Ansökan om underlag realtionshandling väg E6 Stenungsundsmotet

Trafikverket hade inte den begärda informationen.

Till Trafikverket,

Relationshandlingar avseende väg E6 från Stenungsundsmotet i söder fram till Bro 14-1242 som korsar Ucklumsvägen efterfrågas. Detta för att få information om väg E6´s uppbyggnad för ansökan om rördrivning av VA-ledningar

Med vänlig hälsning,
Emil Josefsson WSP Sverige AB

Trafikverket

Trafikverket har nu tagit emot ditt meddelande.

Tack för att du har kontaktat oss!

Vi kommer behandla ditt ärende så snart som möjligt.

 

Vi vill göra dig uppmärksam på att om du vill anmäla fel, skador eller
hinder som kräver omedelbar åtgärd, ring då Kontaktcenter på telefon
0771-921 921. Där når du oss dygnet runt under årets alla dagar.

 

Med vänlig hälsning,

Trafikverket

Trafikverket

Hej Emil,

Jag kan dessvärre inte hitta några relationshandlingar över sträckan här på vårt arkiv. Då en stor del av handlingar så som vägplaner och liknande från vägförvaltningen i Göteborg och Bohus län (1944-1991) har överlåtits till landsarkivet i Göteborg rekommenderar jag att du kontaktar dom med din fråga, då det är goda sannolikheter att informationen du söker kan finnas där. Du kan använda dig av länken nedan för att beställa dessa uppgifter:

https://bestall.riksarkivet.se/sv/bestal...

Med vänlig hälsning

Pontus Fredriksson
Handläggare
Arkivservice

[e-postadress]

Direkt: 010-123 77 20
Mobil: 070-007 12 97

Trafikverket
Arkivservice
Bifrostgatan 32, 431 44 Mölndal
[e-postadress]
0771-921 921
Trafikverket.se
Facebook | YouTube | Twitter | LinkedIn | Instagram

Avsändaren har bedömt att meddelandet inte innehåller någon sekretessbelagd information enligt Offentlighets och sekretesslagen (2009:400)

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Utlämnandefunktionen <[e-postadress]>
Skickat: den 2 september 2022 13:34
Till: Arkivservice <[e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Ansökan om underlag realtionshandling väg E6 Stenungsundsmotet

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Trafikverket <[Trafikverket e-postadress för begäran om allmän handling]>
Skickat: den 2 september 2022 13:29
Till: Utlämnandefunktionen <[e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Ansökan om underlag realtionshandling väg E6 Stenungsundsmotet

Hej,

Detta ärende har inkommit till Trafikverket och vidaresänds till er för hantering.

Meddelandet kan inte besvaras till [Trafikverket e-postadress för begäran om allmän handling] vid en eventuell återkoppling eftersom den e-postadressen endast är för externa avsändare.

Ni når oss istället via [e-postadress].


Med vänlig hälsning

Stefan Wallgren
Handläggare Ärendemottagning

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Emil Josefsson <[Registrators #1968 e-postadress]>
Skickat: den 2 september 2022 13:04
Till: Trafikverket <[Trafikverket e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Ansökan om underlag realtionshandling väg E6 Stenungsundsmotet

Till Trafikverket,

Relationshandlingar avseende väg E6 från Stenungsundsmotet i söder fram till Bro 14-1242 som korsar Ucklumsvägen efterfrågas. Detta för att få information om väg E6´s uppbyggnad för ansökan om rördrivning av VA-ledningar

Med vänlig hälsning,

Emil Josefsson WSP Sverige AB

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #1968 e-postadress]

Är [Trafikverket e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Trafikverket? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------