Bläddra och sök bland förfrågningar

  

Omkring 1300 förfrågningar funna

Lista på digitaliseringsprojekt
Svar från Regeringskansliet till Uppenbar Pseudonym den .

Lyckades delvis.

Hej, Jag har sökt i Regeringskansliets diarium efter diarieförda ärenden från år 2017 och framåt som rör interna uppdrag, arbetsgrupper och projekt i...
Lönelista personal Matteuskolans Fritidsklubb
Svar från Stockholms stad till Kristoffer den .

Framgångsrik.

Hej   Här kommer önskad lönelista gällande november 2022.    Vi skickar dock inte den här typen av listor med uppgift om namn till externa e-p...
Budget och planerade utgifter 2022 i kalkylarksformat
Svar från Linköpings kommun till Mattias Axell den .

Inväntar klassificering.

Hej Du har klickat på länk i e-post för att nå formulär eller information. För inloggning krävs en pinkod som lösenord. Använd följande 4-siffriga pin...
Anställningsbeslut
Svar från Nyköpings kommun till Mario Miletić den .

Lyckades delvis.

Hej, Bilägger beslut i aktuellt ärende. Hälsningar Nyköpings Kommun | 611 83 Nyköping vxl 0155-24 80 00 | [e-postadress] www.nykoping.se facebook.c...
Löner på titel i landet
Svar från Fortifikationsverket till Mr Peter den .

Framgångsrik.

Hej Peter,   Tack för din förfrågan om allmän handling – löner på titel i landet.   Handlingen bifogas i detta mail.   Med vänlig hälsning...
Löner på kommunnivå inom Göteborgsstad
Svar från Göteborgs stad till Mr Peter den .

Framgångsrik.

Enligt önskemål.   2022-11 Befattning: Fastighetssamordnare Förvaltning Månadslön 160 Äldre samt vård- och omsorgsnämnden 36 500 kr 160 Äldre s...
Hej! En rättelse p.g.a. handhavandefel. Genomsnittlig frånvaro på gymnasiet i procent för perioden är 11,9%     Med vänliga h älsningar,  ...
Geotekniskt underlag väg 205/243
Svar från Trafikverket till Niklas den .

Framgångsrik.

Hej Niklas, Här kommer provgropsundersökningen för GC-väg 205. Se bifogad fil. Med vänlig hälsning Pontus Fredriksson Handläggare Arkivservice [e-...
Lönestatistik Teknisk Service Varbergs sjukhus
Svar från Region Halland till Anders den .

Framgångsrik.

Rubrik: Lönelista Du beskrev ditt ärende så här: Till Region Halland, Vill ha en sammanfattad lista över löner på teknisk service (Teknik och fastigh...
Lönestatistik Munkagårdsgymnasiet
Svar från Region Halland till Marie Andersson den .

Framgångsrik.

Rubrik: Lönelista Du beskrev ditt ärende så här: Till Region Halland, jag begär ut lönestatistik för Gymnasielärare på Munkagårdsgymnasiet Med vänlig...
Number of passports issued
Svar från Sveriges ambassad London till adamweymouth den .

Framgångsrik.

Dear Adam Weymouth, The break down would be 1239 ordinary passports, 491 provisional passports and 70 ID-cards. This includes the vacation period when...
Pågående projekt samt status för dem
Svar från Armada Fastighets AB till Henrik Olsson den .

Framgångsrik.

Hej Henrik, Våra styrelsemötesprotokoll finns att läsa på: https://armadafast.se/om-armada/styrelsem%C3%B6teprotokoll/2022 Beträffande nya/kommande...
Lönestatistik för Sektionen Underhåll i Sverige.
Svar från Trafikverket till Anders den .

Framgångsrik.

Hej,   Bifogat finner du lista enligt önskemål Om du svarar på detta meddelande, var vänlig och ändra inte rubriken.     Ida Åman HR supp...
Oil and gas
Svar från Miljö- och energidepartementet till Andrejs Omeljanovics den .

Lyckades delvis.

Dear Andrejs Omeljanovics Thank you for your e-mail.   In Sweden the ministries form a relatively small part of the public administration. Their...
Number of appointments for passports
Svar från Sveriges ambassad London till adamweymouth den .

Lyckades delvis.

Dear Adam, The Embassy has changed the routine of publishing passport appointments. When we published time slots at certain well known times, the book...
Gällande avtal 2022 e-böcker och ljudböcker
Svar från Sollefteå kommun till Märta Myrstener den .

Framgångsrik.

Hej Märta!   Här kommer avtalet för e-böcker gällande Sollefteå bibliotek. Ber om ursäkt för att svaret dröjde, men pga sjukdom så drog det ut på...
Öppna data om alla myndigheter
Svar från Statistiska Centralbyrån till Uppenbar Pseudonym den .

Framgångsrik.

Hej! Som jag förstår det undrar du över svaret på frågan Vem kan jag prata med hos er om att vidareutveckla statens metadata om sina egna myndigheter?...
Gällande avtal 2022 e-böcker och ljudböcker
Svar från Ånge kommun till Märta Myrstener den .

Framgångsrik.

Hej Bifogar avtal på begäran Med vänlig hälsning Peter Gunnarsson Kulturchef, utvecklingsenheten Ånge kommun Tel 073-275 88 29 Ankn. 0690-25 02 80 [e...
Register över alla myndigheter
Svar från Regeringskansliet till Uppenbar Pseudonym den .

Lyckades delvis.

Hej, Det finns ingen allmän handling som motsvarar din begäran i Regeringskansliet. Du kan däremot ta del av myndigheters organisationsnummer på Stati...
Lönestatistik sektion elkraftssystem
Svar från Trafikverket till Anders den .

Framgångsrik.

Hej! Vi har ingen sektion som heter Elkraftsystem men en sektion som heter System under en enhet som heter Elkraft så tänkte om det kanske är den so...
Gällande avtal 2022 e-böcker och ljudböcker
Svar från Orsa kommun till Märta Myrstener den .

Framgångsrik.

Vad jag förstår så har detta avtal efterfrågats tidigare och vi (ovansiljan) har skickat detta. Det är ingen skillnad på avtalet i skrivande stund....
Namn och plats för fastigheter
Svar från Lantmäteriet till Tore Danielsson den .

Framgångsrik.

Hej,   Ditt ärende om beställning enligt offentlighetsprincipen har mottagits. Leverans enligt offentlighetsprincipen sker alltid på papper och de...
Gällande avtal 2022 e-böcker och ljudböcker
Svar från Oskarshamns kommun till Märta Myrstener den .

Framgångsrik.

Hej    Vänligen se bilaga för önskat underlag   Jonas Ljung Bibliotekschef Bildningsförvaltningen Oskarshamns kommun   Tel: +46 (0)49...
Gällande avtal 2022 e-böcker och ljudböcker
Svar från Trelleborgs kommun till Märta Myrstener den .

Framgångsrik.

    Med vänlig hälsning   Michael Nordberg Biblioteks- och kulturskolechef Biblioteket/Kulturskolan Kultur- och fritidsförvaltningen Tr...
Gällande avtal 2022 e-böcker och ljudböcker
Svar från Täby kommun till Märta Myrstener den .

Framgångsrik.

Hej! Tack för att du vänder dig till Täby kommun! Vill du tillföra något i ärendet, vänligen besvara detta mail inom 5 arbetsdagar. Därefter avslu...