Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

Ystads Tingsrätt

Ystads tingsrätt har tagit emot ditt meddelande. Vi läser inkommande e-post varje arbetsdag. Om du har ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till domstolen allmän handling. Det innebär bland annat att allmänheten och massmedier normalt har rätt att ta del av innehållet i ditt meddelande.

För att Ystads tingsrätt ska kunna utföra sitt uppdrag och hantera ditt meddelande kommer Ystads tingsrätt att behandla dina personuppgifter. Du kan läsa om Ystads tingsrätt behandling av personuppgifter och vilka rättigheter du har som registrerad på vår webbplats https://www.domstol.se/ystads-tingsratt/...

Mer information om Ystads tingsrätt finns på www.domstol.se

Med vänliga hälsningar

Ystads tingsrätt

Tel: 0411-691 00 • [Ystads Tingsrätt e-postadress för begäran om allmän handling] • Postadress: 271 23 Ystad • Besöksadress: Bollhusgatan 16 • Fax: 0411-55 55 27 • www.domstol.se

Detta meddelande går inte att svara på.

Registrator Ystads tingsrätt - TYS, Ystads Tingsrätt

1 Bilaga

Hej,

Vänligen se bifogad fil för Ystads tingsrätts arkivredovisning. Se bilaga 4 för myndighetens beskrivning av allmänna handlingar.

Med vänlig hälsning

Registrator
Ystads tingsrätt
0411-691 00 • [Ystads Tingsrätt e-postadress för begäran om allmän handling] • Postadress: Box 114, 271 23 Ystad • Besöksadress: Bollhusgatan 16 • www.domstol.se/ystads-tingsratt
 
Så behandlar vi personuppgifter, www.domstol.se/ystads-tingsratt/behandli... meddelande-----
Från: Elenor Weijmar <[Registrators #567 e-postadress]>
Skickat: den 29 mars 2021 13:34
Till: Registrator Ystads tingsrätt - TYS <[e-postadress]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

-------------------------------------------------------------------

Använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #567 e-postadress]

Är [Ystads Tingsrätt e-postadress för begäran om allmän handling] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Ystads Tingsrätt? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

I vissa fall kommer publiceringar av förfrågningar och svar att vara fördröjd.

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------