Arbetsmiljöverkets arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Elenor Weijmar gjorde denna begäran enligt Offentlighetsprincipen till Arbetsmiljöverket

Denna begäran har stängts för ny korrespondens från myndigheten. Kontakta ossom du tycker att den borde öppnas igen.

Begäran blev framgångsrik.

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket har tagit emot ditt meddelande.

 

Arbetsmiljöverket är personuppgiftsansvarig för behandlingen av
personuppgifter i myndighetens e-post kommunikation. Arbetsmiljöverket
behandlar personuppgifter i inkommande och utgående e-post för att
uppfylla myndighetens skyldighet att vara tillgänglig för kontakter med
enskilda samt för att registrera och arkivera allmänna handlingar.
Uppgifterna kan därutöver komma att behandlas för de olika ändamål som
meddelandet ger upphov till. För ytterligare information om
Arbetsmiljöverkets behandling och dina rättigheter som registrerad,
vänligen gå till: [1]www.av.se

References

Visible links
1. http://www.av.se/

Arbetsmiljöverket

Hej!

Arbetsmiljöverket har för närvarande en hög inströmning av begäran om allmän handling. Vi hanterar dessa i den ordning de inkommer. Vi beklagar att du får vänta.

Med vänlig hälsning

Johanna Karhu Gjertz
Handläggare

Arbetsmiljöverket
Avdelningen för juridik
Enheten för registratur och utlämnande (JR)
112 79 STOCKHOLM
Telefon växel 010-730 90 00
Vi svarar på frågor på telefon om registrering och utlämnande av handlingar vardagar kl. 09.00-12.00
Telefon direkt 010-730 92 63
[AV request email]
www.av.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Elenor Weijmar <[FOI #18 email]>
Skickat: den 27 maj 2019 10:27
Till: Registrator, Huvudkontoret <[email address]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Arbetsmiljöverkets arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

-------------------------------------------------------------------

Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[FOI #18 email]

Är [AV request email] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Arbetsmiljöverket? Om så är fallet, vänligen kontakta oss genom detta formulär:
http://handlingar.se/sv/change_request/n...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:
http://handlingar.se/sv/help/officers

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Behandling av personuppgifter. Arbetsmiljöverket är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter i myndighetens e-postkommunikation. Arbetsmiljöverket behandlar personuppgifter i inkommande och utgående e-post för att uppfylla myndighetens skyldighet att vara tillgänglig för kontakter med enskilda samt för att registrera och arkivera allmänna handlingar. Uppgifterna kan därutöver komma att behandlas för de olika ändamål som meddelandet ger upphov till. För ytterligare information om Arbetsmiljöverkets behandling och dina rättigheter som registrerad, vänligen gå till: www.av.se.

Arbetsmiljöverket

3 Bilagor

Hej!

 

Jag är ledsen att svaret dröjt!

 

Skickar över den senaste arkivbeskrivningen, som har några år på nacken.
Den är just nu föremål för revidering.

 

Vad vi har idag är en klassificeringsstruktur som ska omfatta all
information på myndigheten och som delar in verksamheten i
verksamhetsområden (VO 1-3) och processgrupp/processer därinom. För de
ingående processerna ser det lite olika ut hur långt man kommit. Vissa
processer är kartlagda och beslutade ner på handlingstypsnivå och  införda
eller på väg att införas. Andra processer finns beskrivna olika djupt, men
utan att beslut tagits om själva processen eller dess
informationsinnehåll. Det pågår ett arbete under året som ska resultera i
en kartläggning av kvarvarande information.

 

Jag skickar med den aktuella arbetsordningen (diarienummer 2018/068180),
där den senast beslutade processkartan ligger som bilaga 4 (se sid.
22-23).

 

Jag skickar även med listan med beslutade handlingstyper för
inspektionsprocessen. Den är just nu under revidering, men detta är de nu
aktuella handlingstyperna. (diarienummer 2016/058173 Revidering av
informations/arkivklassificering och informations/skyddsklassning av
inspektionsprocessen.)

 

Återkom gärna om du har ytterligare frågor och funderingar. För snabbast
hantering skickar du dem till [email address]

 

Vänliga hälsningar

Mona

 

Mona Malmkvist

Verksarkivarie

 

Arbetsmiljöverket

Avdelningen för juridik

Enheten för utveckling (JS)

112 79 STOCKHOLM

Växel: 010-730 90 00
Direkt: 010-730 97 27

[1]arbetsmiljöverket@av.se

[2]www.av.se

 

Vår vision: Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

 

 

 

Mona Malmkvist

Verksarkivarie

 

Arbetsmiljöverket

Avdelningen för juridik

Enheten för utveckling (JS)

112 79 STOCKHOLM

Växel: 010-730 90 00

Direkt: 010-730 97 27

arbetsmiljöverket@av.se

www.av.se

 

Vår vision: Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

 

-----Ursprungligt meddelande-----

Från: Registrator, Huvudkontoret

Skickat: den 29 maj 2019 14:13

Till: Arkivfunktionen <[email address]>

Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Arbetsmiljöverkets
arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

 

Hej!

Kan ni hjälpa frågeställaren?

Annika

 

-----Ursprungligt meddelande-----

Från: Elenor Weijmar <[FOI #18 email]>

Skickat: den 27 maj 2019 10:27

Till: Registrator, Huvudkontoret <[email address]>

Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Arbetsmiljöverkets
arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

 

Hej, Jag vill ta del av:

 

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt
arkivlagen 6§), samt

 

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att
upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

 

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-post eller genom
utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna
publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där
handlingen finns tillgänglig.

 

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

 

Mvh,

 

Elenor

 

-------------------------------------------------------------------

 

Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[FOI #18 email]

 

Är [AV request email] fel adress för Offentlighetsprincipen
förfrågningar till Arbetsmiljöverket? Om så är fallet, vänligen kontakta
oss genom detta formulär:

http://handlingar.se/sv/change_request/n...

 

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:

http://handlingar.se/sv/help/officers

 

 

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna
handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från din
organisations sida om allmänna handlingar.

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

 

Behandling av personuppgifter. Arbetsmiljöverket är personuppgiftsansvarig
för behandlingen av personuppgifter i myndighetens e-postkommunikation.
Arbetsmiljöverket behandlar personuppgifter i inkommande och utgående
e-post för att uppfylla myndighetens skyldighet att vara tillgänglig för
kontakter med enskilda samt för att registrera och arkivera allmänna
handlingar. Uppgifterna kan därutöver komma att behandlas för de olika
ändamål som meddelandet ger upphov till. För ytterligare information om
Arbetsmiljöverkets behandling och dina rättigheter som registrerad,
vänligen gå till: www.av.se.

References

Visible links
1. mailto:arbetsmiljöverket@av.se
2. http://www.av.se/