Arbetsförmedlingens interna instruktioner 24/2011 gällande lönebidrag

Anna gjorde denna begäran enligt Offentlighetsprincipen till Arbetsförmedlingen

Automatiska åtgärder mot skräppost finns på plats för denna äldre begäran. Vänligen kontakta oss om ett ytterligare svar förväntas eller om du har svårt att svara.

Begäran blev framgångsrik.

Till Arbetsförmedlingen,
Hej,

Jag vill ha arbetsförmedlingens interna instruktioner gällande beslut om lönebidragsanställning.
AFII 24/2011

Med vänlig hälsning,

Anna

Registrator, Arbetsförmedlingen

Tack,

 

Vi har mottagit din e-post.

 

Vänliga hälsningar,

 

Registraturen

Arbetsförmedlingen

Postadress: Elektrogatan 4, 113 99 Stockholm

Webbsida: [1]www.arbetsformedlingen.se

 

 

Thank you,

 

We have received your e-mail.

 

Kind regards,

 

The Registry 

The Swedish Public Employment Service

Address: Elektrogatan 4, 113 99 Stockholm

Webbsite: [2]www.arbetsformedlingen.se

References

Visible links
1. http://www.arbetsformedlingen.se/
2. http://www.arbetsformedlingen.se/

Avd Samordning och Uppföljning Arbetsgivare, Arbetsförmedlingen

1 Bilaga

Hej,

 

Instruktion enligt önskemål.

 

Med vänlig hälsning

 

 

Fredrik Tourunen

Verksamhetssamordnare

Arbetsförmedlingen | Avdelningen Samordning och Uppföljning arbetsgivare

113 99 Stockholm | Besök: Elektrogatan 4

| Fax: 0104860100 | Växel: 0771-60 00 00

[1]www.arbetsformedlingen.se | [2]www.facebook.com/arbetsformedlingen

 

 

 

 

 

Hej,

 

 

 

Jag vill ha arbetsförmedlingens interna instruktioner gällande beslut om
lönebidragsanställning.

 

AFII 24/2011

 

 

 

Med vänlig hälsning,

 

 

 

Anna

 

 

 

References

Visible links
1. file:///tmp/www.arbetsformedlingen.se
2. file:///tmp/www.facebook.com/arbetsformedlingen

Till Avd Samordning och Uppföljning Arbetsgivare,
Hej,
På sista sidan står bilaga 2 ändringshistorik.
Jag önskar även ver 3.0 tillägg avsnittet "synnerliga skäl för anställning i familjeföretag".

Med vänliga hälsningar,

Anna

Avd Samordning och Uppföljning Arbetsgivare, Arbetsförmedlingen

1 Bilaga

Hej,

Här kommer version 3.

Med vänlig hälsning

Fredrik Tourunen
Verksamhetssamordnare
Arbetsförmedlingen | Avdelningen Samordning och Uppföljning arbetsgivare
113 99 Stockholm | Besök: Elektrogatan 4
| Fax: 0104860100 | Växel: 0771-60 00 00
www.arbetsformedlingen.se | www.facebook.com/arbetsformedlingen

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Anna <[Registrators #539 e-postadress]>
Skickat: den 5 februari 2021 13:36
Till: Avd Samordning och Uppföljning Arbetsgivare <[e-postadress]>
Ämne: Re: Instruktion AFII 24/2011

Till Avd Samordning och Uppföljning Arbetsgivare,

Hej,

På sista sidan står bilaga 2 ändringshistorik.

Jag önskar även ver 3.0 tillägg avsnittet "synnerliga skäl för anställning i familjeföretag".

Med vänliga hälsningar,

Anna

visa citerade sektioner