Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Alla inkommna API-synpunkter på "Förslag till nationell API-profil på Utvecklarportalen"'.