Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Lönelistor Södra Skånes åklagarkammare, Malmö åklagarkammare samt Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet'.