Till Malmö stad,

Jag vill begära ut verksamhetens planerade utgifter, investerings- och driftbudgeten.

Finns handlingen upprättad i något kalkylarksformat t.ex. CSV-tabell (.CSV), Excel-fil (.XLSX), OpenDocumentSpreadsheet (.ODS) eller annat tabellformat som ligger till grund för budgetdokument publicerad i PDF eller presentationsbilder (.PPTX) begär jag ut budget i kalkylarksformat i första hand.

Om utlämnadet är förknippat med en kostnad, så vill jag gärna ta del av villkoren innan utlämnadet sker.

Finns budgeten publicerad i kalkylarksformat på er webbsida tar jag gärna emot länken. Jag har inte hittat budgeten publicerad som öppna data på nationella plattformen dataportal.se. Jag önskar ta del av handlingen i kalkylarksformat om det finns i PDF.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,

Mattias Axell

Martin Svensson, Malmö stad

Hej, efterfrågad information finns på denna länk, sid 40-41 i dokumenten
under rubriken ”Malmö stads budget 2022”.

 

[1]Malmö stads budget - Malmö stad (malmo.se)

 

Martin Svensson
Controller

 

MALMÖ STAD
Stadskontoret
Ekonomiavdelningen / Ekonomisk styrning

Stadshuset, 6e vån
August Palms plats 1
205 80 Malmö
0702 813601
[e-postadress]
www.malmo.se

 

References

Visible links
1. https://malmo.se/Om-Malmo-stad/Malmo-sta...