Till Sollentuna kommun,

Jag vill begära ut verksamhetens planerade utgifter, investerings- och driftbudgeten.

Finns handlingen upprättad i något kalkylarksformat t.ex. CSV-tabell (.CSV), Excel-fil (.XLSX), OpenDocumentSpreadsheet (.ODS) eller annat tabellformat som ligger till grund för budgetdokument publicerad i PDF eller presentationsbilder (.PPTX) begär jag ut budget i kalkylarksformat i första hand.

Om utlämnadet är förknippat med en kostnad, så vill jag gärna ta del av villkoren innan utlämnadet sker.

Finns budgeten publicerad i kalkylarksformat på er webbsida tar jag gärna emot länken. Jag har inte hittat budgeten publicerad som öppna data på nationella plattformen dataportal.se. Jag önskar ta del av handlingen i kalkylarksformat om det finns i PDF.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,

Mattias Axell

Kontaktcenter, Sollentuna kommun

Hej!
 
Tack för ditt mejl, vi kommer att svara så snart vi kan.

 
Kontaktcenter har öppet måndag-torsdag kl. 8-17, fredag kl. 10-17. 

 

Med vänlig hälsning
Kontaktcenter
Sollentuna kommun
_________________________________________
Tfn vxl 08-579 210 00
Besök Aniaraplatsen 2 - Sollentuna bibliotek
Post 191 86 Sollentuna
E-post [e-postadress]
www.sollentuna.se

Ditt ärende
_______________________________________________________________________
Ärendenummer: [2022KCSK61011]
Ärendebeskrivning: Till Sollentuna kommun, Jag vill begära ut
verksamhetens planerade utgifter, investerings- och driftbudgeten. Finns
handlingen upprättad i något kalkylarksformat t.ex. CSV-tabell (.CSV),
Excel-fil (.XLSX), OpenDocumentSpreadsheet (.ODS) eller annat tabellformat
som ligger till grund för budgetdokument publicerad i PDF eller
presentationsbilder (.PPTX) begär jag ut budget i kalkylarksformat i
första hand. Om utlämnadet är förknippat med en kostnad, så vill jag gärna
ta del av villkoren innan utlämnadet sker. Finns budgeten publicerad i
kalkylarksformat på er webbsida tar jag gärna emot länken. Jag har inte
hittat budgeten publicerad som öppna data på nationella plattformen
dataportal.se. Jag önskar ta del av handlingen i kalkylarksformat om det
finns i PDF. Tack på förhand! Med vänlig hälsning, Mattias Axell
------------------------------------------------------------------- Lämna
gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen
använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #1875 e-postadress] Är [Sollentuna kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Sollentuna
kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller
uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://handlingar.se/sv/change_request/...
Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/sv/help/officers Publicering av förfrågningar och
svar kan vara fördröjd. Om du som tjänsteperson finner denna tjänst
användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din
organisations sida om allmänna handlingar.
-------------------------------------------------------------------

_______________________________________________________________________

Sollentuna kommun hanterar personuppgifter i enlighet med
dataskyddsförordningen (GDPR) 2016/679. Du kan läsa mer om hur vi
behandlar personuppgifter [1]här.

 

References

Visible links
1. https://www.sollentuna.se/kommun--politi...

Kontaktcenter, Sollentuna kommun

1 Bilaga

Hej Mattias,

 

Tack för att du kontaktar oss.

Jag skickar din begäran till kommunstyrelsen,

 

Ha en fin dag!

 

Om du har fler frågor är du välkommen att skriva eller ringa till
kontaktcenter. Vi har öppet måndag-torsdag kl. 8-17, fredag kl. 10-17.

 

Hur nöjd är du med vår service? [1]Klicka här för att svara på
kontaktcenters kundundersökning för privatpersoner.

Är du företagare? Vi vill gärna veta vad du tycker om vår
service. [2]Klicka här för att svara på kontaktcenters kundundersökning.

 

Med vänlig hälsning

Ella Odencrants

Handläggare Kontaktcenter

Sollentuna kommun

Tfn vxl 08-579 210 00
Besök Aniaraplatsen 2 - Sollentuna bibliotek
Post 191 86 Sollentuna
E-post [e-postadress]
[3]www.sollentuna.se 

 

  

Från: Mattias Axell <[Registrators #1875 e-postadress]>
Skickat: den 15 augusti 2022 20:06
Till: Offentlighetsprincipen förfrågningar vid Sollentuna kommun
<[Sollentuna kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Budget och planerade
utgifter 2022 i kalkylarksformat
Till Sollentuna kommun,
Jag vill begära ut verksamhetens planerade utgifter, investerings- och
driftbudgeten.
Finns handlingen upprättad i något kalkylarksformat t.ex. CSV-tabell
(.CSV), Excel-fil (.XLSX), OpenDocumentSpreadsheet (.ODS) eller annat
tabellformat som ligger till grund för budgetdokument publicerad i PDF
eller presentationsbilder (.PPTX) begär jag ut budget i kalkylarksformat i
första hand.
Om utlämnadet är förknippat med en kostnad, så vill jag gärna ta del av
villkoren innan utlämnadet sker.
Finns budgeten publicerad i kalkylarksformat på er webbsida tar jag gärna
emot länken. Jag har inte hittat budgeten publicerad som öppna data på
nationella plattformen dataportal.se. Jag önskar ta del av handlingen i
kalkylarksformat om det finns i PDF.
Tack på förhand!
Med vänlig hälsning,
Mattias Axell
-------------------------------------------------------------------
Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer.
Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #1875 e-postadress]
Är [Sollentuna kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt
Offentlighetsprincipen till Sollentuna kommun? Om så är fallet, kontakta
oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://handlingar.se/sv/change_request/...
Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/sv/help/officers
Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.
Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.
-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. https://brfu.se/nt58w
2. https://brfu.se/m154n
3. file:///tmp/www.sollentuna.se

Kommunstyrelsen, Sollentuna kommun

1 Bilaga

Hej!

 

Din begäran om utlämnande av allmän handling har mottagits. Vi återkommer
skyndsamt med besked om en sekretessprövning behöver göras innan
utlämnandet eller om det tar tid att ta fram handlingen som efterfrågas.
Vi behandlar all e-post i inkommande prioritetsordning.

 

Vänligen,

Petra Lindau

Registrator

Staben, vik registrator KS

Samhällsbyggnadsavdelningen

Sollentuna kommun

[1]cid:image001.png@01D83965.09E78E80

Tfn direkt: 08-579 216 28

Tfn vxl: 08-579 210 00

Post: Sollentuna kommun,  191 86 Sollentuna

[2][e-postadress]

[3]www.sollentuna.se

[4]www.facebook.com/sollentunakommun

[5]www.twitter.com/sollentunakom

 

 

 

Från: Kontaktcenter <[e-postadress]>
Skickat: den 16 augusti 2022 11:42
Till: Kommunstyrelsen <[e-postadress]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Budget och planerade
utgifter 2022 i kalkylarksformat [2022KCSK61011]

 

VARNING: Detta mail kommer från en extern avsändare. Klicka inte på länkar
eller öppna bifogade filer om du inte känner igen avsändare och vet att
innehållet är säkert.

 

Hej!

 

Jag tolkar den här förfrågan som att det är budgeten 2023 han vill ha ut
(som finns på hemsidan), eller missar jag något?

 

Med vänlig hälsning

Ella Odencrants

Handläggare Kontaktcenter

Sollentuna kommun

Tfn vxl 08-579 210 00
Besök Aniaraplatsen 2 - Sollentuna bibliotek
Post 191 86 Sollentuna
E-post [6][e-postadress]
[7]www.sollentuna.se 

 

  

Från: Mattias Axell <[8][Registrators #1875 e-postadress]>
Skickat: den 15 augusti 2022 20:06
Till: Offentlighetsprincipen förfrågningar vid Sollentuna kommun
<[9][Sollentuna kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Budget och planerade
utgifter 2022 i kalkylarksformat

Till Sollentuna kommun,

Jag vill begära ut verksamhetens planerade utgifter, investerings- och
driftbudgeten.

Finns handlingen upprättad i något kalkylarksformat t.ex. CSV-tabell
(.CSV), Excel-fil (.XLSX), OpenDocumentSpreadsheet (.ODS) eller annat
tabellformat som ligger till grund för budgetdokument publicerad i PDF
eller presentationsbilder (.PPTX) begär jag ut budget i kalkylarksformat i
första hand.

Om utlämnadet är förknippat med en kostnad, så vill jag gärna ta del av
villkoren innan utlämnadet sker.

Finns budgeten publicerad i kalkylarksformat på er webbsida tar jag gärna
emot länken. Jag har inte hittat budgeten publicerad som öppna data på
nationella plattformen dataportal.se. Jag önskar ta del av handlingen i
kalkylarksformat om det finns i PDF.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,

Mattias Axell

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer.
Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[10][Registrators #1875 e-postadress]

Är [11][Sollentuna kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt
Offentlighetsprincipen till Sollentuna kommun? Om så är fallet, kontakta
oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till
[12][e-postadress]:
[13]https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:
[14]https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
2. mailto:[e-postadress]
3. http://www.sollentuna.se/
4. http://www.facebook.com/sollentunakommun
5. http://www.twitter.com/sollentunakom
6. mailto:[e-postadress]
7. file:///tmp/www.sollentuna.se
8. mailto:[Registrators #1875 e-postadress]
9. mailto:[Sollentuna kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
10. mailto:[Registrators #1875 e-postadress]
11. mailto:[Sollentuna kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
12. mailto:[e-postadress]
13. https://handlingar.se/sv/change_request/...
14. https://handlingar.se/sv/help/officers

Kontaktcenter, Sollentuna kommun

1 Bilaga

Hej,

 

Du hittar dne efterfrågade informationen i kommunens budget som du hittar
här:
[1]https://www.sollentuna.se/globalassets/k...

 

Ha en fin dag!

 

Om du har fler frågor är du välkommen att skriva eller ringa till
kontaktcenter. Vi har öppet måndag-torsdag kl. 8-17, fredag kl. 10-17.

 

Hur nöjd är du med vår service? [2]Klicka här för att svara på
kontaktcenters kundundersökning för privatpersoner.

Är du företagare? Vi vill gärna veta vad du tycker om vår
service. [3]Klicka här för att svara på kontaktcenters kundundersökning.

 

Med vänlig hälsning

Ella Odencrants

Handläggare Kontaktcenter

Sollentuna kommun

Tfn vxl 08-579 210 00
Besök Aniaraplatsen 2 - Sollentuna bibliotek
Post 191 86 Sollentuna
E-post [e-postadress]
[4]www.sollentuna.se 

 

  

Från: Mattias Axell <[Registrators #1875 e-postadress]>
Skickat: den 15 augusti 2022 20:06
Till: Offentlighetsprincipen förfrågningar vid Sollentuna kommun
<[Sollentuna kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Budget och planerade
utgifter 2022 i kalkylarksformat
Till Sollentuna kommun,
Jag vill begära ut verksamhetens planerade utgifter, investerings- och
driftbudgeten.
Finns handlingen upprättad i något kalkylarksformat t.ex. CSV-tabell
(.CSV), Excel-fil (.XLSX), OpenDocumentSpreadsheet (.ODS) eller annat
tabellformat som ligger till grund för budgetdokument publicerad i PDF
eller presentationsbilder (.PPTX) begär jag ut budget i kalkylarksformat i
första hand.
Om utlämnadet är förknippat med en kostnad, så vill jag gärna ta del av
villkoren innan utlämnadet sker.
Finns budgeten publicerad i kalkylarksformat på er webbsida tar jag gärna
emot länken. Jag har inte hittat budgeten publicerad som öppna data på
nationella plattformen dataportal.se. Jag önskar ta del av handlingen i
kalkylarksformat om det finns i PDF.
Tack på förhand!
Med vänlig hälsning,
Mattias Axell
-------------------------------------------------------------------
Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer.
Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #1875 e-postadress]
Är [Sollentuna kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt
Offentlighetsprincipen till Sollentuna kommun? Om så är fallet, kontakta
oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://handlingar.se/sv/change_request/...
Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/sv/help/officers
Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.
Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.
-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. https://www.sollentuna.se/globalassets/k...
2. https://brfu.se/nt58w
3. https://brfu.se/m154n
4. file:///tmp/www.sollentuna.se

Kommunstyrelsen, Sollentuna kommun

2 Bilagor

Hej,

 

Bifogar budget 2022 enligt önskemål/begäran.

 

Med vänlig hälsning,

 

 

Madeleine

Vikarierande kommunregistrator / konsult

Sekretariatet

Kommunledningskontoret

Sollentuna kommun

[1]cid:image002.png@01D81D06.920833D0

Tfn direkt: 08-579 227 66

Tfn vxl: 08-579 210 00

Besök: Norra Malmvägen 143

Post: Sollentuna kommun,  191 86 Sollentuna

[2]www.sollentuna.se

[3]www.facebook.com/sollentunakommun

[4]www.twitter.com/sollentunakom

 

 

Från: Mattias Axell <[5][Registrators #1875 e-postadress]>
Skickat: den 15 augusti 2022 20:06
Till: Offentlighetsprincipen förfrågningar vid Sollentuna kommun
<[6][Sollentuna kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Budget och planerade
utgifter 2022 i kalkylarksformat

Till Sollentuna kommun,

Jag vill begära ut verksamhetens planerade utgifter, investerings- och
driftbudgeten.

Finns handlingen upprättad i något kalkylarksformat t.ex. CSV-tabell
(.CSV), Excel-fil (.XLSX), OpenDocumentSpreadsheet (.ODS) eller annat
tabellformat som ligger till grund för budgetdokument publicerad i PDF
eller presentationsbilder (.PPTX) begär jag ut budget i kalkylarksformat i
första hand.

Om utlämnadet är förknippat med en kostnad, så vill jag gärna ta del av
villkoren innan utlämnadet sker.

Finns budgeten publicerad i kalkylarksformat på er webbsida tar jag gärna
emot länken. Jag har inte hittat budgeten publicerad som öppna data på
nationella plattformen dataportal.se. Jag önskar ta del av handlingen i
kalkylarksformat om det finns i PDF.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,

Mattias Axell

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer.
Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[7][Registrators #1875 e-postadress]

Är [8][Sollentuna kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt
Offentlighetsprincipen till Sollentuna kommun? Om så är fallet, kontakta
oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till
[9][e-postadress]:
[10]https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:
[11]https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
2. http://www.sollentuna.se/
3. http://www.facebook.com/sollentunakommun
4. http://www.twitter.com/sollentunakom
5. mailto:[Registrators #1875 e-postadress]
6. mailto:[Sollentuna kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
7. mailto:[Registrators #1875 e-postadress]
8. mailto:[Sollentuna kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
9. mailto:[e-postadress]
10. https://handlingar.se/sv/change_request/...
11. https://handlingar.se/sv/help/officers