Begäran om styrelseledamöters namn 2006

Tim Svensson gjorde denna begäran enligt Offentlighetsprincipen till Arbetsförmedlingen

Automatiska åtgärder mot skräppost finns på plats för denna äldre begäran. Vänligen kontakta oss om ett ytterligare svar förväntas eller om du har svårt att svara.

Begäran blev framgångsrik.

Till Arbetsförmedlingen,

Finns det möjlighet att här få ta i dokumentation gällande ledamöter för året 2006 i arbetsmarknadsstyrelsens styrelse, även om denna myndighet upphörde f.o.m 1 Januari 2008?

Med vänlig hälsning,

Tim Svensson

Registrator, Arbetsförmedlingen

Tack,

 

Vi har mottagit din e-post.

 

Vänliga hälsningar,

 

Registraturen

Arbetsförmedlingen

Postadress: Elektrogatan 4, 113 99 Stockholm

Webbsida: [1]www.arbetsformedlingen.se

 

 

Thank you,

 

We have received your e-mail.

 

Kind regards,

 

The Registry 

The Swedish Public Employment Service

Address: Elektrogatan 4, 113 99 Stockholm

Webbsite: [2]www.arbetsformedlingen.se

References

Visible links
1. http://www.arbetsformedlingen.se/
2. http://www.arbetsformedlingen.se/

Jessica Östergren Lundkvist, Arbetsförmedlingen

2 Bilagor

Hej

 

Här kommer önskade handlingar gällande ledamöter i
Arbetsmarknadsstyrelsens styrelse 2006, se bilagor.

 

Med vänlig hälsning

Jessica Östergren Lundkvist

Arkivhandläggare

Arbetsförmedlingen | Enheten Informationsförvaltning | Arkivdepån

Box 80, 826 22 SÖDERHAMN Besök: Flygstaden, Byggnad 173