Arbetsförmedlingens interna instruktioner 24/2011 gällande lönebidrag

Annika gjorde denna begäran enligt Offentlighetsprincipen till Arbetsförmedlingen

Automatiska åtgärder mot skräppost finns på plats för denna äldre begäran. Vänligen kontakta oss om ett ytterligare svar förväntas eller om du har svårt att svara.

Begäran blev framgångsrik.

Till Arbetsförmedlingen,
Hej,

Jag vill ha arbetsförmedlingens interna instruktioner gällande beslut om lönebidragsanställning.
AFII 24/2011

Med vänlig hälsning,

Annika

Registrator, Arbetsförmedlingen

Huvudregistraturen har tagit emot din e-post och kommer att fördela det
för vidare handläggning.

 

Vänliga hälsningar,

 

Huvudregistraturen

Arbetsförmedlingen

113 99 Stockholm

[1]www.arbetsformedlingen.se

The Registry has received your e-mail and will distribute it for further
processing.

 

Best regards,

 

The Registry

The Swedish Public Employment Service

SE-113 99 Stockholm

[2]www.arbetsformedlingen.se

References

Visible links
1. http://www.arbetsformedlingen.se/
2. http://www.arbetsformedlingen.se/

Stärka förutsättningar, Arbetsförmedlingen

1 Bilaga

Hej Annika!

Bifogat hittar du arbetsförmedlingens interna instruktioner gällande beslut om lönebidragsanställning.

Med vänliga hälsningar,

Daniel Larsson
Verksamhetssamordnare
Arbetsförmedlingen | Verksamhetsområde Arbetssökande
Avdelningen Stärka förutsättningar
113 99 Stockholm | Besök: Elektrogatan 4
Växel: 0771-60 00 00
E-post: [e-postadress]
www.arbetsformedlingen.se | www.facebook.com/arbetsformedlingen

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Annika <[Registrators #1257 e-postadress]>
Skickat: den 3 januari 2022 09:02
Till: Registrator <[AF e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Arbetsförmedlingens interna instruktioner 24/2011 gällande lönebidrag

Till Arbetsförmedlingen,

Hej,

Jag vill ha arbetsförmedlingens interna instruktioner gällande beslut om lönebidragsanställning.

AFII 24/2011

Med vänlig hälsning,

Annika

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #1257 e-postadress]

Är [AF e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Arbetsförmedlingen? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------