Ansökan för Innovativa Startups Steg 2 2021

Jan Hedestam gjorde denna begäran enligt Offentlighetsprincipen till Verket för innovationssystem

Automatiska åtgärder mot skräppost finns på plats för denna äldre begäran. Vänligen kontakta oss om ett ytterligare svar förväntas eller om du har svårt att svara.

Begäran blev framgångsrik.

Till Verket För Innovationssystem,

Den 16 mars 2021, stängde utlysningen Innovativa Startups steg 2 våren 2021: https://www.vinnova.se/e/innovativa-star...

Jag skulle vilja få ut den beviljade ansökan för Innovativa Startups steg 2 finansiering för företaget Moligo Technologies 559195-5918

Med vänlig hälsning,
Jan Hedestam

Vinnova, Verket för innovationssystem

Hej Jan!
Tack för ditt mail. 

Jag har skickat iväg din begäran om allmän handling i diarenummer 2021-01447 för sekretessgranskning. Vill dock flagga för att det kan ta tid då många handläggare är jullediga och då vi har handlingar före som också ska sekretessgranskas. Vi hoppas att du har förståelse för detta.

 Vinnova är enligt Offentlighets- och sekretesslagen skyldig att svärta/sekretessbelägga uppgifter om affärs- och driftförhållanden innan utlämnande. Sekretessbedömningen tar olika lång tid beroende på mängden handlingar som begärs ut och antalet utlämnandeärenden som för tillfället hanteras.

Vinnova tar ut avgift för kopior vid utlämnande, enligt avgiftsförordningen. De första nio sidorna är gratis, den tionde sidan kostar 50 kr, därefter kostar det 2 kr per sida. E-faktura bifogas då kopiorna lämnas ut. 

Med vänlig hälsning
Anthi Kalpakidou
 
Registraturen

Vinnova 
 
Växel: 08-473 3000 

 
Prenumerera på våra nyhetsbrev  
Läs om hur Vinnova behandlar personuppgifter 

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Jan Hedestam <[Registrators #1255 e-postadress]>
Skickat: den 27 december 2021 12:39
Till: Vinnova <[VINNOVA e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Ansökan för Innovativa Startups Steg 2 2021

Till Verket För Innovationssystem,

Den 16 mars 2021, stängde utlysningen Innovativa Startups steg 2 våren 2021: https://www.vinnova.se/e/innovativa-star...

Jag skulle vilja få ut den beviljade ansökan för Innovativa Startups steg 2 finansiering för företaget Moligo Technologies 559195-5918

Med vänlig hälsning,

Jan Hedestam

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #1255 e-postadress]

Är [VINNOVA e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Verket För Innovationssystem? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Vinnova, Verket för innovationssystem

2 Bilagor

Hej!  
 
Översänder här den begärda handlingen inklusive e-faktura för betalning av avgift enligt avgiftsförordningen.  
Vinnova har enligt offentlighets- och sekretesslagen 30 kap 23 § sekretessbelagt vissa uppgifter i de handlingar som här utlämnas.  
 
Om du inte är nöjd med sekretessbedömningen har du rätt att begära ett överklagbart beslut. Sådan begäran skickas till [VINNOVA e-postadress för begäran om allmän handling]. 

Med vänlig hälsning
Anthi Kalpakidou

Registrator, Förvaltning

Växel: 08-473 3000 

Prenumerera på våra nyhetsbrev
Läs om hur Vinnova behandlar personuppgifter

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Jan Hedestam <[Registrators #1255 e-postadress]>
Skickat: den 27 december 2021 12:39
Till: Vinnova <[VINNOVA e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Ansökan för Innovativa Startups Steg 2 2021

Till Verket För Innovationssystem,

Den 16 mars 2021, stängde utlysningen Innovativa Startups steg 2 våren 2021: https://www.vinnova.se/e/innovativa-star...

Jag skulle vilja få ut den beviljade ansökan för Innovativa Startups steg 2 finansiering för företaget Moligo Technologies 559195-5918

Med vänlig hälsning,

Jan Hedestam

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #1255 e-postadress]

Är [VINNOVA e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Verket För Innovationssystem? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------