Avtal Visma Ciceron dokument- och ärendehanteringssystem 2022

Svar på denna begäran är mycket försenad. Enligt lag och under alla omständigheter så borde Trollhättans stad ha svarat vid det här laget (detaljer). Du kan överklaga genom begär en intern granskning.

Till Trollhättans stad,

Jag vill ta del av ert gällande avtal med Visma för Ciceron dokument- och ärendehanteringssystem. Jag vill ta del avtalsdokumentet elektroniskt.

Om begäran innebär kostnader vill jag veta ett estimat på förhand.

Med vänlig hälsning,

Alex von Grefvé

Trollhättans Stad, Trollhättans stad

2 Bilagor

[1]Trollhättans Stad
Tack för att du kontaktar Trollhättans Stad

Vi har tagit emot ditt ärende. Vid kontakt med oss vänligen uppge ditt
ärendenummer.
Ärendenummer
KC202225882
Registreringsdatum
2022-09-29 klockan 10:44:44
Nuvarande status
Handlägga ärende
Med vänlig hälsning
Kontaktcenter
Trollhättans Stad
461 83 Trollhättan
0520 - 49 50 00
[2][Trollhättans stad e-postadress för begäran om allmän handling]
[3]Trollhättans Stad
Trollhättan – en stolt och innovativ stad med plats för framtiden

Trollhättans Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med gällande
dataskyddslagstiftning.
Om du har åsikter eller frågor om behandlingen kontaktar du stadens
dataskyddsombud på [4][e-postadress]
För mer information om stadens behandling av personuppgifter, se
[5]www.trollhattan.se/dataskydd

[6]Powered by flexiteBPMS

References

Visible links
2. file:///tmp/[Trollhättans stad e-postadress för begäran om allmän handling]
4. file:///tmp/[e-postadress]
5. file:///tmp/www.trollhattan.se/dataskydd