Till Finanspolitiska Rådet,

Jag önskar begära ut information gällande ansvarig/ansvariga inom öppna
data på Finanspolitiska rådet.

Med hänvisning till den nya lagen som trätt i kraft (2022:818) om den
offentliga sektorns tillgängliggörande av data önskas även svar på
följande 3 frågor:

1. Finns det någon projektgrupp och har den isåfall en budget?

2. Jag vill ha namnet på utpekad ansvarig och hens kontaktuppgifter med titel, e-mail och telefonnummer.

3. När ska arbetet med att uppfylla lagen börja?

Med vänlig hälsning,

Axel Magnusson

FPRinfo, Finanspolitiska rådet

Hej Axel,

Tack för dina frågor.

1. Det finns i dagsläget ingen projektgrupp eller någon budget avsatt för öppna data/den offentliga sektorns tillgängliggörande av data.
2. Ansvarig är undertecknad, Charlotte Sandberg Gavatin, administrativt ansvarig på Finanspolitiska rådets kansli, [e-postadress], 08-453 59 91.
3. Vi ber att få återkomma i den frågan, då myndighetens ev. öppna data först måste utredas.

Med vänliga hälsningar
Charlotte Sandberg Gavatin

Charlotte Sandberg Gavatin
Administrativt ansvarig/Head of Administration
Telefon direkt: + 46 8 453 59 91

Finanspolitiska rådet/Swedish Fiscal Policy Council
Box 3273, SE - 103 65 Stockholm
Besök: Fleminggatan 7, Stockholm
www.fpr.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Axel Magnusson <[Registrators #2223 e-postadress]>
Skickat: den 26 september 2022 13:39
Till: FPRinfo <[FPR e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Ansvarig öppna data

EXTERN ADRESS: Detta mejl är från en extern avsändare. Var vaksam mot phishing och undvik att klicka på länkar eller bifogade filer.

Till Finanspolitiska Rådet,

Jag önskar begära ut information gällande ansvarig/ansvariga inom öppna data på Finanspolitiska rådet.

Med hänvisning till den nya lagen som trätt i kraft (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data önskas även svar på följande 3 frågor:

1. Finns det någon projektgrupp och har den isåfall en budget?

2. Jag vill ha namnet på utpekad ansvarig och hens kontaktuppgifter med titel, e-mail och telefonnummer.

3. När ska arbetet med att uppfylla lagen börja?

Med vänlig hälsning,

Axel Magnusson

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #2223 e-postadress]

Är [FPR e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Finanspolitiska Rådet? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://url11.mailanyone.net/scanner?m=1...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:
https://url11.mailanyone.net/scanner?m=1...

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------