Arbetsmarknadsstyrelsen 2007

Tim Svensson gjorde denna begäran enligt Offentlighetsprincipen till Arbetsförmedlingen

Automatiska åtgärder mot skräppost finns på plats för denna äldre begäran. Vänligen kontakta oss om ett ytterligare svar förväntas eller om du har svårt att svara.

Begäran blev framgångsrik.

Till Arbetsförmedlingen,

Jag söker dokumentation gällande ledamöter i arbetsmarknadsstyrelsens styrelse för året 2007. Namn, samt förordnanden och entlediganden om möjligt.

Med vänlig hälsning,

Tim Svensson

Registrator, Arbetsförmedlingen

Tack,

 

Vi har mottagit din e-post.

 

Vänliga hälsningar,

 

Registraturen

Arbetsförmedlingen

Postadress: Elektrogatan 4, 113 99 Stockholm

Webbsida: [1]www.arbetsformedlingen.se

 

 

Thank you,

 

We have received your e-mail.

 

Kind regards,

 

The Registry 

The Swedish Public Employment Service

Address: Elektrogatan 4, 113 99 Stockholm

Webbsite: [2]www.arbetsformedlingen.se

References

Visible links
1. http://www.arbetsformedlingen.se/
2. http://www.arbetsformedlingen.se/

Kim Thorell, Arbetsförmedlingen

1 Bilaga

 

 

Hej!

 

Här kommer dom önskade handlingarna gällande din beställning.

Se bifogad bilaga.

 

Mvh

 

Kim