Till Arbetsgivarverket,

Jag önskar begära ut information gällande ansvarig/ansvariga inom öppna
data på Arbetsgivarverket.

Med hänvisning till den nya lagen som trätt i kraft (2022:818) om den
offentliga sektorns tillgängliggörande av data önskas även svar på
följande 3 frågor:

1. Finns det någon projektgrupp och har den isåfall en budget?

2. Jag vill ha namnet på utpekad ansvarig och hens kontaktuppgifter med titel, e-mail och telefonnummer.

3. När ska arbetet med att uppfylla lagen börja?

Med vänlig hälsning,

Axel Magnusson

Registrator, Arbetsgivarverket

1 Bilaga

Vi har tagit emot ditt e-postmeddelande och kommer att hantera det så
snart som möjligt.

Arbetsgivarverket är en statlig myndighet. Det innebär att det du skickar
till oss via e-post, post eller fax blir en allmän handling. Vi behandlar
dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning.

 

 

Med vänlig hälsning

 

Registrator

 

Telefon: 08-700 13 00

E-post: [1][AGV e-postadress för begäran om allmän handling]

 

Arbetsgivarverket

Mäster Samuelsgatan 60, 9 tr

111 21 Stockholm

 

[2]www.arbetsgivarverket.se

 

[3]cid:image001.jpg@01D5D5CD.78E62BA0

 

[4]Läs om hur vi behandlar personuppgifter

 

 

References

Visible links
1. mailto:[AGV e-postadress för begäran om allmän handling]
2. http://www.arbetsgivarverket.se/
4. https://www.arbetsgivarverket.se/om-arbe...

Lars Andrén, Arbetsgivarverket

2 Bilagor

Hej Axel.

 

Tack för din frågor.

 

Våra svar följer här:

 

1)      Nej vi har inte någon specifik projektgrupp men vi tillgängliggör
på vår webbplats bearbetad arbetsmarknadsstatistik  om utvecklingen inom
den statliga sektorn på våra sidor Fakta om staten. Där kan besökarna via
ett interaktivt verktyg göra olika statistiska jämförelser mellan sektorer
i staten och utveckling över tid inom ett antal områden.  Vi har en budget
för inköp av statistik och licens för vårt interaktiva verktyg och för en
personalresurs som till stor del arbetar med denna statistik. 
[1]https://www.arbetsgivarverket.se/nyheter...

 

2)      Ytterst ansvarig för Fakta om staten är kommunikationschefen, se
kontaktuppgifter nedan

 

3)      Lagen styr utlämnande av uppgifter när någon som har rätt att få
tillgång till data enligt någon annan lag eller förordning och framställer
en begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande. En sådan
begäran har alltid hanteras av myndigheten enligt gällande regelverk. En
myndighet kan men måste inte på eget initiativ tillgängliggöra data som
omfattas av lagen. Något sådant tillgängliggörande har Arbetsgivarverket
inte fattat beslut om avseende bulkdata men tillhandahåller bearbetad
statistik enligt ovan beskrivning. 

 

 

Vänliga hälsningar

Lars

---------------------------------------------------

Lars Andrén

Kommunikationschef

 

Telefon: 08-700 13 00

Direkt: 08-700 13 15

Mobil: 070-2873127

E-post/Skype: [2][e-postadress]

 

Arbetsgivarverket

Mäster Samuelsgatan 60

111 21 Stockholm

 

Besöksadress: Mäster Samuelsgatan 60

[3]Läs om hur vi behandlar personuppgifter

 

[4]cid:image001.jpg@01D8D361.EF90C3C0

[5]www.arbetsgivarverket.se

 

[6]cid:image003.png@01D8D33B.3B987CD0

Alla statliga jobb på ett ställe! 
[7]www.jobbastatligt.se

 

 

 

 

-----Ursprungligt meddelande-----

Från: Axel Magnusson <[Registrators #2217 e-postadress]>

Skickat: den 23 september 2022 11:37

Till: Registrator <[AGV e-postadress för begäran om allmän handling]>

Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Ansvarig öppna data

 

Till Arbetsgivarverket,

 

 

 

Jag önskar begära ut information gällande ansvarig/ansvariga inom öppna

 

data på Arbetsgivarverket.

 

 

 

Med hänvisning till den nya lagen som trätt i kraft (2022:818) om den

 

offentliga sektorns tillgängliggörande av data önskas även svar på

 

följande 3 frågor:

 

 

 

1. Finns det någon projektgrupp och har den isåfall en budget?

 

 

 

2. Jag vill ha namnet på utpekad ansvarig och hens kontaktuppgifter med
titel, e-mail och telefonnummer.

 

 

 

3. När ska arbetet med att uppfylla lagen börja?

 

 

 

Med vänlig hälsning,

 

 

 

Axel Magnusson

 

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

 

 

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer.
Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

 

[Registrators #2217 e-postadress]

 

 

 

Är [AGV e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt
Offentlighetsprincipen till Arbetsgivarverket? Om så är fallet, kontakta
oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:

 

https://hes32-ctp.trendmicro.com:443/wis...

 

 

 

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:

 

https://hes32-ctp.trendmicro.com:443/wis...

 

 

 

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

 

 

 

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

 

References

Visible links
1. https://www.arbetsgivarverket.se/nyheter...
2. mailto:[e-postadress]
3. https://www.arbetsgivarverket.se/om-arbe...
5. http://www.arbetsgivarverket.se/
7. http://www.jobbastatligt.se/