Ansökningar till Innovativa Startups steg 2 våren 2021

Martin Källström gjorde denna begäran enligt Offentlighetsprincipen till Verket för innovationssystem

Automatiska åtgärder mot skräppost finns på plats för denna äldre begäran. Vänligen kontakta oss om ett ytterligare svar förväntas eller om du har svårt att svara.

Begäran väntar på förtydligande. Om du är Martin Källström, vänligen logga in för att skicka ett uppföljningsmeddelande.

Martin Källström

Till Verket För Innovationssystem,

Den 21 mars stängde utlysningen Innovativa Startups steg 2 våren 2021: https://www.vinnova.se/e/innovativa-star...

Jag skulle vilja få ut de ansökningar som inkom till utlysningen.

Med vänlig hälsning,
Martin Källström

Vinnova, Verket för innovationssystem

Hej Martin!

Tack för ditt mail. 
 Vinnova är enligt enligt 30 kap 23 § Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) skyldig att svärta/sekretessbelägga uppgifter om affärs- och driftförhållanden innan utlämnande. Syftet med sekretessbedömningen är att ta bort uppgifter i ansökan som riskerar att medföra ekonomisk skada om de röjs. Vi tar bort information om företagshemligheter, forskningsresultat och information om uppfinningar som oftast också utgör företagshemligheter. I nyligen beviljade projekt inom Innovativa startups kan mycket information vara sekretessbelagd. Sekretessbedömningen tar olika lång tid beroende på mängden handlingar som begärs ut och antalet utlämnandeärenden som för tillfället hanteras.

 Vinnova tar också ut en avgift för kopior vid utlämnande, enligt avgiftsförordningen. De första nio sidorna är gratis, den tionde sidan kostar 50 kr, därefter kostar det 2 kr per sida. E-faktura bifogas då kopiorna lämnas ut.

I länken du skickade nedan finns korta offentliga referat för alla beviljade projekt i utysningen. Skrolla längst ned på sidan för att hitta dem. Jag kan därför rekomendera dig att börja med att läsa där.

Du har också möjlighet att begära ut en lista på alla projekt som skickats in i utlysningen.

Önskar du fortsätta din begäran om utlämnande? Önskar du börja med att begära ut en eller ett par ansökningar för att se om du får tillgång till den infromation du är intresserad av?

Allmänna handlingar och sekretess | Vinnova

Med vänlig hälsning
Registraturen

Vinnova 
 
Växel: 08-473 3000 

 
Prenumerera på våra nyhetsbrev  
Läs om hur Vinnova behandlar personuppgifter 

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Martin Källström <[FOI #634 email]>
Skickat: den 6 juli 2021 16:04
Till: Vinnova <[VINNOVA request email]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Ansökningar till Innovativa Startups steg 2 våren 2021

Till Verket För Innovationssystem,

Den 21 mars stängde utlysningen Innovativa Startups steg 2 våren 2021: https://www.vinnova.se/e/innovativa-star...

Jag skulle vilja få ut de ansökningar som inkom till utlysningen.

Med vänlig hälsning,

Martin Källström

-------------------------------------------------------------------

Använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[FOI #634 email]

Är [VINNOVA request email] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Verket För Innovationssystem? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

I vissa fall kommer publiceringar av förfrågningar och svar att vara fördröjd.

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------