Till Försvarsmakten,

Jag önskar begära ut information gällande ansvarig/ansvariga inom öppna
data på Försvarsmakten

Med hänvisning till den nya lagen som trätt i kraft (2022:818) om den
offentliga sektorns tillgängliggörande av data önskas även svar på
följande 3 frågor:

1. Finns det någon projektgrupp och har den isåfall en budget?

2. Jag vill ha namnet på utpekad ansvarig och hens kontaktuppgifter med titel, e-mail och telefonnummer.

3. När ska arbetet med att uppfylla lagen börja?

Med vänlig hälsning,

Axel Magnusson

Info, Försvarsmakten

1 Bilaga

Hej här kommer Försvarsmaktens svar.

 

1. Enligt Försvarsmaktens juridiska stab finns det ingen projektgrupp.

2. Se under punkten 1, och därför ingen ansvarig.

3. För Försvarsmakten, som för alla enskilda, myndigheter och övriga organ
i samhället, gäller lagar fr.o.m. ikraftträdandedatum, i detta fall
2022-08-01.

 

Med vänlig hälsning

 

[1]cid:image001.png@01D7A335.92793490

107 85 STOCKHOLM
E-post: [2][email address]
[3]www.forsvarsmakten.se

 

 

 

 

 

-----Ursprungligt meddelande-----

Från: Axel Magnusson <[4][FOI #2225 email]>

Skickat: den 26 september 2022 13:42

Till: EXP-HKV <[5][MIL request email]>

Ämne: [ES] begäran enligt Offentlighetsprincipen - Ansvarig öppna data

 

Till Försvarsmakten,

 

Jag önskar begära ut information gällande ansvarig/ansvariga inom öppna
data på Försvarsmakten

 

Med hänvisning till den nya lagen som trätt i kraft (2022:818) om den
offentliga sektorns tillgängliggörande av data önskas även svar på
följande 3 frågor:

 

1. Finns det någon projektgrupp och har den isåfall en budget?

 

2. Jag vill ha namnet på utpekad ansvarig och hens kontaktuppgifter med
titel, e-mail och telefonnummer.

 

3. När ska arbetet med att uppfylla lagen börja?

 

Med vänlig hälsning,

 

Axel Magnusson

 

-------------------------------------------------------------------

 

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer.
Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[6][FOI #2225 email]

 

Är [7][MIL request email] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen
till Försvarsmakten? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär
eller uppmärksamma det till [8][email address]:

[9]https://handlingar.se/sv/change_request/...

 

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:

[10]https://handlingar.se/sv/help/officers

 

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

 

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

Informationsklassificering av Försvarsmaktens utgående e-post.
När du får ett e-postmeddelande från Försvarsmakten står det ES framför
rubriken på e-postmeddelandet. Detta står för att avsändaren bedömer att
meddelandet inte innehåller någon sekretessbelagd information enligt
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Varje medarbetare inom
Försvarsmakten klassificerar den information som man skickar via e-post
och det sker för att säkerställa att rätt information når behörig person.

Classification of information in e-mails from the Swedish Armed Forces.
When you receive an e-mail from the Swedish Armed Forces you will notice
the letters ES in front of the headline of the message. These letters
indicate that the sender of the message has assessed that the message does
not contain classified information.

 

References

Visible links
2. mailto:[email address]
3. http://www.forsvarsmakten.se/
4. mailto:[FOI #2225 email]
5. mailto:[MIL request email]
6. mailto:[FOI #2225 email]
7. mailto:[MIL request email]
8. mailto:[email address]
9. https://handlingar.se/sv/change_request/...
10. https://handlingar.se/sv/help/officers

HKV EBL - LEDS CIO, Försvarsmakten

Hej,

1. Det finns ingen specifik projektgrupp i Försvarsmakten.
2. Se under punkten 1, och därför ingen ansvarig.
3. För Försvarsmakten, som för alla enskilda, myndigheter och övriga organ i samhället, gäller lagar fr.o.m. ikraftträdandedatum, i detta fall 2022-08-01.

Med vänlig hälsning,
Mia Arblom
SC LEDS CIO

Informationsklassificering av Försvarsmaktens utgående e-post.
När du får ett e-postmeddelande från Försvarsmakten står det ES framför rubriken på e-postmeddelandet. Detta står för att avsändaren bedömer att meddelandet inte innehåller någon sekretessbelagd information enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Varje medarbetare inom Försvarsmakten klassificerar den information som man skickar via e-post och det sker för att säkerställa att rätt information når behörig person.
Classification of information in e-mails from the Swedish Armed Forces.
When you receive an e-mail from the Swedish Armed Forces you will notice the letters ES in front of the headline of the message. These letters indicate that the sender of the message has assessed that the message does not contain classified information.

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: EXP-HKV <[MIL e-postadress för begäran om allmän handling]>
Skickat: den 26 september 2022 14:28
Till: HKV EBL - LEDS CIO <[e-postadress]>
Ämne: VB: [ES] begäran enligt Offentlighetsprincipen - Ansvarig öppna data

Hej!

FOI nedan söker en kontaktyta.

Med vänlig hälsning
Carmen
Utlämningsfunktionen

Dokumenthanteringssektionen
107 85  STOCKHOLM
Besöksadress:  Lidingövägen 24

Telefon: 073-850 30 22 Telefon tider: 09:00-11:00 samt 12:30-14:30
www.forsvarsmakten.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: HKV STAB Utlämning <[e-postadress]>
Skickat: den 26 september 2022 14:21
Till: EXP-HKV <[MIL e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: SV: [ES] begäran enligt Offentlighetsprincipen - Ansvarig öppna data

Vi försöker med CIO, nämn att det är FOI som söker en kontaktyta (det är inte ett utlämningsärende).

/Hans

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: EXP-HKV <[MIL e-postadress för begäran om allmän handling]>
Skickat: den 26 september 2022 14:14
Till: HKV STAB Utlämning <[e-postadress]>
Ämne: VB: [ES] begäran enligt Offentlighetsprincipen - Ansvarig öppna data

Hej!

Lottningshjälp, tack.

H Camen

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Axel Magnusson <[Registrators #2225 e-postadress]>
Skickat: den 26 september 2022 13:42
Till: EXP-HKV <[MIL e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: [ES] begäran enligt Offentlighetsprincipen - Ansvarig öppna data

Till Försvarsmakten,

Jag önskar begära ut information gällande ansvarig/ansvariga inom öppna data på Försvarsmakten

Med hänvisning till den nya lagen som trätt i kraft (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data önskas även svar på följande 3 frågor:

1. Finns det någon projektgrupp och har den isåfall en budget?

2. Jag vill ha namnet på utpekad ansvarig och hens kontaktuppgifter med titel, e-mail och telefonnummer.

3. När ska arbetet med att uppfylla lagen börja?

Med vänlig hälsning,

Axel Magnusson

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #2225 e-postadress]

Är [MIL e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Försvarsmakten? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

EXP-HKV, Försvarsmakten

Hej! Svar från handläggande avdelning.

Informationsklassificering av Försvarsmaktens utgående e-post.
När du får ett e-postmeddelande från Försvarsmakten står det ES framför rubriken på e-postmeddelandet. Detta står för att avsändaren bedömer att meddelandet inte innehåller någon sekretessbelagd information enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Varje medarbetare inom Försvarsmakten klassificerar den information som man skickar via e-post och det sker för att säkerställa att rätt information når behörig person.
Classification of information in e-mails from the Swedish Armed Forces.
When you receive an e-mail from the Swedish Armed Forces you will notice the letters ES in front of the headline of the message. These letters indicate that the sender of the message has assessed that the message does not contain classified information.

"1. Det finns ingen specifik projektgrupp i Försvarsmakten.
2. Se under punkten 1, och därför ingen ansvarig.
3. För Försvarsmakten, som för alla enskilda, myndigheter och övriga organ i samhället, gäller lagar fr.o.m. ikraftträdandedatum, i detta fall 2022-08-01."

Med vänlig hälsning
Hannelie
Utlämningsfunktionen

Dokumenthanteringssektionen
107 85  STOCKHOLM
Besöksadress:  Lidingövägen 24

Telefon: 073-850 30 22
Telefontid: 9-11 och 12.30-14.30

www.forsvarsmakten.se
Växel: 08-788 75 00

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Axel Magnusson <[Registrators #2225 e-postadress]>
Skickat: den 26 september 2022 13:42
Till: EXP-HKV <[MIL e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: [ES] begäran enligt Offentlighetsprincipen - Ansvarig öppna data

Till Försvarsmakten,

Jag önskar begära ut information gällande ansvarig/ansvariga inom öppna data på Försvarsmakten

Med hänvisning till den nya lagen som trätt i kraft (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data önskas även svar på följande 3 frågor:

1. Finns det någon projektgrupp och har den isåfall en budget?

2. Jag vill ha namnet på utpekad ansvarig och hens kontaktuppgifter med titel, e-mail och telefonnummer.

3. När ska arbetet med att uppfylla lagen börja?

Med vänlig hälsning,

Axel Magnusson

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #2225 e-postadress]

Är [MIL e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Försvarsmakten? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------