Begäran om styrelseledamöters förordnande

Tim Svensson gjorde denna begäran enligt Offentlighetsprincipen till Arbetsförmedlingen

Automatiska åtgärder mot skräppost finns på plats för denna äldre begäran. Vänligen kontakta oss om ett ytterligare svar förväntas eller om du har svårt att svara.

Begäran blev delvis framgångsrik.

Till Arbetsförmedlingen,
Jag söker efter dokument från regeringen där de utfärdat förordnande för medlemmar sittandes i styrelsen i arbetsförmedlingen mellan åren 2010 och 2016

Med vänlig hälsning,

Tim Svensson

Registrator, Arbetsförmedlingen

Tack,

 

Vi har mottagit din e-post.

 

Vänliga hälsningar,

 

Registraturen

Arbetsförmedlingen

Postadress: Elektrogatan 4, 113 99 Stockholm

Webbsida: [1]www.arbetsformedlingen.se

 

 

Thank you,

 

We have received your e-mail.

 

Kind regards,

 

The Registry 

The Swedish Public Employment Service

Address: Elektrogatan 4, 113 99 Stockholm

Webbsite: [2]www.arbetsformedlingen.se

References

Visible links
1. http://www.arbetsformedlingen.se/
2. http://www.arbetsformedlingen.se/

Maria Lundström, Arbetsförmedlingen

1 Bilaga

Hej,

 

Här kommer de handlingar jag hittade av det som efterfrågades, se bilagor.
Ärendet från 2012 fanns inte här i arkivet.

 

Med vänlig hälsning

Maria

 

Till Arbetsförmedlingen,

 

Jag söker efter dokument från regeringen där de utfärdat förordnande för
medlemmar sittandes i styrelsen i arbetsförmedlingen mellan åren 2010 och
2016

 

Med vänlig hälsning,

Tim Svensson

 

 

Maria Lundström

Handläggare

Arbetsförmedlingen Arkivdepån | Enheten Informationsförvaltning

Box 80, 826 22 SÖDERHAMN | Besök: Byggnad 173 Söderhamn Flygstad

Telefon: 0104867128 | Fax: 010-4860100 | Växel: 0771-60 00 00

E-post: [1][e-postadress]

Funktionsbrevlåda: [2][e-postadress]

[3]www.arbetsformedlingen.se | [4]www.facebook.com/arbetsformedlingen

 

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]
2. mailto:[e-postadress]
3. file:///tmp/www.arbetsformedlingen.se
4. file:///tmp/www.facebook.com/arbetsformedlingen