Begäran om en organisationskarta

Kasem gjorde denna begäran enligt Offentlighetsprincipen till Arbetsförmedlingen

Automatiska åtgärder mot skräppost finns på plats för denna äldre begäran. Vänligen kontakta oss om ett ytterligare svar förväntas eller om du har svårt att svara.

Begäran blev framgångsrik.

Till Arbetsförmedlingen,

Jag söker dokumentation som visar en organisationskarta med namn på:
- själva enheten och den ansvarige enhetschef
- sektionen och den ansvarige sektionschef

inom de 4 verksamhetsområden: Verksamhetsområdet Direkt, Verksamhetsområdet Arbetsgivare, Verksamhetsområdet Arbetssökande och Verksamhetsområdet IT.

Med vänlig hälsning,
Kasem

Registrator, Arbetsförmedlingen

Huvudregistraturen har tagit emot din e-post och kommer att fördela det
för vidare handläggning.

 

Vänliga hälsningar,

 

Huvudregistraturen

Arbetsförmedlingen

113 99 Stockholm

[1]www.arbetsformedlingen.se

The Registry has received your e-mail and will distribute it for further
processing.

 

Best regards,

 

The Registry

The Swedish Public Employment Service

SE-113 99 Stockholm

[2]www.arbetsformedlingen.se

References

Visible links
1. http://www.arbetsformedlingen.se/
2. http://www.arbetsformedlingen.se/