Arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Elenor Weijmar gjorde denna begäran enligt Offentlighetsprincipen till Socialstyrelsen

Denna begäran har stängts för ny korrespondens från myndigheten. Kontakta ossom du tycker att den borde öppnas igen.

Begäran blev framgångsrik.

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

Socialstyrelsen

Hej,

Socialstyrelsen har tagit emot ditt e-postmeddelande.
Socialstyrelsen hanterar frågor skyndsamt och vi återkommer till dig så snart som möjligt.

Med vänlig hälsning
Registrator
.....................................................................

SOCIALSTYRELSEN
Avdelningen för verksamhetsstöd
Registratur
106 30 Stockholm
Växel 075-247 30 00
www.socialstyrelsen.se

Sveriges kunskapsmyndighet för vård och omsorg

Läs om hur vi hanterar dina personuppgifter:
https://www.socialstyrelsen.se/omwebbpla...

------------------------------------------------

Hello,

The National Board of Health and Welfare has received your e-mail.
The National Board of Health and Welfare handles questions promptly and we will get back to you as soon as possible.

Best wishes,
.....................................................................
Registry Officer

SOCIALSTYRELSEN
The National Board of Health and Welfare
Departement of Support Services
Registry Unit
SE-106 30 Stockholm
+46 75 247 30 00
www.socialstyrelsen.se

High quality health and social care is based on knowledge.
This is our mission.

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Elenor Weijmar <[FOI #210 email]>
Skickat: den 27 maj 2019 18:26
Till: Socialstyrelsen <[email address]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

-------------------------------------------------------------------

Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[FOI #210 email]

Är [The National Board of Health and Welfare request email] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Socialstyrelsen? Om så är fallet, vänligen kontakta oss genom detta formulär:
http://scanmail.trustwave.com/?c=10196&a...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:
http://scanmail.trustwave.com/?c=10196&a...

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Arkivet, Socialstyrelsen

2 Bilagor

  • Attachment

    Arkivbeskrivning Socialstyrelsen 2013 2017.pdf

    349K Download View as HTML

  • Attachment

    1696 2019 1 2019 Klassificeringsstruktur for informationsredovisning och arenderegistrering 4106044 1 1.pdf

    269K Download View as HTML

Hej Elenor,

Arkivbeskrivningen från 2017 är den som gäller idag, vi är i processen av att skriva en ny.

Klassificeringsstrukturen är den som beskriver vilka typer av allmänna handlingar vi har.

Vänligen

Alison Drones
Arkivarie
075-247 44 28

SOCIALSTYRELSEN
Avdelningen för verksamhetsstöd
Registraturenheten
106 30 Stockholm

Växel 075-247 30 00
www.socialstyrelsen.se

Sveriges kunskapsmyndighet för vård och omsorg
 
Så här behandlar Socialstyrelsen personuppgifter
http://www.socialstyrelsen.se/omwebbplat...

-------------------------------------------------------------------

Arkivet, Socialstyrelsen

1 Bilaga

Hej igen,

Tänkte att jag kan skicka beskrivningarna om HSAN till den här adressen också då jag inte fått något felmeddelande härifrån.

Vänligen

Alison Drones
Arkivarie
075-247 44 28

SOCIALSTYRELSEN
Avdelningen för verksamhetsstöd
Registraturenheten
106 30 Stockholm

Växel 075-247 30 00
www.socialstyrelsen.se

Sveriges kunskapsmyndighet för vård och omsorg
 
Så här behandlar Socialstyrelsen personuppgifter
http://www.socialstyrelsen.se/omwebbplat...

Tack!

Mvh,
Elenor

Arkivet, Socialstyrelsen

Ingen orsak!

Vänligen

Alison Drones

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Elenor Weijmar <[FOI #210 email]>
Skickat: den 28 maj 2019 09:42
Till: Arkivet <[email address]>
Ämne: Re: SV: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Tack!

Mvh,
Elenor

visa citerade sektioner