Till Södertälje kommun,

Jag önskar ta del av gällande avtal (2021-) mellan Sokigo AB och Södertälje kommun angående systemet GeoDirekt som upphandlats.

Önskar ta del av handlingen i elektroniskt format.

Med vänlig hälsning,
Mattias Axell

Sodertalje kommun, Södertälje kommun

Hej.
Jag har vidaresänt din begäran till samhällsbyggnadskontoret.

Med vänlig hälsning

Anneli Leini
Huvudregistrator
Stadskansliet
_______________________________
Södertälje kommun
151 89 Södertälje

Tel: 08-523 015 30
E-post: [e-postadress]
Webb: www.sodertalje.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Mattias Axell <[Registrators #1272 e-postadress]>
Skickat: den 27 januari 2022 14:04
Till: Sodertalje kommun <[Södertälje kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Avtal Sokigo GeoDirekt och Södertälje

Till Södertälje kommun,

Jag önskar ta del av gällande avtal (2021-) mellan Sokigo AB och Södertälje kommun angående systemet GeoDirekt som upphandlats.

Önskar ta del av handlingen i elektroniskt format.

Med vänlig hälsning,

Mattias Axell

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #1272 e-postadress]

Är [Södertälje kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Södertälje kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Behandling av personuppgifter: I Södertälje kommun hanterar vi en mängd olika personuppgifter. På sodertalje.se/gdpr hittar du information om detta.

Samhällsbyggnadskontoret (Sbk), Södertälje kommun

Hej och tack för ditt mail,

 

Samhällsbyggnadskontoret har nu tagit emot ditt ärende och återkommer med
svar inom kort.

 

 

 

Med bästa hälsningar

 

Tamara Najeeb

Administratör/ registrator

Samhällsbyggnadskontoret/Stab

_______________________________

Södertälje kommun

151 89 Södertälje

Tel: 08-523 064 80

E-post: [1][e-postadress]

Webb: [2]www.sodertalje.se

 

 

 

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Sodertalje kommun
Skickat: den 27 januari 2022 14:30
Till: Samhällsbyggnadskontoret (Sbk) <[e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Avtal Sokigo GeoDirekt
och Södertälje

 

 

 

Med vänlig hälsning

 

Anneli Leini

Huvudregistrator

Stadskansliet

_______________________________

Södertälje kommun

151 89 Södertälje

 

Tel: 08-523 015 30

E-post: [3][e-postadress]

Webb: [4]www.sodertalje.se

 

 

-----Ursprungligt meddelande-----

Från: Mattias Axell <[5][Registrators #1272 e-postadress]>

Skickat: den 27 januari 2022 14:04

Till: Sodertalje kommun <[6][Södertälje kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>

Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Avtal Sokigo GeoDirekt och
Södertälje

 

Till Södertälje kommun,

 

 

 

Jag önskar ta del av gällande avtal (2021-) mellan Sokigo AB och
Södertälje kommun angående systemet GeoDirekt som upphandlats.

 

 

 

Önskar ta del av handlingen i elektroniskt format.

 

 

 

Med vänlig hälsning,

 

Mattias Axell

 

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

 

 

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer.
Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

 

[7][Registrators #1272 e-postadress]

 

 

 

Är [8][Södertälje kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt
Offentlighetsprincipen till Södertälje kommun? Om så är fallet, kontakta
oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till
[9][e-postadress]:

 

[10]https://handlingar.se/sv/change_request/...

 

 

 

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:

 

[11]https://handlingar.se/sv/help/officers

 

 

 

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

 

 

 

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

Behandling av personuppgifter: I Södertälje kommun hanterar vi en mängd
olika personuppgifter. På sodertalje.se/gdpr hittar du information om
detta.

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]
2. http://www.sodertalje.se/
3. mailto:[e-postadress]
4. http://www.sodertalje.se/
5. mailto:[Registrators #1272 e-postadress]
6. mailto:[Södertälje kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
7. mailto:[Registrators #1272 e-postadress]
8. mailto:[Södertälje kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
9. mailto:[e-postadress]
10. https://handlingar.se/sv/change_request/...
11. https://handlingar.se/sv/help/officers

Samhällsbyggnadskontoret (Sbk), Södertälje kommun

1 Bilaga

Hej!

 

Vi har nu behandlat din begäran om allmän handling.

Därtill är kontorets bedömning att följande handling omfattas av sekretess
i enlighet med 31 kap. 16 § Affärsförbindelse med myndighet

 

Eftersom kontoret maskerat delar av din begäran Bilaga 3 Ekonomiska
villkor har du rätt att få ett formellt beslut fattat av delegat som du
därtill kan överklaga.

Vänligen återkom till oss snarast ifall du önskar ett sådant beslut.

 

 

 

Med bästa hälsningar

 

Tamara Najeeb

Administratör/ registrator

Samhällsbyggnadskontoret/Stab

_______________________________

Södertälje kommun

151 89 Södertälje

Tel: 08-523 064 80

E-post: [1][e-postadress]

Webb: [2]www.sodertalje.se

 

Från: Samhällsbyggnadskontoret (Sbk)
Skickat: den 27 januari 2022 17:09
Till: '[Registrators #1272 e-postadress]'
<[Registrators #1272 e-postadress]>
Ämne: SV: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Avtal Sokigo GeoDirekt
och Södertälje

 

Hej och tack för ditt mail,

 

Samhällsbyggnadskontoret har nu tagit emot ditt ärende och återkommer med
svar inom kort.

 

 

 

Med bästa hälsningar

 

Tamara Najeeb

Administratör/ registrator

Samhällsbyggnadskontoret/Stab

_______________________________

Södertälje kommun

151 89 Södertälje

Tel: 08-523 064 80

E-post: [3][e-postadress]

Webb: [4]www.sodertalje.se

 

 

 

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Sodertalje kommun
Skickat: den 27 januari 2022 14:30
Till: Samhällsbyggnadskontoret (Sbk) <[5][e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Avtal Sokigo GeoDirekt
och Södertälje

 

 

 

Med vänlig hälsning

 

Anneli Leini

Huvudregistrator

Stadskansliet

_______________________________

Södertälje kommun

151 89 Södertälje

 

Tel: 08-523 015 30

E-post: [6][e-postadress]

Webb: [7]www.sodertalje.se

 

 

-----Ursprungligt meddelande-----

Från: Mattias Axell <[8][Registrators #1272 e-postadress]>

Skickat: den 27 januari 2022 14:04

Till: Sodertalje kommun <[9][Södertälje kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>

Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Avtal Sokigo GeoDirekt och
Södertälje

 

Till Södertälje kommun,

 

 

 

Jag önskar ta del av gällande avtal (2021-) mellan Sokigo AB och
Södertälje kommun angående systemet GeoDirekt som upphandlats.

 

 

 

Önskar ta del av handlingen i elektroniskt format.

 

 

 

Med vänlig hälsning,

 

Mattias Axell

 

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

 

 

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer.
Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

 

[10][Registrators #1272 e-postadress]

 

 

 

Är [11][Södertälje kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt
Offentlighetsprincipen till Södertälje kommun? Om så är fallet, kontakta
oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till
[12][e-postadress]:

 

[13]https://handlingar.se/sv/change_request/...

 

 

 

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:

 

[14]https://handlingar.se/sv/help/officers

 

 

 

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

 

 

 

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

Behandling av personuppgifter: I Södertälje kommun hanterar vi en mängd
olika personuppgifter. På sodertalje.se/gdpr hittar du information om
detta.

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]
2. http://www.sodertalje.se/
3. mailto:[e-postadress]
4. http://www.sodertalje.se/
5. mailto:[e-postadress]
6. mailto:[e-postadress]
7. http://www.sodertalje.se/
8. mailto:[Registrators #1272 e-postadress]
9. mailto:[Södertälje kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
10. mailto:[Registrators #1272 e-postadress]
11. mailto:[Södertälje kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
12. mailto:[e-postadress]
13. https://handlingar.se/sv/change_request/...
14. https://handlingar.se/sv/help/officers