Begäran om en organisationskarta

Kasem gjorde denna begäran enligt Offentlighetsprincipen till Arbetsförmedlingen

Automatiska åtgärder mot skräppost finns på plats för denna äldre begäran. Vänligen kontakta oss om ett ytterligare svar förväntas eller om du har svårt att svara.

Begäran blev framgångsrik.

Till Arbetsförmedlingen,

Jag söker dokumentation som visar en organisationskarta med namn på:
- själva enheten och den ansvarige enhetschef
- sektionen och den ansvarige sektionschef

inom de 4 verksamhetsområden: Verksamhetsområdet Direkt, Verksamhetsområdet Arbetsgivare, Verksamhetsområdet Arbetssökande och Verksamhetsområdet IT.

Med vänlig hälsning,
Kasem

Registrator, Arbetsförmedlingen

Huvudregistraturen har tagit emot din e-post och kommer att fördela det
för vidare handläggning.

 

Vänliga hälsningar,

 

Huvudregistraturen

Arbetsförmedlingen

113 99 Stockholm

[1]www.arbetsformedlingen.se

The Registry has received your e-mail and will distribute it for further
processing.

 

Best regards,

 

The Registry

The Swedish Public Employment Service

SE-113 99 Stockholm

[2]www.arbetsformedlingen.se

References

Visible links
1. http://www.arbetsformedlingen.se/
2. http://www.arbetsformedlingen.se/

Ledningsstaben, Arbetsförmedlingen

Hej Kasem,

Vi har mottagit er förfrågan och återkommer så snart så möjligt.

Med vänliga hälsningar

Talar Abdalla
Chefsassistent
Arbetsförmedlingen | Ledningsstaben
113 99 Stockholm | Besök: Elektrogatan 4
Telefon: 010-486 70 61 | Växel: 0771-60 00 00
E-post: [e-postadress]
www.arbetsformedlingen.se | www.facebook.com/arbetsformedlingen

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Kasem <[Registrators #847 e-postadress]>
Skickat: den 17 september 2021 14:23
Till: Registrator <[AF e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Begäran om en organisationskarta

Till Arbetsförmedlingen,

Jag söker dokumentation som visar en organisationskarta med namn på:

- själva enheten och den ansvarige enhetschef

- sektionen och den ansvarige sektionschef

inom de 4 verksamhetsområden: Verksamhetsområdet Direkt, Verksamhetsområdet Arbetsgivare, Verksamhetsområdet Arbetssökande och Verksamhetsområdet IT.

Med vänlig hälsning,

Kasem

-------------------------------------------------------------------

Använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #847 e-postadress]

Är [AF e-postadress för begäran om allmän handling] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Arbetsförmedlingen? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

I vissa fall kommer publiceringar av förfrågningar och svar att vara fördröjd.

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Ledningsstaben, Arbetsförmedlingen

5 Bilagor

Hej!

Vänligen se bifogad för utlämnande av efterfrågade handlingar.

Med vänliga hälsningar
Ledningsstaben

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Registrator <[AF e-postadress för begäran om allmän handling]>
Skickat: den 17 september 2021 15:26
Till: Ledningsstaben <[e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Begäran om en organisationskarta Af-2021/0071 8281

Hej,
Inkommen begäran diarieförd i akt Af-2021/0071 8281. Thomas Hagman är aktansvarig.
Begäran om utlämnande ska hantera skyndsamt och ska prioriteras före den ordinarie verksamheten! Aktansvarig ansvarar för:

* framtagande och sekretessprövning av begärda handlingar,
* diarieföring och utlämnande av handlingarna,
* all eventuell kommunikation med kunden under ärendets gång,
* informera kunden om utlämnandet dröjer mer än två dagar,
* avslut av ärendet i Diariet.

Huvudregistraturen kan vid behov stötta i diarieföring och utskick av handlingar.
För stöd med sekretessprövning, kontakta Rådgivningen.
Om någon annan ska hantera ärendet, kontakta Huvudregistraturen.

Med vänlig hälsning
Patrik Eklund
Huvudregistraturen
Arbetsförmedlingen
[AF e-postadress för begäran om allmän handling]
0771-10 05 66
Telefontid: 9–12 helgfria vardagar

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Kasem <[Registrators #847 e-postadress]>
Skickat: den 17 september 2021 14:23
Till: Registrator <[AF e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Begäran om en organisationskarta

Till Arbetsförmedlingen,

Jag söker dokumentation som visar en organisationskarta med namn på:

- själva enheten och den ansvarige enhetschef

- sektionen och den ansvarige sektionschef

inom de 4 verksamhetsområden: Verksamhetsområdet Direkt, Verksamhetsområdet Arbetsgivare, Verksamhetsområdet Arbetssökande och Verksamhetsområdet IT.

Med vänlig hälsning,

Kasem

-------------------------------------------------------------------

Använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #847 e-postadress]

Är [AF e-postadress för begäran om allmän handling] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Arbetsförmedlingen? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

I vissa fall kommer publiceringar av förfrågningar och svar att vara fördröjd.

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------