Avtal med Visma för Ciceron dokument- och ärendehanteringssystem 2022

Begäran blev framgångsrik.

Till Töreboda kommun,

Jag vill ta del av ert gällande avtal med Visma för Ciceron dokument- och ärendehanteringssystem. Jag vill ta del avtalsdokumentet elektroniskt.

Om begäran innebär kostnader vill jag veta ett estimat på förhand.

Med vänlig hälsning,

Alex von Grefvé

Info Töreboda kommun, Töreboda kommunTack för din e-post!

 

Vi läser inkommande e-post varje arbetsdag.

Har du ställt frågor återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till Töreboda kommun allmän handling.

Det innebär att allmänhet och media normalt har rätt att ta del av
innehållet i ditt meddelande.

När du skickar e-post lagras dina personuppgifter för att vi ska kunna nå
dig.

Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter [1]här.

Har du frågor eller invändningar mot vår behandling av dina
personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på telefon 0506-180 12
eller via e-post [Töreboda kommun e-postadress för begäran om allmän handling]

 

Med vänliga hälsningar

Töreboda kommun, Kommunkansliet

 

Detta e-postmeddelande kan inte besvaras.

_____________________________________________________________________________

Thank you for your e-mail!

 

We read incoming e-mail every work day. 

We will get back to you as soon as possible with answers to any questions.

All mail to Töreboda kommun is public by principle.

When you send email, your personal information is stored in order for us
to reach you.

Learn more about how we treat your personal information [2]here. If you
have any

questions or objections to our processing of your personal information,
please contact

us on phone 0506-180 12 or by e-mail [3][Töreboda kommun e-postadress för begäran om allmän handling]

 

Best regards

Töreboda kommun, Kommunkansliet

 

This return address cannot be replied to.

 

References

Visible links
1. https://toreboda.se/Toreboda-kommun/Komm...
2. https://toreboda.se/Toreboda-kommun/Komm...
3. mailto:[Töreboda kommun e-postadress för begäran om allmän handling]

Peter Andersson, Töreboda kommun

5 Bilagor

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: [e-postadress] <[e-postadress]>
Skickat: den 29 september 2022 17:03
Till: Peter Andersson <[e-postadress]>
Ämne: Handlingar för ärende 2019/00009, Support och underhållsavtal med Visma Consulting AB gällande Ciceron 2020-07-01- 2022-06-30

Aktuella handlingar för ärende 2019/00009, Support och underhållsavtal med Visma Consulting AB gällande Ciceron 2020-07-01- 2022-06-30 bifogas detta e-postmeddelande

Från: Info Töreboda kommun <[Töreboda kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Skickat: den 29 september 2022 11:29
Till: Kristina Roslund Berg <[e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Avtal med Visma för Ciceron dokument- och ärendehanteringssystem 2022

Hej!
Översänder efterfrågade handlingar ii bifogade filer.

Med vänlig hälsning
Kommunkansliet
Peter Andersson
[Töreboda kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
Växel 0506-180 00
TÖREBODA KOMMUN
Box 83, 545 22 Töreboda
www.toreboda.se________________________________________
Från: Alex von Grefvé <[Registrators #2257 e-postadress]>
Skickat: den 29 september 2022 10:45
Till: Info Töreboda kommun
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Avtal med Visma för Ciceron dokument- och ärendehanteringssystem 2022

Till Töreboda kommun,

Jag vill ta del av ert gällande avtal med Visma för Ciceron dokument- och ärendehanteringssystem. Jag vill ta del avtalsdokumentet elektroniskt.

Om begäran innebär kostnader vill jag veta ett estimat på förhand.

Med vänlig hälsning,

Alex von Grefvé

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #2257 e-postadress]

Är [Töreboda kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Töreboda kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://url11.mailanyone.net/scanner?m=1...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:
https://url11.mailanyone.net/scanner?m=1...

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

------------------------------------
E-postmeddelandet har skannats i MTG ITs skr�ppostfilter. Om du tycker att detta mail skulle blivit stoppat, , klicka p� l�nken f�r att rapportera det (https://portal.mailanyone.net/index.html...).