Arbetsförmedlingens statistik om användning av öppna data och API 2021

Olle Lundin gjorde denna begäran enligt Offentlighetsprincipen till Arbetsförmedlingen

Automatiska åtgärder mot skräppost finns på plats för denna äldre begäran. Vänligen kontakta oss om ett ytterligare svar förväntas eller om du har svårt att svara.

Begäran blev framgångsrik.

Till Arbetsförmedlingen,
Jag vill ta del av statistik om öppna data från 2021. Det vill säga antal nedladdningar och anrop till API-tjänster under året och gärna per månad.

Om det finns mer varians och kvalitativ statistik kring användning är jag intresserad av detta. Jag förstår om ni inte kan eller får upprätthålla statistik om vem som använder data och hur men om ni har indikation om detta är det även intressant att ta del av.

Med vänlig hälsning,

Olle Lundin
Den ideella föreningen Swedish JobTech

Registrator, Arbetsförmedlingen

Huvudregistraturen har tagit emot din e-post och kommer att fördela det
för vidare handläggning.

 

Vänliga hälsningar,

 

Huvudregistraturen

Arbetsförmedlingen

113 99 Stockholm

[1]www.arbetsformedlingen.se

The Registry has received your e-mail and will distribute it for further
processing.

 

Best regards,

 

The Registry

The Swedish Public Employment Service

SE-113 99 Stockholm

[2]www.arbetsformedlingen.se

References

Visible links
1. http://www.arbetsformedlingen.se/
2. http://www.arbetsformedlingen.se/

Jonas Södergren, Arbetsförmedlingen

2 Bilagor

Hej Olle,

Tack för din förfrågan!

Bilägger två dokument som ger en bra överblick avseende användningen av Arbetsförmedlingens öppna API:er.

2022-05-18_JobtechDevelopment_KPI.doc: Data om användningen av data. Innehåller volymmått såsom antal anrop, antal bolag, antal dataset etc.
2020-12-10_JobtechDevelopment_Survey: Kvalitativ studie med användare.

Övrigt:
Tillgänglighetsdata: Data om tjänsternas tillgänglighet delas dagligen. https://statping.jobtechdev.se/

Vänliga hälsningar
Jonas Södergren
Programmerare

Från: Olle Lundin <[Registrators #1332 e-postadress]>
Skickat: den 13 maj 2022 12:35
Till: Registrator <[AF e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Arbetsförmedlingens statistik om användning av öppna data och API 2021

Till Arbetsförmedlingen,

Jag vill ta del av statistik om öppna data från 2021. Det vill säga antal nedladdningar och anrop till API-tjänster under året och gärna per månad.

Om det finns mer varians och kvalitativ statistik kring användning är jag intresserad av detta. Jag förstår om ni inte kan eller får upprätthålla statistik om vem som använder data och hur men om ni har indikation om detta är det även intressant att ta del av.

Med vänlig hälsning,

Olle Lundin

Den ideella föreningen Swedish JobTech

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #1332 e-postadress]

Är [AF e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Arbetsförmedlingen? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------