Till Statskontoret,

Jag önskar begära ut information gällande ansvarig/ansvariga inom öppna
data på Statskontoret.

Med hänvisning till den nya lagen som trätt i kraft (2022:818) om den
offentliga sektorns tillgängliggörande av data önskas även svar på
följande 3 frågor:

1. Finns det någon projektgrupp och har den isåfall en budget?

2. Jag vill ha namnet på utpekad ansvarig och hens kontaktuppgifter med titel, e-mail och telefonnummer.

3. När ska arbetet med att uppfylla lagen börja?

Med vänlig hälsning,

Axel Magnusson

Statskontoret - Registrator, Statskontoret

Hej Axel,

Du har hos Statskontoret ställt frågor gällande myndighetens tillämpning av den s.k. datalagen. Vårt tillgängliggörande av data syftar sedan lagens ikraftträdande till att följa det som stipuleras i lagstiftningen. Vid eventuella frågor är du välkommen att återkomma till vår allmänna e-postadress.

Med vänlig hälsning

Registrator

Statskontoret, Swedish Agency for Public Management
Box 396, SE-101 27 Stockholm
Tel. +46 (0) 8 454 4793, Mobil: +46 (0) 76 877 4793

Statskontoret - myndigheten för en effektiv statsförvaltning

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Axel Magnusson <[Registrators #2237 e-postadress]>
Skickat: den 26 september 2022 14:02
Till: Statskontoret - Registrator <[e-postadress]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Ansvarig öppna data

Till Statskontoret,

Jag önskar begära ut information gällande ansvarig/ansvariga inom öppna

data på Statskontoret.

Med hänvisning till den nya lagen som trätt i kraft (2022:818) om den

offentliga sektorns tillgängliggörande av data önskas även svar på

följande 3 frågor:

1. Finns det någon projektgrupp och har den isåfall en budget?

2. Jag vill ha namnet på utpekad ansvarig och hens kontaktuppgifter med titel, e-mail och telefonnummer.

3. När ska arbetet med att uppfylla lagen börja?

Med vänlig hälsning,

Axel Magnusson

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #2237 e-postadress]

Är [Statskontoret e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Statskontoret? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:

https://eur04.safelinks.protection.outlo...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://eur04.safelinks.protection.outlo...

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------