Till Vetenskapsrådet,

Jag önskar begära ut information gällande ansvarig/ansvariga inom öppna
data på Vetenskapsrådet.

Med hänvisning till den nya lagen som trätt i kraft (2022:818) om den
offentliga sektorns tillgängliggörande av data önskas även svar på
följande 3 frågor:

1. Finns det någon projektgrupp och har den isåfall en budget?

2. Jag vill ha namnet på utpekad ansvarig och hens kontaktuppgifter med titel, e-mail och telefonnummer.

3. När ska arbetet med att uppfylla lagen börja?

Med vänlig hälsning,

Axel Magnusson

registrator, Vetenskapsrådet

Hej!

Jag har tagit frågorna vidare och inväntar svar.

Vänliga hälsningar,

Leon Ortler
Registrator
Enheten för juridik, arkiv och registratur
Vetenskapsrådet
Box 1035
101 38 Stockholm
www.vr.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Axel Magnusson <[Registrators #2207 e-postadress]>
Skickat: den 12 september 2022 14:08
Till: registrator <[VR e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Ansvarig inom öppna data

Till Vetenskapsrådet,

Jag önskar begära ut information gällande ansvarig/ansvariga inom öppna

data på Vetenskapsrådet.

Med hänvisning till den nya lagen som trätt i kraft (2022:818) om den

offentliga sektorns tillgängliggörande av data önskas även svar på

följande 3 frågor:

1. Finns det någon projektgrupp och har den isåfall en budget?

2. Jag vill ha namnet på utpekad ansvarig och hens kontaktuppgifter med titel, e-mail och telefonnummer.

3. När ska arbetet med att uppfylla lagen börja?

Med vänlig hälsning,

Axel Magnusson

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #2207 e-postadress]

Är [VR e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Vetenskapsrådet? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

registrator, Vetenskapsrådet

Hej!

Vetenskapsrådet har inte tillsatt någon projektgrupp eller utsett någon särskilt ansvarig befattningshavare med anledning av lagen (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data.

Vänliga hälsningar,

Leon Ortler
Registrator
Enheten för juridik, arkiv och registratur
Vetenskapsrådet
Box 1035
101 38 Stockholm
www.vr.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Axel Magnusson <[Registrators #2207 e-postadress]>
Skickat: den 12 september 2022 14:08
Till: registrator <[VR e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Ansvarig inom öppna data

Till Vetenskapsrådet,

Jag önskar begära ut information gällande ansvarig/ansvariga inom öppna

data på Vetenskapsrådet.

Med hänvisning till den nya lagen som trätt i kraft (2022:818) om den

offentliga sektorns tillgängliggörande av data önskas även svar på

följande 3 frågor:

1. Finns det någon projektgrupp och har den isåfall en budget?

2. Jag vill ha namnet på utpekad ansvarig och hens kontaktuppgifter med titel, e-mail och telefonnummer.

3. När ska arbetet med att uppfylla lagen börja?

Med vänlig hälsning,

Axel Magnusson

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #2207 e-postadress]

Är [VR e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Vetenskapsrådet? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Tack för snabbt svar,

När i tiden har ni för avsikt att uppfylla lagen om offentliga sektorns tillgängliggörande av data?

Med vänliga hälsningar,

Axel Magnusson

registrator, Vetenskapsrådet

Hej!

Vetenskapsrådet arbetar löpande med att säkerställa att verksamheten uppfyller krav som följer av lagar och andra föreskrifter. Myndigheten har dock inte fastställt någon sådan tidpunkt som du frågar om.

Vänliga hälsningar,

Leon Ortler
Registrator
Enheten för juridik, arkiv och registratur
Vetenskapsrådet
Box 1035
101 38 Stockholm
www.vr.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Axel Magnusson <[Registrators #2207 e-postadress]>
Skickat: den 26 september 2022 10:06
Till: registrator <[VR e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: Re: SV: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Ansvarig inom öppna data

Tack för snabbt svar,

När i tiden har ni för avsikt att uppfylla lagen om offentliga sektorns tillgängliggörande av data?

Med vänliga hälsningar,

Axel Magnusson

visa citerade sektioner