Till Statens Servicecenter,

Jag önskar begära ut information gällande ansvarig/ansvariga inom öppna
data på Statens Servicecenter.

Med hänvisning till den nya lagen som trätt i kraft (2022:818) om den
offentliga sektorns tillgängliggörande av data önskas även svar på
följande 3 frågor:

1. Finns det någon projektgrupp och har den isåfall en budget?

2. Jag vill ha namnet på utpekad ansvarig och hens kontaktuppgifter med titel, e-mail och telefonnummer.

3. När ska arbetet med att uppfylla lagen börja?

Med vänlig hälsning,

Axel Magnusson

Registratormail, Statens servicecenter

Hej,

Tack för ditt mejl.

Ditt meddelande har mottagits av Statens servicecenter.

Detta är en automatisk bekräftelse som inte går att svara på.

 

Med vänlig hälsning

Registrator

Statens servicecenter

www.statenssc.se

-------------------------------------------------------------------------------------

Hello,

Thank you for your e-mail.

Your message has been recieved by Statens servicecenter.

This is an automatic reply that cannot be answered.

 

Kind regards

Registrar

Statens servicecenter

www.statenssc.se

Christer Persson, Statens servicecenter

Hej

Följande lämnas som Statens servicecenters svar på de ställda frågorna.

1) Statens servicecenter har ingen sådan projektgrupp och någon särskild budget för detta ändamål finns inte heller.
2) Myndigheten har inte utsett någon person som särskilt ansvarar för tillgängliggörande av öppen data. Merparten av Statens servicecenters informationshantering sker för övrigt i rollen som personuppgiftsbiträde och Statens servicecenter bestämmer inte hur uppgifter som hanteras i myndighetens administrativa tjänster ska tillgängliggöras.
3) Lagen tillämpas från och med ikraftträdandet.

Med vänlig hälsning

Christer Persson

Christer Persson
Enhetschef
Rättsavdelningen, rättsenhet 1
010 - 456 05 24
072 - 231 59 77
Statens servicecenter
Postadress: Box 11134, 100 61 Stockholm
Besöksadress: Sankt Paulsgatan 6, Stockholm
www.statenssc.se

Från: Axel Magnusson <[Registrators #2235 e-postadress]>
Skickat: den 26 september 2022 13:59
Till: Registratormail <[e-postadress]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Ansvarig öppna data

Till Statens Servicecenter,

Jag önskar begära ut information gällande ansvarig/ansvariga inom öppna

data på Statens Servicecenter.

Med hänvisning till den nya lagen som trätt i kraft (2022:818) om den

offentliga sektorns tillgängliggörande av data önskas även svar på

följande 3 frågor:

1. Finns det någon projektgrupp och har den isåfall en budget?

2. Jag vill ha namnet på utpekad ansvarig och hens kontaktuppgifter med titel, e-mail och telefonnummer.

3. När ska arbetet med att uppfylla lagen börja?

Med vänlig hälsning,

Axel Magnusson

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #2235 e-postadress]

Är [Statens Servicecenter e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Statens Servicecenter? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------