Begäran om kontraktför upphandling

Helena Weijsenburg gjorde denna begäran enligt Offentlighetsprincipen till Trafikverket

Automatiska åtgärder mot skräppost finns på plats för denna äldre begäran. Vänligen kontakta oss om ett ytterligare svar förväntas eller om du har svårt att svara.

Begäran blev framgångsrik.

Helena Weijsenburg

Till Trafikverket,

Jag önskar få underskrivet kontrakt för följande upphandling: För utförande av underhåll vägbeläggning Tank inom Stockholms (AB), Södermanlands (D), Östergötlands (E) och Örebro (T) län med referensnummer: 149076 - 2016

Annonserad 2016-11-09.

Med vänlig hälsning,

Helena, [email address]

Trafikverket

Trafikverket har nu tagit emot ditt meddelande.

Tack för att du har kontaktat oss!

Vi kommer behandla ditt ärende så snart som möjligt.

 

Vi vill göra dig uppmärksam på att om du vill anmäla fel, skador eller
hinder som kräver omedelbar åtgärd, ring då Kontaktcenter på telefon
0771-921 921. Där når du oss dygnet runt under årets alla dagar.

 

Med vänlig hälsning,

Trafikverket

Trafikverket

1 Bilaga

Hej Helena,

 

Tack för ditt mail!

 

Se bifogat för efterfrågade handlingar.

 

 

Med vänlig hälsning

 

Alma Engström

Kvalificerad inköpare

Inköp och Logistik Öst/Stockholm

 

[1][e-postadress]

Direkt: 010-123 67 20

Mobil: 072-083 37 68

 

Trafikverket

171 54 Solna

Telefon: 0771-921 921

[2]www.trafikverket.se

 

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]
2. http://www.trafikverket.se/

Trafikverket

1 Bilaga

Hej!

 

Jag fick meddelande om att nedanstående mail inte kunde tas emot pga
storleken på bifogade handlingar. Jag gör därför ett nytt försök.

 

Med vänlig hälsning

 

Alma Engström

Kvalificerad inköpare

Inköp och Logistik Öst/Stockholm

 

[1][e-postadress]

Direkt: 010-123 67 20

Mobil: 072-083 37 68

 

Trafikverket

171 54 Solna

Telefon: 0771-921 921

[2]www.trafikverket.se

 

Från: Engström Alma, ILösv
Skickat: den 7 april 2021 10:58
Till: '[Registrators #574 e-postadress]'
<[3][Registrators #574 e-postadress]>
Kopia: Utlämnanden Trafikverket <[4][e-postadress]>
Ämne: Begäran om utlämning av handling, TRV 2021/41937

 

Hej Helena,

 

Tack för ditt mail!

 

Se bifogat för efterfrågade handlingar.

 

 

Med vänlig hälsning

 

Alma Engström

Kvalificerad inköpare

Inköp och Logistik Öst/Stockholm

 

[5][e-postadress]

Direkt: 010-123 67 20

Mobil: 072-083 37 68

 

Trafikverket

171 54 Solna

Telefon: 0771-921 921

[6]www.trafikverket.se

 

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]
2. http://www.trafikverket.se/
3. mailto:[Registrators #574 e-postadress]
4. mailto:[e-postadress]
5. mailto:[e-postadress]
6. http://www.trafikverket.se/

Trafikverket

1 Bilaga

 

 

Med vänlig hälsning

 

Alma Engström

Kvalificerad inköpare

Inköp och Logistik Öst/Stockholm

 

[1][e-postadress]

Direkt: 010-123 67 20

Mobil: 072-083 37 68

 

Trafikverket

171 54 Solna

Telefon: 0771-921 921

[2]www.trafikverket.se

 

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]
2. http://www.trafikverket.se/

Trafikverket

1 Bilaga

 

 

Med vänlig hälsning

 

Alma Engström

Kvalificerad inköpare

Inköp och Logistik Öst/Stockholm

 

[1][e-postadress]

Direkt: 010-123 67 20

Mobil: 072-083 37 68

 

Trafikverket

171 54 Solna

Telefon: 0771-921 921

[2]www.trafikverket.se

 

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]
2. http://www.trafikverket.se/