska kunna utföra sitt uppdrag och besvara ditt meddelande kommer kommunen att behandla dina personuppgifter. Följ länken och läs om hur vi behandlar personuppgifter och vilka rättigheter du har som registrerad. www.berg.se/gdpr

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Bergs kommun <[Bergs kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Skickat: den 17 maj 2022 15:07
Till: Ekonomi Mail <[e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Budget och planerade utgifter 2022 i kalkylarksformat

Vidaresänd från Bergs kommuns e-postlåda

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Mattias Axell <[Registrators #1348 e-postadress]>
Skickat: den 17 maj 2022 14:21
Till: Bergs kommun <[Bergs kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Budget och planerade utgifter 2022 i kalkylarksformat

Till Bergs kommun,

Jag vill begära ut verksamhetens planerade utgifter, investerings- och driftbudgeten.

Finns handlingen upprättad i något kalkylarksformat t.ex. CSV-tabell (.CSV), Excel-fil (.XLSX), OpenDocumentSpreadsheet (.ODS) eller annat tabellformat som ligger till grund för budgetdokument publicerad i PDF eller presentationsbilder (.PPTX) begär jag ut budget i kalkylarksformat i första hand.

Om utlämnadet är förknippat med en kostnad, så vill jag gärna ta del av villkoren innan utlämnadet sker.

Finns budgeten publicerad i kalkylarksformat på er webbsida tar jag gärna emot länken. Jag har inte hittat budgeten publicerad som öppna data på nationella plattformen dataportal.se.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,

Mattias Axell

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #1348 e-postadress]

Är [Bergs kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Bergs kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------