Arbetsförmedlingens arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Elenor Weijmar gjorde denna begäran enligt Offentlighetsprincipen till Arbetsförmedlingen

Denna begäran har stängts för ny korrespondens från myndigheten. Kontakta ossom du tycker att den borde öppnas igen.

Begäran blev framgångsrik.

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

Registrator, Arbetsförmedlingen

Tack,

 

Vi har mottagit din e-post.

 

Vänliga hälsningar,

 

Registraturen

Arbetsförmedlingen

Postadress: Hälsingegatan 38, 113 99 Stockholm

Webbsida: [1]www.arbetsformedlingen.se

 

 

Thank you,

 

We have received your e-mail.

 

Kind regards,

 

The Registry 

The Swedish Public Employment Service

Mail: Hälsingegatan 38, 113 99 Stockholm

Webbsite: [2]www.arbetsformedlingen.se

References

Visible links
1. http://www.arbetsformedlingen.se/
2. http://www.arbetsformedlingen.se/

Irene Andersson, Arbetsförmedlingen

1 Bilaga

 

Hej!

Vi har tagit emot din fråga om begäran om handlingar. Vi håller just nu på
att sammanställa svaren och räknar med att kunna skicka dessa under
morgondagen.

 

Mvh

Irene Andersson

 

 

Irene Andersson

Sektionschef Informationsstrategi

Arbetsförmedlingen | Enheten Informationsförvaltning

Box 357, 651 08 Karlstad | Besök: Östra Torggatan 5 plan 6

Telefon: 0104860579 | Växel: 0771-60 00 00

E-post: [1][email address]

[2]www.arbetsformedlingen.se | [3]www.facebook.com/arbetsformedlingen

 

Enheten Informationsförvaltning gör Arbetsförmedlingens
verksamhetsinformation rättssäker, användbar och hållbar över tid.

 

[4]Nya loggan3

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. file:///tmp/www.arbetsformedlingen.se
3. file:///tmp/www.facebook.com/arbetsformedlingen

Inga-Lill Sehlin, Arbetsförmedlingen

2 Bilagor

Hej

 

Bifogat översänder vi begärda handlingar. Handlingar rörande allmän
handling är utdrag ur Arbetsförmedlingens Handbok dnr Af-2018/00598260.

 

Med vänlig hälsning

Inga-Lill

 

 

Inga-Lill Sehlin

Handläggare

Arbetsförmedlingen | Enheten Informationsförvaltning

Box 80, 826 22 SÖDERHAMN | Besök: Flygstaden 173

Telefon: 0104869374 | Fax: 0270288559 | Växel: 0771-60 00 00

E-post: [1][email address]

[2]www.arbetsformedlingen.se | [3]www.facebook.com/arbetsformedlingen

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. file:///tmp/www.arbetsformedlingen.se
3. file:///tmp/www.facebook.com/arbetsformedlingen