Anställda per arbetsplats

Gustav Eriksson gjorde denna begäran enligt Offentlighetsprincipen till Umeå kommun

Denna begäran har stängts för ny korrespondens från myndigheten. Kontakta ossom du tycker att den borde öppnas igen.

Svar på denna begäran är mycket försenad. Enligt lag och under alla omständigheter så borde Umeå kommun ha svarat vid det här laget (detaljer). Du kan överklaga genom begär en intern granskning.

Till Umeå kommun,

jag önskar en förteckning av antalet tillsvidareanställda hos Umeå kommun indelat per arbetsplats (eller t.ex. "pool") samt på det uppdelat i antal per yrkeskategori/-titel där.

T.ex:
Arbetsplats A: 10 lärare, 1 elevassistent
Arbetsplats B: 7 lokalvårdare, 2 controllers, 1 vaktmästare

En redovisning i form av kalkylblad vore att föredra.
Om det underlättar kan ni utesluta enhetschefer och "högre" från redovisningen.

Med vänlig hälsning,

Gustav Eriksson

Hej kommunen,

Det har tagit ett tag nu för er att ta fram dessa handlingar. Enligt tryckfrihetsförordningen ska det ske skyndsamt, normalt inom någon arbetsdag.

Mvh, Gustav