Till IFAU,

Jag önskar begära ut information gällande ansvarig/ansvariga inom öppna
data på IFAU

Med hänvisning till den nya lagen som trätt i kraft (2022:818) om den
offentliga sektorns tillgängliggörande av data önskas även svar på
följande 3 frågor:

1. Finns det någon projektgrupp och har den isåfall en budget?

2. Jag vill ha namnet på utpekad ansvarig och hens kontaktuppgifter med titel, e-mail och telefonnummer.

3. När ska arbetet med att uppfylla lagen börja?

Med vänlig hälsning,

Axel Magnusson

Björn Sandberg, Institutet för arbetsmarknads-och utbildningspolitisk utvärdering

Hej Axel,

Tack för ditt mail.

Jag ska föra vidare din fråga internt och vi återkommer till dig.

Vänligen,

Björn Sandberg
Administrativ chef/Personalansvarig
IFAU - Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering

Telefon: + 46 18 471 7072
Epost: [e-postadress]

IFAU - Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering
Kyrkogårdsgatan 6
Box 513
751 20 Uppsala

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: IFAU Info <[IFAU e-postadress för begäran om allmän handling]>
Skickat: den 26 september 2022 13:58
Till: Björn Sandberg <[e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Ansvarig öppna data

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Axel Magnusson <[Registrators #2228 e-postadress]>
Skickat: den 26 september 2022 13:47
Till: IFAU Info <[IFAU e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Ansvarig öppna data

Till IFAU,

Jag önskar begära ut information gällande ansvarig/ansvariga inom öppna

data på IFAU

Med hänvisning till den nya lagen som trätt i kraft (2022:818) om den

offentliga sektorns tillgängliggörande av data önskas även svar på

följande 3 frågor:

1. Finns det någon projektgrupp och har den isåfall en budget?

2. Jag vill ha namnet på utpekad ansvarig och hens kontaktuppgifter med titel, e-mail och telefonnummer.

3. När ska arbetet med att uppfylla lagen börja?

Med vänlig hälsning,

Axel Magnusson

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #2228 e-postadress]

Är [IFAU e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Institutet För Arbetsmarknads-Och Utbildningspolitisk Utvärdering? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

IFAU behandlar personuppgifter i enlighet med dataskyddslagstiftningen.

Läs gärna mer om hur vi behandlar personuppgifter här<https://www.ifau.se/Om-IFAU/Behandling-a...>.

Björn Sandberg, Institutet för arbetsmarknads-och utbildningspolitisk utvärdering

Hej Axel,

För IFAU:s del finns annan lagstiftning som gör att vi inte omfattas av (2022:818). Varför beskrivs nedan:

IFAU är ett statligt forskningsinstitut (under Arbetsmarknadsdepartementet) som forskar om arbetsmarknads- utbildnings- och socialförsäkringsfrågor.

Myndigheter som bedriver eller finansierar forskning ska tillämpa lagen (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data bara i fråga om forskningsdata (se 6 § i denna lag).

DOCK gäller att
- Lagen (2022:818) påverkar inte tillämpningen av bestämmelser i någon annan lag (se 2 § i denna lag).
- Lagen (2022:818) gäller tillgängliggörande av data under förutsättning att skydd av personuppgifter kan upprätthållas (se 1 § i denna lag)
- IFAU kan inte öppna upp/tillgängliggöra sina datamängder (forskningsdata). Det följer av 7 § Offentlighets- och sekretessförordningen gäller sekretess (24 kap. 8 § Offentlighets- och sekretesslagen) hos IFAU för uppgifter som avser en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden och som kan hänföras till den enskilde angående utvärdering av den arbetsmarknadspolitiska verksamheten, studier av arbetsmarknadens funktionssätt, utvärdering av effekter av olika reformer och åtgärder inom utbildningsväsendet, utvärdering av effekterna på arbetsmarknaden av åtgärder inom utbildningsväsendet och utvärdering av socialförsäkringens effekter på arbetsmarknaden.

Vänligen,

Björn Sandberg
Administrativ chef/Personalansvarig
IFAU - Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering

Telefon: + 46 18 471 7072
Epost: [e-postadress]

IFAU - Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering
Kyrkogårdsgatan 6
Box 513
751 20 Uppsala

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Axel Magnusson <[Registrators #2228 e-postadress]>
Skickat: den 26 september 2022 13:47
Till: IFAU Info <[IFAU e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Ansvarig öppna data

Till IFAU,

Jag önskar begära ut information gällande ansvarig/ansvariga inom öppna

data på IFAU

Med hänvisning till den nya lagen som trätt i kraft (2022:818) om den

offentliga sektorns tillgängliggörande av data önskas även svar på

följande 3 frågor:

1. Finns det någon projektgrupp och har den isåfall en budget?

2. Jag vill ha namnet på utpekad ansvarig och hens kontaktuppgifter med titel, e-mail och telefonnummer.

3. När ska arbetet med att uppfylla lagen börja?

Med vänlig hälsning,

Axel Magnusson

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #2228 e-postadress]

Är [IFAU e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Institutet För Arbetsmarknads-Och Utbildningspolitisk Utvärdering? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

IFAU behandlar personuppgifter i enlighet med dataskyddslagstiftningen.

Läs gärna mer om hur vi behandlar personuppgifter här<https://www.ifau.se/Om-IFAU/Behandling-a...>.